Αποστολή επαφών

Sending a Skype contact

Είναι εύκολο να μοιραστείτε τις επαφές σας στο Skype.

Για την αποστολή επαφών, απλά μεταφέρετε και αποθέστε στη συνομιλία την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε, ώστε οι φίλοι σας να μπορούν να την προσθέσουν στη δική τους λίστα επαφών.

Βεβαιωθείτε ότι οι νέες σας επαφές Skype είναι πάντα ενημερωμένες.

Λήψη του Skype  

Λήψη υποστήριξης για την αποστολή επαφών

Δεν είναι δυνατές οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης με το Skype
Το Skype δεν αντικαθιστά την τηλεφωνική σας γραμμή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήσεις έκτακτης ανάγκης