Kõned USA ja Kanada laua- ja mobiiltelefonidele sisalduvad USA kõneminutikomplektis piirmääraga 5000 minutit kuus ühe USA komplekti kohta. Ühe kõne maksimaalne kestus USA kõneminutikomplekti kasutades on 12 tundi. USA kõneminutikomplektide arv ei tohi ületada SIP-profiili jaoks ostetud Skype Connecti kõnekanalite arvu. USA kõneminutikomplektis sisalduvaid minuteid ei kanta edasi ühest kuust teise ning ühes kuus kasutamata jäänud minutid lähevad kaotsi. Kui USA kõneminutikomplektis sisalduvad minutid on ära kulutatud, arveldatakse Skype Connecti kaudu tehtud lisakõnede eest tavaliste kõnehindade ja arveldusperioodide alusel.

USA kõneminutikomplekt ei sisalda kõnesid allpool loetletud koodidega algavatele USA ja Kanada numbritele. Koodide loendit võidakse igal ajal muuta. USA kõneminutikomplektis mittesisalduvate koodide kehtiv loend on avaldatud ka aadressil http://www.skype.com/go/business.sip.pricing. Kõnede eest nende USA ja Kanada koodidega algavatel numbritel võetakse tasu Skype Connecti tavaliste kõnehindade alusel:

218632xxxx, 605475xxxx, 605477xxxx, 605562xxxx, 641213xxxx, 641235xxxx, 641237xxxx, 641262xxxx, 641264xxxx, 641308xxxx, 641309xxxx, 641388xxxx, 641395xxxx, 641398xxxx, 641410xxxx, 641453xxxx, 641509xxxx, 641551xxxx, 641570xxxx, 641608xxxx, 641612xxxx, 641654xxxx, 641665xxxx, 641696xxxx, 641739xxxx, 641749xxxx, 641795xxxx, 641826xxxx, 641827xxxx, 641865xxxx, 641962xxxx, 641982xxxx, 641983xxxx, 641985xxxx, 641992xxxx, 760569xxxx, 951262xxxx, 6057154xxxx, 6412104xxxx, 6413152xxxx, 6413155xxxx, 6413158xxxx, 6415525xxxx, 6417102xxxx, 6417105xxxx, 6417108xxxx, 6417132xxxx, 6417133xxxx, 6417134xxxx, 6417135xxxx, 6417138xxxx, 6417150xxxx, 6417153xxxx, 6418162xxxx, 6418163xxxx, 6418164xxxx, 6418165xxxx, 6418168xxxx, 7122276xxxx, 7124396xxxx, 7124510xxxx, 7124511xxxx, 7124512xxxx, 7124513xxxx, 7124514xxxx, 7124515xxxx, 7124516xxxx, 7124517xxxx, 7124720xxxx, 7124756xxxx, 7125416xxxx, 7125686xxxx, 7127256xxxx, 7127266xxxx, 7127379xxxx, 218237xxxx, 218339xxxx, 218486xxxx, 218548xxxx, 218844xxxx, 218862xxxx, 218895xxxx, 218936xxxx, 219632xxxx, 712432xxxx, 2096471xxxx, 5595461xxxx, 7123387xxxx, 7123388xxxx, 7605690xxxx, 7605691xxxx, 7605692xxxx, 7605694xxxx, 7605696xxxx, 7605697xxxx, 7605821xxxx, 8053601xxxx, 9512620xxxx, 9512621xxxx, 9512622xxxx, 9512623xxxx

Skype Connect on ette nähtud igapäevaste ärikõnede tegemiseks, mitte vähem kui 6 sekundit kestvate massturunduskõnede jaoks. Skype võib jälgida massiliste lühikõnede tegemist ning jätab endale õiguse peatada viivitamatult USA kõneminutikomplekti kehtivuse juhul, kui Skype kahtlustab USA komplekti kasutamist eespool osutatud viisil.

Skype jätab endale õiguse seda õiglase kasutuse põhimõtet igal ajal muuta. Muudatused jõustuvad Skype’i veebisaidil avaldamisel. Kui jätkate USA kõneminutikomplekti kasutamist pärast muudetud versiooni avaldamist, tähendab see, et te nõustute muudetud õiglase kasutuse sätete ja tingimustega.

Viimati muudetud: juuli 2011.