Kõnepost

Voicemail messages

Võib-olla oled hõivatud laste koolipäevaeelsete toimetustega või on su päev täis koosolekuid – Skype võtab tasuta kõneposti funktsiooniga kõik sissetulevad kõned vastu.

Kuula sulle jäetud kõnepostiteateid ja vasta kõnedele endale sobival ajal.

Alusta Skype’i kõneposti kasutamist.

Hangi Skype  

Kõneposti kasutajatugi

Skype’iga ei saa teha hädaabikõnesid
Skype ei asenda telefoni ja seda ei saa kasutada hädaabinumbril helistamiseks.