Viimeksi päivitetty: elokuussa 2017. Huomaa, että Desktop API:a ei enää täysin tueta.

LUE SEURAAVAT EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN SKYPE DESKTOP API:N KÄYTTÄMISTÄ. NÄMÄ EHDOT (“API-EHDOT”) HALLINNOIVAT SKYPE DESKTOP API:N KÄYTTÖÄ VAIN TÄSSÄ SALLITTUIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN. NÄMÄ API-EHDOT MUODOSTAVAT SITOVAN SOPIMUKSEN SINUN JA SKYPEN VÄLILLE. SKYPE ON HALUKAS LISENSOIMAAN SKYPE DESKTOP API:N SINULLE VAIN SILLÄ EHDOLLA, ETTÄ HYVÄKSYT KAIKKI TÄMÄN SOPIMUKSEN SISÄLTÄMÄT EHDOT. SKYPE DESKTOP API:A KÄYTTÄMÄLLÄ OLET ILMAISSUT, ETTÄ YMMÄRRÄT TÄMÄN SOPIMUKSEN JA HYVÄKSYT KAIKKI SEN EHDOT. JOS ET HYVÄKSY KAIKKIA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, SKYPE EI SUOSTU LISENSOIMAAN SKYPE DESKTOP API:A SINULLE.

1. Määritelmät

Näissä API-ehdoissa määriteltyjen ehtojen lisäksi kaikki muut tässä annetut määritelmät ovat Microsoftin palvelusopimuksessa annettujen merkitysten mukaisia. Ne on julkaistu Skypen verkkosivustolla osoitteessa www.skype.com/go/tou.

Seuraavien termien merkitys on määritelty seuraavasti:

Skype-merkki: SKYPE-sanamerkki ja kaikki immateriaali- ja teollisuusoikeudet sekä etuudet ympäri maailman (rekisteröidyt ja rekisteröimättömät) pysyvät voimassa ja ovat Microsoft Corporation -yrityskonsernin omistamia;

Skypen tuotemerkkiä koskevat ohjeet: Microsoft Corporationin antamat sitovat ohjeet liittyen muun muassa Skype-merkkiin ovat saatavilla verkko-osoitteessa https://www.skype.com/legal/brand-guidelines/ tai yhtiön seuraajan sivustolla ja ajoittain muokattuina;

Skype: Skype Communications S.A.R.L., 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg;

Skypen kirjautumistiedot: Skypen käyttäjänimi ja salasana, joita käytetään Skypen käyttäjätilille kirjautumiseen;

Skype Desktop API: ohjelmointirajapinta, joka on Skypen julkaisema, esille tai saataville laittama, joka mahdollistaa tietyt Skypen Windows-työpöytäversio (“internetviestintäohjelmisto”) toiminnot, siihen liittyvän dokumentaation (myös sähköisessä muodossa) sekä tulevat versiot, parannukset, kehitykset, ohjelmointikorjaukset ja päivitykset;

Skype-käyttäjätili: Skypeen tai Microsoftiin rekisteröity tili, jota käytetään internetviestintäohjelmiston ominaisuuksien ja toimintojen käyttöön;

Skype-verkkosivusto: www.skype.com, http://developer.skype.com tai vastaava URL-osoite Skypen ajoittain antaman ilmoituksen mukaan;

Sinä: henkilö tai yksikkö, joka käyttää Skype Desktop API:a. Jos käytät Skype Desktop API:a työhön liittyen tai yrityksen puolesta, ‘sinä’ tai ‘sinun’ tarkoittaa tätä yritystä, ja edustat ja takaat, että sinulla on valtuutus tämän yrityksen sitouttamiseen.

2. Kelpoisuus

Skype Desktop API:n käyttämiseksi sinun täytyy ensin luoda Skypen käyttäjätili.

3. Lisenssi

3.1 Jos hyväksyt nämä API-ehdot, Skype myöntää sinulle rajoitetun, yksinoikeudettoman, siirto-oikeudettoman, lisensoimattoman oikeuden käyttää Skype Desktop API:a sallittuun käyttötarkoitukseen alla olevassa kohdassa 3.3 ilmaistun mukaisesti.

