Όροι αποστολής χρημάτων στο Skype

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αποστολής και λήψης χρημάτων (αν διατίθεται), αποδέχεστε ότι η Skype χρησιμοποιεί τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών πληρωμής και την πραγματοποίηση μεταφορών. Η Skype δεν παρέχει υπηρεσίες πληρωμής, δεν πραγματοποιεί μεταφορές και δεν είναι εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η αποστολή και λήψη χρημάτων μέσω του Skype διατίθεται μόνο σε χρήστες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας ή σύμφωνα με τους όρους των τρίτων μερών, και οι οποίοι έχουν εγγραφεί και έχουν λάβει έγκριση για τη δημιουργία λογαριασμού με το τρίτο μέρος. Για τη χρήση της δυνατότητας αποστολής χρημάτων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις των τρίτων μερών και να επιτρέψετε την κοινή χρήση δεδομένων με τα εν λόγω τρίτα μέρη για τους σκοπούς παροχής της υπηρεσίας. Αν η Skype ειδοποιηθεί ότι χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα αποστολής χρημάτων με τρόπο που παραβαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις κάποιου τρίτου μέρους, η Skype ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει μέτρα σε σχέση με το λογαριασμό σας, π.χ. να ακυρώσει ή να αναστείλει προσωρινά το λογαριασμό σας. Η Skype, ή η Microsoft, δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες πληρωμής που παρέχονται από τρίτα μέρη ή για τυχόν μέτρα που λήφθηκαν βάσει των όρων και προϋποθέσεων τρίτων μερών. Η Skype δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση ότι η δυνατότητα αποστολής και λήψης χρημάτων θα είναι διαθέσιμη ή θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη.