Skype’i funktsiooni Saada raha tingimused

Kasutades raha saatmise ja vastuvõtmise funktsiooni (kui see on kättesaadav), võtate teadmiseks, et Skype kasutab makseteenuste osutamiseks ja ülekannete tegemiseks muid osapooli. Skype ei osuta makseteenuseid ega tee ülekandeid ning pole rahaga seotud teenuseid osutav ettevõte. Skype’is raha saatmine ja vastuvõtmine võib olla kättesaadav ainult kasutajatele, kes on 18-aastased või vanemad, või muude osapoolte tingimuste alusel, ja kes registreerivad konto ning kelle puhul muu osapool selle kinnitab. Raha saatmise funktsiooni kasutamiseks võidakse teil nõuda registreerumist muu osapoole tingimuste alusel ja anda õigused andmete jagamiseks nende muude osapooltega teenuse osutamise eesmärgil. Kui Skype saab teada, et rikute raha saatmise funktsiooni kasutades muu osapoole tingimusi, võib Skype olla sunnitud teie konto suhtes meetmeid võtma, nt konto tühistama või peatama. Skype ega Microsoft ei vastuta muude osapoolte osutatavate makseteenuste eest ega ühegi muu osapoole tingimuste alusel tehtud toimingu eest. Skype ei anna mingit garantiid, kinnitust ega tagatist, et raha saatmise ja vastuvõtmise funktsioon on kättesaadav või jääb kättesaadavaks.