3.2 Tämä lisenssi ei myönnä sinulle oikeutta version paranteluun tai päivittämiseen tai takaa Skype Desktop API:n tai internetviestintäohjelmiston jatkuvaa saatavuutta. Skype voi tarkastaa, muokata tai lakata tarjoamasta tai vaatia sinua lopettamaan Skype Desktop API:n, internetviestintäohjelmiston tai sen toimintojen tai minkä tahansa sen osan käytön välittömästi, mikä voi johtaa yhteensopivuuden katoamiseen tai Internet-ohjelmiston, Skype-verkkosivuston ja niihin liittyvien kaupallisten toimintojen toiminnallisuuden käytön estoon.

3.3 Näiden API-ehtojen "sallittu käyttötarkoitus" tarkoittaa joko:

(a) ohjelmiston tai koodin kehittämisen tarkoitusta liittää ja yhdistää ohjelmistosovellus internetviestintäohjelmistoon ("ohjelmistosovellus") MUUTEN KUIN tavalla, joka on määritetty alla olevassa kohdassa 3.3 (b), "ohjelmiston käyttötarkoitus", tai

(b) ohjelmiston tai koodin kehittämisen tarkoitusta liittää ja yhdistää laite tai muu fyysinen laite (mukaan lukien siihen sulautetut ohjelmistot) ("Laite") internetviestintäohjelmistoon ja joka on jaettu yhdessä tai asetettu saataville kyseisenlaisen laitteen kanssa, "laitteen käyttötarkoitus".

4. Rajoitukset

4.1 Sovelluksesi tai laitteesi (soveltuvin osin) ei saa millään tavalla ja missään laajuudessa suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa haitallisesti internetviestintäohjelmiston toimintoihin tai suorituskykyyn tai Skypen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin, tai estää tai keskeyttää niitä.

4.2 Rajoittamatta edellä mainitun kohdan yleisluonteisuutta sinun tulee varmistaa, että sovelluksesi tai laitteesi (soveltuvin osin):

(i) ei vaikuta haitallisesti puhelun laatuun internetviestintäohjelmistoa käyttäessä;

(ii) ei vaikuta haitallisesti internetviestintäohjelmiston vakauteen;

(iii) ei vaikuta haitallisesti muiden Skypen Desktop API:a käyttävien sovellusten toimintaan;

(iv) ei yritä asentaa vakoiluohjelmistoa tai haittaohjelmistoa asiakastietokoneelle;

(v) ei yritä jakaa tietoja internetviestintäohjelmiston tai Skype-tuotteiden käytöstä ilman käyttäjän nimenomaista lupaa;

(vi) identifioi itsensä oikein Skypelle pyytäessä valtuutusta;

(vii) ei yritä lähettää viestejä tai soittaa puheluita tai muutoin kommunikoida muiden Skype-ohjelmiston käyttäjien kanssa, ellei käyttäjä ole nimenomaisesti antanut siihen lupaa;

(viii) ei yritä muokata internetviestintäohjelmiston käyttöliittymää millään tavalla (“käyttöliittymä”);

(ix) ei käytä, ota käyttöön tai salli pääsyä internetviestintäohjelmiston ominaisuuksiin yksittäisen Skype-käyttäjätilin kautta Skypen kirjautumistietoja käyttämällä;

(x) ei pyydä, kerää, säilytä, tallenna välimuistiin tai muutoin hanki pääsyä Skypen kirjautumistietoihin tai valtuuta kirjautumistietoja Skypen käyttäjätilien automaattisen kirjautumisen tarkoituksessa.

4.3 Ilman Skypen kirjallista suostumusta et poista tai piilota (paitsi kuten sallittuna API-komennossa "aseta äänetön tila päälle"), muokkaa, ota haltuun tai muutoin muuta käyttöliittymää. Noudatat aina sovelluksen suunnitteluun, käyttöön ja esittämiseen liittyviä vaatimuksia ja määrityksiä kaikkina aikoina alla olevan kohdan 5 mukaisesti.

4.4 Paitsi nimenomaisesti Skypen kirjallisesti hyväksymänä et jaa ohjelmistosovellusta tai laitetta (soveltuvin osin) verkossa verkkosivustojen kautta, jotka Skypen näkemyksen mukaan ovat millään tavalla samanlaisia kuin Skypen verkkosivusto tai rikkovat Skypen verkkosivuston immateriaalioikeuksia tai käyttävät Skypen tavaramerkkejä tai sanoja, jotka kuvailevat Skypen tuotteita tai palveluja, rekisteröityneinä verkkosivustojen osoitteina tai niiden osana.

