מדיניות השימוש ההוגן ("FUP") של Skype תוכננה במטרה למנוע הונאה או שימוש לרעה במוצרים שלנו. מוצרי Skype מיועדים לשימוש אישי בלבד בהתאם להסכם השירותים של Microsoft ולמדיניות שימוש הוגן זו ("שימוש לגיטימי"). להלן פירוט בלתי ממצה של פעולות אשר לא ייחשבו כשימוש לגיטימי:

  • השימוש במנויים עבור ביצוע שיחות טלמרקטינג או עבור מרכז שיחות;
  • מכירה חוזרת של דקות מנוי;
  • שיתוף מנוי בין משתמשים שונים, בין אם באמצעות מרכזת טלפון, מרכז שיחות, מחשב או כל אמצעי אחר;
  • שיחות למספרים (בין אם באופן יחידני, רציף או אוטומטי) במטרה לייצר הכנסות, עבור עצמך או עבור אחרים כתוצאה מביצוע השיחה, אשר אינן קשורות לתקשורת העסקית האישית שלך וכן
  • דפוסי שיחה בלתי רגילים אשר חורגים משימוש רגיל ואישי במנוי, לדוגמה, שיחות רגילות קצרות או שיחות לכמות גדולה של מספרים בפרק זמן קצר.

נהלים אחרים עשויים להיות רלוונטיים לקביעת שימוש לגיטימי, ו- Skype שומרת על הזכות להתייחס לכל פעילות בלתי חוקית, אסורה או בלתי רגילה בעת ביצוע קביעה זו. Skype עשויה, על-פי דעתה, להפסיק או להשעות את ההתקשרות אתך ואת השימוש שלך במוצר כלשהו של Skype באופן מיידי אם תקבע כי אתה משתמש במוצר בניגוד למדיניות שימוש הוגן זו.

מנויים

בכפוף למדיניות שימוש הוגן זו, המנויים הבלתי מוגבלים של Skype מאפשרים ביצוע שיחות ללא הגבלה לטלפונים קוויים במדינות המכוסות על-ידי המנויים (למעט מספרים מיוחדים, מספרי Premium, מספרי שירות ומספרים לא שיוך גיאוגרפי) לפרק הזמן שצוין בעת הרכישה. ייתכן כי גם שיחות ללא הגבלה לטלפונים ניידים ייכללו, אם צוין כך בעת הרכישה. כל השיחות ינותקו ויחייבו חיוג חוזר לאחר 4 שעות.

שיחות וידאו קבוצתיות

שיחות וידאו קבוצתיות כפופות למגבלת שימוש הוגן של 100 שעות בחודש ולא יותר מ- 10 שעות ליום, ולמגבלה של 4 שעות לכל שיחת וידאו. לאחר שתגיע למגבלות אלה, הווידאו יכבה והשיחה תומר לשיחת שמע. אם משתתף בשיחת וידאו קבוצתית אינו משתמש בגירסה של תוכנת תקשורת האינטרנט אשר תומכת בשיחות וידאו קבוצתיות, משתתף זה יוכל להשתתף בשיחה, אך רק כשיחת שמע. מספר המשתתפים המותר בשיחת וידאו קבוצתית נע בין 3 ל- 50, בהתאם למכשיר ולדרישות המערכת המשויכות. ניתן לקבל פרטים נוספים בכתובת www.skype.com/go/gvc.

ביצוע שיחות לטלפונים קוויים ולטלפונים ניידים באמצעות נקודות זכות של Skype

כל השיחות ינותקו ויחייבו חיוג חוזר לאחר 4 שעות, ובעת החיוג החוזר ייגבו דמי חיבור נוספים.

SMS

כל הודעת SMS מוגבלת ל- 160 תווים. אם תקליד הודעה ארוכה יותר היא תופרד למספר הודעות ואתה תחויב בגין כל הודעה שנשלחה. אם תשלח הודעות SMS ליותר מאדם אחד, תחויב בעבור כל הודעת SMS שנשלחה לכל נמען. אם ל- Skype אין אפשרות (מכל סיבה שהיא) לשלוח את הודעת ה- SMS שלך, Skype ימשיך לנסות ולשלוח את ההודעה למשך פרק זמן של עד 24 שעות, ולאחר מכן תזוכה יתרת נקודות הזכות של Skype שלך בעלות ההודעה שמסירתה נכשלה.

העברת הודעות וידאו

בכפוף למדיניות שימוש הוגן זו, לא קיימת מגבלה למספר הודעות הווידאו שבאפשרותך לשלוח. אם אין ברשותך מנוי מסוג Skype Premium, יישמרו הודעות הווידאו למשך תקופה שלא תפחת מ- 6 חודשים, אשר מניינם יחל בתאריך שליחתן, ולאחר תקופה זו ייתכן שהודעות אלה יימחקו.

שיחות גוביינא

שיחות גוביינא מוגבלות ל- 60 דקות לכל היותר. לאחר מכן תצטרך לבצע חיוג חוזר.