שלח אנשי קשר

Sending a Skype contact

קל לשתף את אנשי הקשר שלך ב- Skype.

כדי להעביר אנשי קשר, פשוט גרור ושחרר את האדם שברצונך לשתף לתוך אזור הצ'אט, כך שחבריך יוכלו להוסיף אותו לרשימת אנשי הקשר שלהם.

ודא שאנשי הקשר החדשים שלך ב- Skype יקבלו עדכונים מכולם.

קבל את סקייפ  

Get more info on how to share contacts.