4.5 Säilytät aina Skypen ohjelmiston, Skype Desktop API:n ja Skype-merkin arvon ja maineen parhaan kykysi mukaan.

4.6 Et käytä Skypen Desktop API:a missään ohjelmistossa tai laitteessa (soveltuvin osin), jotka Skypen mielestä ovat tosiasiallisesti tai mahdollisesti vilpillisiä tai epäasianmukaisia tai vastoin Microsoftin palvelusopimusta.

4.7 Et kerää käyttäjien henkilötietoja tai muita tietoja harhaanjohtavalla, laittomalla, luvattomalla tai vilpillisellä tavalla. Rajoittamatta edellä mainitun yleisluontoisuutta et koskaan kerää, säilytä tai kirjaa käyttäjien Skype-salasanoja kirjautuaksesi käyttäjän tilille ("Skype-salasana"). Jos käyttäjät tarvitsevat erillisiä salasanoja sovelluksesi tai laitteesi käyttämiseen (soveltuvin osin), sinä joko (i) automaattisesti luot ainutlaatuisen salasanan tai välität sen salatusti käyttäjälle tai (ii) et salli käyttäjän käyttää salasanaa, joka on sama kuin käyttäjän Skype-salasana. Hyväksyt, että tarjoat sovelluksesi tai laitteesi kautta tarjoamasi palvelut ja tuotteet kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti (mukaan lukien rajoituksetta yksityiseen ja henkilö- ja liikennetietojen suojaamiseen liittyvät).

4.8 Et käytä Skype Desktop API:a luodaksesi ohjelmistoa tai laitetta, joka lähettää ei-toivottuja viestejä (kaupallisia tai muita) kolmannelle osapuolelle tietojenkalastelun, pharming-hyökkäyksien tai toiseksi henkilöksi tekeytymisen käyttötarkoituksessa tai niin, että esität väärässä valossa yhteytesi toiseen henkilöön tai yksikköön; tai joka lähettää massapostia tai muuta viestintää yhdelle tai useammalle osapuolelle.

4.9 Mainostaminen: (a) Et saa sijoittaa mainoksia: (i) Skype-videopuhelun, äänipuhelun, Skype-videon tai äänen näyttöikkunan sisälle tai overlay-kuvana, overlay-kuvaan tai kehyksenä sen vierelle, yläpuolelle, alle tai ympärille, tai niin että kyseinen overlay-kuva tai kehys on peräisin Skype-videosta, äänipuhelusta tai ääninäytöstä, tai tulee katsottavaksi niiden seurauksena tai niihin liittyen; tai (ii) internetviestintäohjelmiston tarjoamaan äänentoistoon; (iii) käyttäjien internetviestintäohjelmiston kautta lähettämiin tai vastaanottamiin pikaviesteihin; (iv) internetviestintäohjelmiston profiili-ikkunan sisälle tai ympärille; (b) Et saa paljastaa (suoraan tai epäsuoraan) mitään tietoja, joita olet saanut Skype Desktop API:n käytön kautta, mukaan lukien yhdistettyjä tai anonyymejä tietoja millekään mainostusverkolle, tietojen välittäjälle tai muulle mainontaan liittyvälle kolmannelle osapuolelle.

4.10 Hyväksyt, että olet yksin vastuussa (ja että Skypellä ei ole velvollisuutta sinua tai kolmatta osapuolta kohtaan) ohjelmistosovelluksen tai laitteen kautta tarjoamistasi palveluista ja/tai tuotteista.

5. Brändi ja markkinointi

5.1 Saat käyttää Skype-merkkiä ainoastaan viitataksesi ohjelmistosovelluksesi yhteensopivuuteen internetviestintäohjelmiston kanssa ja vain Skype-tavaramerkin ohjeiden mukaisesti.

Tämä sopimus ei anna oikeutta käyttää Skype-tavaramerkin elementtejä, eikä sinun tule käyttää Skype-tavaramerkin elementtejä. Sinun tulee varmistaa, että kaikki ohjelmistosovelluksesi kautta saatavilla olevat internetviestintäohjelmiston markkinointi- ja promootio-ominaisuudet noudattavat ehdottomasti Plugged Into Skype -ohjeita.

