הנחיות הסימן המסחרי והמותג של Skype

הנחיות הסימן המסחרי והמותג של Skype

מסמך זה נועד לספק הנחיות לגבי השימוש בנכסי המותג של Skype, אשר כוללים:

 • הסימנים המסחריים שלנו, כגון לוגו Skype, סמל Skype ושם המוצר של Skype
 • הצלילים הנשמעים במהלך השימוש ב- Skype (לדוגמה, צליל החיוג של Skype)
 • ממשקי משתמש של Skype (המראה של Skype במסך המחשב או המכשיר הנייד)

הנחיות אלה חלות על Skype בלבד, ולא על Skype for Business. אם יש לך שאלה בנוגע למותג Skype for Business, פנה אל העזרה של מותג Skype‏.

דרישות השימוש

אנו מודים לך על העניין בשימוש בנכסי המותג של Skype. יצרנו את הנחיות הסימן המסחרי והמותג של Skype כדי לנהל ולהגן על ערך המותג. בעצם השימוש בנכסי מותג כלשהם של Skype, אתה נותן את הסכמתך המפורשת להיות כפוף להנחיות אלה.

אם יש לך הסכם קיים עם Microsoft או Skype, בדוק אותו תחילה כדי לברר אם השימוש שבכוונתך לעשות בנכסי המותג של Skype מכוסה. אם אין שום התנגשות בין הנחיות אלה לתנאי ההסכם שלך, אזי תנאי ההסכם שלך יגברו, ועליך לפעול בהתאם להם.

אם לא קיים הסכם או אם השימוש המוצע אינו מכוסה במסגרת ההסכם הקיים שלך, בדוק אם השימוש מכוסה במסגרת הנחיות המותגים והנחיות הסימנים המסחריים של Microsoft.

לסיום, אם השימוש אינו מכוסה באף אחד מהאמורים לעיל, או אם אינך בטוח, תוכל לבקש ישירות רישיון נפרד מ- Microsoft. על בעל העסק של Microsoft שמולו אתה עובד להפעיל ולאשר רישיון זה. אם אין לך בעל עסק כאיש קשר, פנה אל העזרה של מותג Skype כדי להתחיל בתהליך.

שימוש בסמל

שימוש כללי

אין להשתמש בלוגו המלא של Skype בשום מקרה.

אין לשנות בשום צורה את עיצוב הלוגו או הסמל של Skype אשר סופק לך, בכלל זה שינוי הצבעים, הזווית או המידות או היחסים בין הרכיבים.

יש לוודא שהלוגו או הסמל של Skype בולט ביחס לטקסט או לרקע ושהוא קריא.

אין לשנות את המילה Skype או לשנות את העיצוב שלה. אין להוסיף טקסט או לקצר את Skype בכל צורה.

אין להוסיף צלילים לחוויית סמל Skype.

אין לשנות את סמלי הלוגו ואת הסמלים של Skype בשום צורה.

אם במהלך השימוש בנכסי המותג של Skype תכלול קרדיט של סימן מסחרי על מנת לציין סימנים מסחריים משלך או סימנים מסחריים של צד שלישי, אנו מבקשים ממך להוסיף את הנוסח שלהלן: "כל הסימנים המסחריים האחרים שייכים לבעליהם השונים."

לוגו Skype
Skype color logo
לוגו Skype
Skype color icon
סמל Skype
Skype color icon

שימושים אסורים

אין לשלב אף אחד מנכסי המותג של Skype או וריאציות שלהם בתכונות מוצר, בשמות מוצר, בשמות שירות, בסימנים מסחריים, בסמלי לוגו, בשמות חברה, בשמות תחום או בחשבונות מדיה חברתית משלך, אלא אם ניתן היתר לנהוג כן במסגרת הנחיות המותגים והנחיות הסימנים המסחריים של Microsoft.

אין לאמץ סימנים, סמלים או כל תכונה אחרת שדומה באופן מבלבל לנכסי המותג של Skype, וחל איסור על שיווק מוצר או שירות כלשם תחת שמות שדומים באופן מבלבל לשמות מוצרי Skype‏.

