Kõnepost

Voicemail messages

Võib-olla oled hõivatud laste koolipäevaeelsete toimetustega või on su päev täis koosolekuid – Skype võtab tasuta kõneposti funktsiooniga kõik sissetulevad kõned vastu.

Kuula sulle jäetud kõnepostiteateid ja vasta kõnedele endale sobival ajal.

Alusta Skype’i kõneposti kasutamist.

Hangi Skype  

Kõneposti kasutajatugi