5.2 Sinun tulee käyttää seuraavaa ilmoitusta kaikissa ohjelmistosovellukseesi ja/tai laitteeseesi liittyvissä pakkauksissa, ohjelmiston alatunnisteissa ja/tai dokumentaatiossa (soveltuvin osin) Skype-merkkiä käytettäessä:

5.3 Skype-merkki, siihen liittyvät tavaramerkit ja logot ovat Microsoft Corporationin yrityskonsernin tavaramerkkejä, ja niitä suojataan tavaramerkkien ja sovellusten rekisteröintien avulla monissa maissa maailmanlaajuisesti. Sinulla ei ole, muutoin kuin näiden API-ehtojen Skype-merkille myöntämän rajoitetun lisenssin puitteissa, lupaa rekisteröidä tai käyttää kauppanimeä, tavaramerkkiä, logoa, verkkotunnusta, alitason osoitetta tai URL-polkua tai muuta merkkiä, joka koostuu Skype-merkistä tai sisältää sen tai Microsoft Corporation -konsernin tavaramerkin tai sekoittaa ne vastaaviin merkkeihin, etkä saa tehdä niin ilman nimenomaista, kirjallista lisenssiä Skypeltä tai sen tytäryhtiöiltä. Luvattomat viittaukset tai Skype-merkin käyttö muodostavat tavaramerkkiloukkauksen lisäksi API-ehtojen sopimusrikkomuksen, ja ne johtavat niiden sekä muiden ehtojen, joita olet saattanut solmia Skypen kanssa, välittömään purkamiseen. Tällainen irtisanominen tehdään rajoittamatta Skypen oikeutta vaatia vahingonkorvauksia, etsiä kieltovaatimuksia tai muuta kohtuullista apua ja saada muita korvauksia sinulta millään tavalla.

6. API:n muutokset

Sinun tulee seurata Skypen verkkosivustoa jatkuvasti varmistaaksesi, että olet tietoinen API-ehtoihin tehdyistä muutoksista. Jos et hyväksy API-ehtojen muutoksia, lakkaa heti käyttämästä Skype Desktop API:a ja soveltuvin osin internetviestintäohjelmistoa.

7. Vahvistaminen

Ilmaiset ja takaat olevasi valtuutettu sitoutumaan näissä API-ehtoja koskevissa palveluehdoissa esitettyihin ehtoihin ja toimimaan niiden mukaisesti

8. Skype Desktop API:n käyttäminen

Tiedostat ja hyväksyt sen, että käytät Skypen Desktop API:a omalla vastuullasi. Hyväksyt vaadittaessa hyvittäväsi, puolustavasi ja pitäväsi Skypeä, sen tytäryhtiöitä ja henkilöstöä syyttömänä ja vapauttamaan heidän kaikista vastuista ja kustannuksista, mukaan lukien kohtuullisista asianajokuluista, liittyen (a) Desktop API:n käyttöösi; (b) Skype-merkin käyttöösi tai (c) näiden API-ehtojen tai muiden sovellettavien ehtojen rikkomukseen ja (d) ohjelmistosovelluksesi tai laitesovelluksen sopimusehtoon, jonka olet kehittänyt Skype Desktop API:a käyttämällä.

9. Ehtojen tarkistaminen

Skype varaa oikeuden muokata näitä API-ehtoja milloin tahansa, yleisellä tai yksilöllisellä perusteella, julkaisemalla tarkastetut API-ehdot Skypen verkkosivustolla tai ilmoittamalla sinulle muulla tavalla tarkastetuista API-ehdoista. Mahdolliset API-ehtojen, jotka muodostavat Skypen oikeuden veloittaa tekijänpalkkioita, muokkaukset on annettava kolme (3) kuukautta etukäteen. Jos jatkat Skype Desktop API:n käyttöä, se merkitsee, että olet sitoutunut noudattamaan tarkastettuja API-ehtoja.

10. API:n käyttökielto

Skype Desktop API:n käyttäminen muutoin kuin mitä nimenomaisesti näissä API-ehdoissa on määritetty on nimenomaisesti kielletty, paitsi jos ja kunnes Skype laatii erityislisenssin kanssasi.

11. Immateriaalioikeudet

11.1 Kun käytät Skype Desktop API:a sallittuun käyttötarkoitukseen, sinulle jäävät immateriaalioikeudet, joita sinulla voi olla ohjelmistosovelluksessasi ja/tai laitteessasi.

