Skype'i õiglase kasutuse põhimõtte eesmärk on ennetada meie toodetega seotud pettusi ja kuritarvitusi. Skype'i tooted on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks vastavalt Microsofti teenuseleppele ja sellele õiglase kasutuse põhimõttele („legitiimne kasutus”). Järgnevalt esitatakse mitteammendav loetelu tegevustest, mida ei loeta legitiimseks kasutuseks:

  • pakettide kasutamine kaugturustuseks või kõnekeskuse toiminguteks,
  • paketiminutite edasimüük,
  • pakettide jagamine teiste kasutajatega näiteks telefonikeskjaama, kõnekeskuse, arvuti või mõne muu vahendi kaudu,
  • numbritele helistamine (üksikult, järjestikuselt või automaatselt) eesmärgiga teenida kõnedelt endale või teistele tulu, kui tegemist ei ole isiklike ametialaste kõnedega, ja
  • ebatavalised helistamistoimingud, mis ei ole kooskõlas paketi tavalise isikliku kasutusega, näiteks regulaarsed lühikõned või lühikese aja jooksul mitmele numbrile tehtavad kõned.

Legitiimse kasutuse kindlakstegemisel võivad kaalumisele tulla ka muud tegevused ning Skype jätab endale õiguse võtta sellekohaste otsuste langetamisel arvesse mis tahes ebaseaduslikku, keelatud, kõrvalekalduvat või ebatavalist tegevust. Skype võib omal äranägemisel lõpetada oma suhte teiega või peatada kohe teie konto kasutusõiguse, kui ta leiab, et te kasutate toodet viisil, mis ei vasta õiglase kasutuse põhimõttele.

Paketid

Õiglase kasutuse põhimõtte kohaselt võimaldavad Skype’i piiramatu kõneajaga paketid teha piiramatult kõnesid paketiga hõlmatud riikide lauatelefonidele (välja arvatud eri-, tasulised, teenuse- ja mittegeograafilised numbrid) ajaperioodi jooksul, mis on kindlaks määratud ostu sooritamisel. Pakett võib sisaldada ka piiramatult kõnesid mobiiltelefonidele, kui see on ostu sooritamise ajal eraldi fikseeritud. Pärast 4 tunni möödumist kõik kõned katkestatakse ning number tuleb uuesti valida.

Grupivideokõned

Grupivideokõnedele kehtib õiglase kasutuse limiit: 100 tundi kuus, mitte üle 10 tunni päevas ja 4 tundi iga videokõne kohta. Kui need limiidid on täis, lülitub video välja ja kõne muutub tavakõneks. Kui grupivideokõnes osaleja ei kasuta grupivideokõnesid toetavat internetisuhtluse tarkvara, siis toimub grupikõne selle osaleja jaoks tavakõnena. Grupivideokõnede lubatud osalejate arv on seadmest ja seotud süsteeminõuetest olenevalt 3–50. Täpsemat teavet leiate aadressilt www.skype.com/go/gvc.

Tava- ja mobiiltelefonidele helistamine Skype’i krediidiga

Pärast 4 tunni möödumist kõik kõned katkestatakse ning number tuleb uuesti valida, sellega seoses rakendub täiendav ühendustasu.

SMS

Iga SMS võib sisaldada maksimaalselt 160 märki. Kui kirjutate pikema sõnumi, jaotatakse see mitmeks SMSiks ja teilt võetakse tasu iga saadetud sõnumi eest. Kui saadate SMSe mitmele inimesele, võetakse teilt tasu igale adressaadile saadetud iga SMSi eest. Kui Skype ei saa mingil põhjusel teie SMSi saata, püüab Skype sõnumit kuni 24 tunni jooksul uuesti edastada. Juhul kui saatmine ebaõnnestub, makstakse SMSi eest võetud tasu tagasi ja see lisandub automaatselt teie Skype’i krediidi jäägile.

Videosõnumid

Selle õiglase kasutuse põhimõtte kohaselt ei ole saadetavate videosõnumite arv piiratud. Kui te ei ole Skype Premiumi kasutaja, tagatakse videosõnumite säilitamine kuue kuu jooksul alates saatmiskuupäevast. Pärast nimetatud aja möödumist võivad sõnumid aeguda.

Kõned vastaja arvel

Vastaja arvel tehtava kõne pikim võimalik kestus on 60 minutit, seejärel tuleb number uuesti valida.