תנאים לצרכנים

תנאים אלו חלים על יישומי התוכנה והמוצרים של סקייפ לצרכנים. הם אינם חלים על המוצר Skype for Business ועל השירות המקוון שמציעה Microsoft Corporation.

תנאי שימוש (הסכם השירות של Microsoft)

מדיניות שימוש הוגן

  • קווי מדיניות שחלים על השימוש שלך בסקייפ כדי להגן מפני הונאות ושימוש לרעה ושעשויים להטיל מגבלות על הסוג, משך הזמן והכמות של השיחות או ההודעות שבאפשרותך לבצע או לשלוח.

תנאי שירות - מספרי סקייפ

  • אופן השימוש המותר במספרי סקייפ (לשעבר 'מספרים מקוונים') הניתנים לך דרך ספק שירות חיצוני.