11.2 Huomioiden sinulle (tai yritykselle (alla määritetyn mukaisesti)) myönnetyn tekijänoikeusmaksuttoman lisenssin käyttää Skype Desktop API:a näiden API-ehtojen mukaisesti sitoudut siihen, että et nyt tai muulloinkaan tulevaisuudessa syytä (a) Skypeä tai sen tytäryhtiöitä (tai niiden lisenssinantajia, uusia oikeudenomistajia tai seuraajia) tai (b) Skype-kehittäjäyhteisön kehittäjää, joka käyttää Skype Desktop API:a sallittuun käyttötarkoitukseen API-ehtojen mukaisesti, minkään patentin rikkomuksesta, jonka luot, kehität, hankit, lisensoit tai omistat, tai uhkaa näitä tahoja tai nostaa niitä vastaan kannetta, vaatimusta tai oikeudenkäyntimenettelyä patentin rikkomuksesta tai puolusta oikeuksiasi patenttiin tai pane sitä täytäntöön. Määräät tämän oikeuksien rajoituksen siirronsaajalle, luovutuksensaajalle tai lisenssin saajalle tämän kohdan 11.2 mukaisesti, kuten asianlaita voi olla, etkä ota käyttöön tai avusta kolmatta osapuolta tekemään mitään sellaista, joka sinun tekemänäsi rikkoisi tämän sopimuksen kohtaa 11.2.

11.3 Kuten sinun ja Skypen välillä, Skype ja sen lisenssinantajat säilyttävät immateriaalioikeutensa internetviestintäohjelmistoon (mukaan lukien Skype Desktop API) ja sekä muihin johdannaisiin tuotteisiin, jotka ovat Skypen tai sen lisenssinantajien luomia tai heille luotuja.

11.4 Jos olet yrityksen työntekijä tai johtaja, ja käytät Skype Desktop API:a yrityksen puolesta ("Yritys"), tiedostat ja suostut siihen, että: (i) hyväksymällä nämä API-ehdot ja käyttämällä Skype Desktop API:a teet niin yrityksen puolesta ja sillä yrityksen nimenomaisella valtuutuksella, että nämä API-ehdot sitovat sinua ja yritystä sinun ja yrityksen Skype Desktop API:n käytön suhteen; (ii) Skypen myöntämä lisenssi käyttää Skype Desktop API:a riippuu siitä, että olet saanut yritykseltä kaikki tarvittavat suostumukset, oikeudet ja valtuutukset toimia sen puolesta ja lain mukaisesti velvoittaa sitä näiden API-ehtojen mukaisesti. Vakuutat, että olet saanut suostumuksen, oikeuden ja valtuutuksen käyttää Skype Desktop API:a yrityksen puolesta. Jos sinulla ei ole tällaista valtuutusta, sinulla ei ole lupaa käyttää Skype Desktop API:a.

12. Sopimuksen kesto ja irtisanominen

12.1 Nämä API-ehdot astuvat voimaan, kun käytät Skype Desktop API:a ensimmäisen kerran, ja pysyvät voimassa, kunnes joko Skype tai sinä irtisanotte ehdot tässä mainitun mukaisesti. Skype ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita näihin API-ehtoihin tehdyistä muutoksista voi koitua.

12.2 Voit irtisanoa nämä API-ehdot välittömästi milloin tahansa. Rajoittamatta muita korvausvaatimuksia Skype voi rajoittaa, keskeyttää tai irtisanoa nämä API-ehdot ja Skype Desktop API:n käyttöoikeutesi milloin tahansa, jos uskomme, että olet rikkonut näitä API-ehtoja tai jos uskomme, että olet toiminut tavalla, joka osoittaa, ettet aio noudattaa API-ehtoja. Lisäksi Skype voi irtisanoa nämä API-ehdot päättymään välittömästi milloin tahansa mistä tahansa syystä, mukaan lukien muun muassa jos osallistut toimintaan, joka Skypen näkemyksen mukaan laskee Skypen tavaramerkin, internetviestintäohjelmiston tai Skype Desktop API:n arvoa tai mainetta.

12.3 Jos sinä tai Skype irtisanotte nämä API-ehdot jostakin syystä: (a) kaikki lisenssit ja oikeudet käyttää Skype Desktop API:a ja Skype-merkkiä lakkaavat välittömästi ja (b) sinun tulee välittömästi lakata käyttämästä Skype Desktop API:a ja Skype-merkkiä.

