Need tingimused kehtivad Skype’i tavaklientidele mõeldud tarkvararakenduste ja -toodete kohta. Need ei kehti Skype’i ärirakenduse toote ega veebiteenuse kohta, mida pakub Microsoft Corporation.

Tavakasutajatele kehtivad tingimused

Need tingimused kehtivad Skype’i tavaklientidele mõeldud tarkvararakenduste ja -toodete kohta. Need ei kehti Skype’i ärirakenduse toote ega veebiteenuse kohta, mida pakub Microsoft Corporation.

Kasutustingimused (Microsofti teenuselepe)

Õiglase kasutuse põhimõte

  • Põhimõtted, mis kehtivad Skype’i kasutamisel, kaitsmaks kasutajaid pettuste ja kuritarvitamise eest, ning mis võivad seada piiranguid telefonikõnede või sõnumite tüübile, kestusele või hulgale.

Teenusetingimused – Skype’i numbrid

  • Kolmandast osapoolest operaatori poolt teile antud Skype’i numbrite (varasema nimetusega internetinumbrite) kasutamine.