אין להעתיק או לחקות את העיצוב המסחרי של Skype, את המראה והתחושה או רכיב ויזואלי ייחודי וניתן לזיהוי אחר של נכסי המותג של Skype או אתר האינטרנט www.skype.com, בכלל זה בין השאר שילוב הצבעים, הגרפיקה, הצלילים, התמונות, סמלי הנוכחות או הגופנים שבהם נעשה שימוש על ידי Skype (או כל דבר הדומה להם).

אין לעשות שימוש בנכסי המותג של Skype בנוגע למוצרים או לשירותים או באתרי אינטרנט שעשויים להיחשב בעלי אופי מיני מפורש, בוטים, גסים, פוגעניים, משמיצים, מוציאים דיבה או שאינם חוקיים, פוגעניים על רקע דתי או גזעני, או כאלה שמעודדים שנאה כלפי קבוצות או יחידים, או כאלה שמפרים את החוק או שעלולים להיות בעייתיים מבחינתה של Skype, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Skype.

אין להשתמש בנכסי המותג של Skype בשום אופן שמבטא או מרמז על זיקה, שיוך, חסות, המלצה, הרשאה או אישור עם או מצד Skype או Microsoft.

עליך לוודא שכל התייחסות ל- Skype היא נכונה, מדויקת, הוגנת ואינה מטעה או בעייתית בשום אופן (כפי שנקבע על ידי Skype).

אין להשתמש בסימנים מסחריים כלשהם של Skype כמילת מפתח או כמונח חיפוש עבור או בפרסומות חיפוש.

שימושים מותרים בנכסי המותג של Skype

השימוש בשם "Skype" בתמליל (קופי)

יש לפעול בהתאם להנחיות המותגים והנחיות הסימנים המסחריים של Microsoft. יש להימנע משימוש בכל לוגו, סמל, Tagline או תכונות אחרות של נכסי המותג של Skype בתמליל (קופי).

השם Skype וסמל האפליקציה הם אמנם סימנים מסחריים רשומים של קבוצת Microsoft, אולם אין צורך להשתמש בסמל הסימן המסחרי ™ או בסימן ® בעת השימוש בהם, אלא אם כן Microsoft ביקשה ממך במפורש לעשות כן. בעת השימוש ב- "Skype" או בכל סימן מסחרי אחר של Skype בטקסט, יש לבצע אחת או יותר מהפעולות שלהלן:

 • להשתמש באות ראשונה גדולה עבור השם, Skype
 • לכתוב את השם Skype כולו באותיות רישיות (SKYPE)
 • לכתוב את השם כולו בגופן מוטה, Skype
 • לכתוב את השם כולו בין מירכאות כפולות, "Skype"

להשתמש בשם Skype רק כשם תואר או כשם עצם פרטי, לא כפועל.

שימוש נכון

"תוכנת Skype מספקת מוצרים לתקשורת אינטרנט."

"אני משתמש בתוכנת Skype."

"באו נדבר ב- Skype."

שימוש לא נכון

"אני משתמש בתוכנת Skype."

"אני הולך לדבר ב- Skype עם חבר."

"בוא נדבר ב- Skype."

נייר מכתבים עסקי ופרטי קשר של Skype

יש לפעול בהתאם להנחיות המותגים והנחיות הסימנים המסחריים של Microsoft. השתמש בסמל האפליקציה של Skype לצד שם המשתמש שלך ב- Skype כדי להראות שניתן ליצור אתך קשר דרך Skype.

יש להשתמש אך ורק בסמל האפליקציה על מנת לציין פרטי איש קשר של Skype.

סמל האפליקציה צריך להיות קטן, ויש למקם אותו באופן שתואם לשאר השיטות שלך ליצירת קשר (ולא במקום בולט יותר בהשוואה לשיטות אחרות ליצירת קשר).