13. Takuuta ja vastuurajoitusta koskeva vastuuvapauslauseke

13.1 Ei takuita: SKYPE DESKTOP API JA SKYPE-MERKKI TARJOTAAN "AS IS" -POHJALTA ILMAN MITÄÄN TAKUITA; SKYPE EI ANNA NIMENOMAISIA, EPÄSUORIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA, VÄITTÄMIÄ TAI ESITYKSIÄ SKYPE DESKTOP API:A TAI SKYPE-MERKKIÄ KOSKIEN, MUKAAN LUKIEN MM. TAKUITA TAI LAATUEHTOJA, SUORITUSKYKYÄ, LOUKKAAMATTOMUUTTA, KAUPPAKELPOISUUTTA TAI KÄYTTÖSOPIVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. SKYPE EI MYÖSKÄÄN TAKAA, ETTÄ SKYPE DESKTOP API ON AINA SAATAVILLA, KÄYTETTÄVISSÄ, KESKEYTYMÄTÖN, OIKEA-AIKAINEN, SUOJATTU, TARKKA, TÄYDELLINEN JA VIRHEETÖN, TAI ETTÄ SE TOIMII KADOTTAMATTA PAKETTEJA.

13.2 Ei vastuuvelvollisuutta: Skype Desktop API ja Skype-merkki (sovellettavin osin) tarjotaan sinulle veloituksetta. TÄTEN TIEDOSTAT JA HYVÄKSYT, ETTÄ SKYPELLÄ, SEN TYTÄRYHTIÖILLÄ, LISENSSIN ANTAJILLA JA SKYPEN HENKILÖSTÖLLÄ EI OLE VELVOLLISUUTTA SKYPE DESKTOP APIIN TAI SKYPE-MERKIN KÄYTTÖÖSI LIITTYEN TAI SIITÄ JOHTUEN ALLA MÄÄRITETYN MUKAISESTI. AINOA OIKEUTESI TAI OIKEUSKEINO SKYPEN DESKTOP APIIN JA SKYPE-MERKKIIN LIITTYVISSÄ ONGELMISSA TAI EPÄTYYTYVÄISYYDESSÄ ON LOPETTAA VÄLITTÖMÄSTI SKYPE DESKTOP API:N TAI SKYPE-MERKIN KÄYTTÖ.

13.3 Vastuunrajoitus: SKYPE TAI SEN KUMPPANIT, LISENSSINHALTIJAT TAI HENKILÖSTÖ EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA SOPIMUS-, TAKUU- TAI RIKKOMUSPERUSTEISESTI (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), TUOTEVASTUULLISESTI TAI MUULLA TAVOIN SEURAAVISTA ASIOISTA:

13.3.1 MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA TIETOJEN MENETTÄMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN, TOIMINNAN KESKEYTYMINEN, TIETOKONEVIKA TAI RAHALLINEN TAPPIO), JOTKA OVAT AIHEUTUNEET SKYPE DESKTOP API:N TAI SKYPE-MERKIN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKYVYTTÖMYYDESTÄ;

13.3.2 TULOJEN, LIIKEVAIHDON TAI TUOTTOJEN MENETYKSISTÄ (SUORISTA TAI EPÄSUORISTA), JOTKA OVAT AIHEUTUNEET SKYPE DESKTOP API:N TAI SKYPE-MERKIN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKYVYTTÖMYYDESTÄ;

13.3.3 MISTÄÄN TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET KÄYTTÄJÄLLE

(I) SKYPE DESKTOP API:A KÄYTETTÄESSÄ TAPAHTUNEISTA VIESTINTÄKATKOKSISTA TAI -VIIVEISTÄ;

(II) KÄYTTÄJÄN TAI SKYPEN TÄMÄN SOPIMUKSEN IRTISANOMISESTA, SYYSTÄ RIIPPUMATTA; TAI

(III) SKYPE DESKTOP API:N UUSIEN VERSIOIDEN JULKAISUSTA TAI PÄÄTÖKSESTÄ OLLA JULKAISEMATTA UUSIA VERSIOITA.

13.4 YLLÄ OLEVASSA KOHDASSA 13.3 ESITETYT SKYPEN KÄYTTÄJÄÄ KOHTAAN OLEVIEN VASTUIDEN RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA SIITÄ HUOLIMATTA, ONKO SKYPELLE, SEN KUMPPANEILLE TAI HENKILÖSTÖLLE ILMOITETTU KYSEISTEN TAPPIOIDEN TAI VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

13.5 MINKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA ESITETYN TIEDON TARKOITUKSENA EI OLE SULKEA POIS TAI RAJOITTAA, EIKÄ NÄITÄ TIETOJA PIDÄ TULKITA NIIN, ETTÄ NE SULKEVAT POIS TAI RAJOITTAVAT SKYPEN VASTUUTA (I) KUOLEMANTAPAUKSESTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, JOKA ON AIHEUTUNUT SKYPEN, SKYPEN HENKILÖSTÖN TAI EDUSTAJIEN LAIMINLYÖNNISTÄ, TAI (II) MISTÄÄN SELLAISESTA VASTUUSTA, JOTA EI LAIN MUKAAN VOIDA RAJOITTAA TAI SULKEA POIS.

13.6 Lainkäyttöalueen rajoitukset: Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli tiettyjä poissulkemisia tai rajoituksia yllä mainitun mukaisesti, jotkin näistä poissulkemisista tai rajoituksista eivät koske sinua. Tällöin velvollisuus rajoittuu suurimmassa mahdollisessa laajuudessa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

14. Muuta

14.1 Koko sopimus Nämä API-ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Skypen välille sopimuskohteen mukaisesti ja syrjäyttävät ja korvaavat kaikki aiemmat sopimukset missä tahansa muodossa sopimuskohdetta koskien. Mikään tässä lausekkeessa ei poissulje tai rajoita sinun tai Skypen vastuita, jotka aiheutuvat vilpistä tai vilpillisestä vääristelystä.

14.2 Osittainen ei-oikeellisuus: Jos jokin tuomioistuin tai pätevän lainkäyttöalueen hallinnollinen elin katsoo jonkin näiden palveluehtojen sopimusehdon tai sopimusehdon osan laittomaksi, mitätöidyksi tai lainvoimattomaksi, eikä kyseinen ehto (tai ehdon osa) muodosta palveluehtojen perustavaa osaa, päätös ei vaikuta näiden API-ehtojen muiden ehtojen (mukaan lukien kyseessä olevan osan sisältävän ehdon muut osat) laillisuuteen, oikeellisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

14.3 Ei oikeudesta luopumista: Jos Skype jättää käyttämättä näissä API-ehdoissa tai sovellettavassa laissa myönnettyä oikeuttaan tai keinoaan tai viivyttelee näiden käytössä, Skypen ei katsota luopuneen kyseisestä oikeudestaan tai keinostaan. Jos Skype luopuu minkä tahansa näiden API-ehtojen rikkomuksesta, tämä ei toimi saman ehdon myöhemmästä rikkomuksesta tai minkään muun sopimuskohdan rikkomuksesta luopumisena.

14.4 Siirtäminen: Et saa siirtää näitä API-ehtoja tai mitään niihin liittyviä oikeuksia. Skype saa oman harkintansa mukaisesti siirtää nämä API-ehdot tai niiden oikeudet kolmannelle osapuolelle ilman etukäteen annettua ilmoitusta.

14.5 Sovellettava laki ja laillinen tuomioistuin: Näihin API-ehtoihin sovelletaan Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lakeja ja niitä tulkitaan Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lakien mukaisesti. Ehtoihin liittyvissä riitakysymyksissä tuomiovalta on Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion tuomioistuimilla.

14.6 Kieli: Näiden API-ehtojen alkuperäinen englanninkielinen versio on voitu kääntää muille kielille. Jos englannin- ja muunkielisen version välillä on ristiriitoja, englanninkielinen versio on määräävä.

14.7 Säilyminen: Näiden API-ehtojen kohdat 8, 11, 12, 13 ja 14 ja muut näiden API-ehtojen sopimusehdot, joiden on ilmaistu säilyvän tai olevan voimassa irtisanomistapauksessa, säilyvät mistä tahansa syystä tehdyn API-ehtojen irtisanomisen jälkeen.

KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI ILMAISEE LUKENEENSA NÄMÄ EHDOT JA YMMÄRTÄNEENSÄ NIISSÄ KUVATUT OIKEUDET, VELVOITTEET, EHDOT JA MÄÄRÄYKSET. KUN KÄYTTÄJÄ NAPSAUTTAA HYVÄKSY-PAINIKETTA JA/TAI JATKAA OHJELMISTON, TUOTTEIDEN JA/TAI SKYPEN SIVUSTOJEN ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ, KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI SUOSTUU SITOUTUMAAN NÄIHIN EHTOIHIN JA MÄÄRÄYKSIIN JA MYÖNTÄMÄÄN SKYPELLE TÄSSÄ ESITETYT OIKEUDET.