ניתן גם ליצור לחצן 'צור קשר' רשמי

שימוש נכון

Skype [השם שלך ב- Skype]

אתרי אינטרנט המציעים שיעורים

מותר להשתמש בשם של Skype אך ורק כדי לציין שניתן לספק את השיעורים באמצעות אפליקציית Skype. אין לעשות בו שום שימוש אחר, אלא אם כן השימוש מותר במסגרת הנחיות אלה.

ניתן לציין את Skype בתמליל, אך יש להקפיד על שימושים מותרים בנכסי המותג של Skype הנזכרים במקומות אחרים בסעיף זה. שימוש בשם לא ירמז על זיקה, שיוך, חסות, המלצה, הרשאה או אישור עם או מצד Skype או Microsoft‏. Microsoft עשויה לשלול את הזכות לשימוש בשם של Skype במקרים אשר בהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, נראה שלשימוש תיתכן השפעה שלילית על המותג של Skype.

פרויקטים ועבודות במוסדות לימוד

מותר להשתמש בתמונות של מוצרי Skype בדוחות עבור בתי ספר או מכללות/אוניברסיטאות. במקרים שבהם תמונות אלה מכילות תוכן של צד שלישי (כגון סמלי לוגו או תמונות של צד שלישי וכדומה), ייתכן שיידרש לך היתר נוסף מהצד השלישי לשימוש בתוכן זה.

במקרים שבהם פרויקטים אלה עשויים להתפרסם, עליך לקבל הרשאה לכך דרך העזרה של מותג Skype לפני השימוש בנכסי מותג או בתמונות כלשהם של Skype.

פרסומים, סמינרים וועידות

יש לעיין בהנחיות המותגים והנחיות הסימנים המסחריים של Microsoft וכן בהנחיות בנושא פרסומים, סמינרים וועידות.

עליך לכלול את ההערות הבאות בכל התוכן המודפס:

“[ציון נכסי המותג של Skype שבהם נעשה שימוש אשר [הוא/הם] סימן מסחרי או קניין רוחני אחר של קבוצת Microsoft ואילו בין [שם המפרסם] לקבוצת Microsoft לא מתקיים שום קשר של זיקה, חסות, הרשאה או קשר אחר."

אין להשתמש בשם של Skype בתור המילה המובילה או הרכיב הבולט ביותר בפרסום, בסמינר או בכותרת הוועידה שלך.

שידורים, סרטים ופודקאסטים

אם ברצונך להשתמש ב- Skype בשידור, בסרט או בפודקאסט, ייתכן שתידרש להשתמש בנכסי מותג מסוימים של Skype על מנת לציין שימוש זה. אלא אם כן יש לך הסכם נפרד מול Microsoft או Skype המתיר שימוש מעין זה, עליך לציית לתנאי שירות השידור.

לכל הבקשות בנוגע לשידור, פנה אל העזרה של מותג Skype‏.

שימוש על ידי מפתחים

Desktop API: השימוש ב- Desktop API של Skype כפוף להסכם תנאי השימוש שלך ב- Desktop API של Skype בכתובת: . בכפוף לתנאים ולכללים אלה, יינתן לך היתר לאזכר את תאימות המוצר שלך ל- Skype.

שימוש ב- URI כדי לבנות פעולות של Skype: אתה רשאי להשתמש ב- URI לדוגמה שזמינים באתר Skype URIs או ליצור משלך רק כדי לאפשר לאנשים להפעיל יישום של Skype או פעולה של Skype.

אינך רשאי לכנות את היישום שלך בשם Skype, בשם כלשהו הדומה ל- Skype או להשתמש בלוגו או סמל של Skype, ועליך לציית להנחיות אלה.

עליך לפקח באופן קבוע על אתרי אינטרנט אלה כדי לוודא שהשימוש תואם להנחיות או לתנאים כלשהם.

אסור שממשק המשתמש שלך יחקה את ממשק המשתמש של Skype או ירמז על שותפות עם Microsoft ו/או Skype עם המוצר שלך או חסות מצדן עליו.

שאלות נפוצות

ש: האם אני יכול להשתמש בצילום מסך של מסך אתחול של מוצרי Skype, מסך פתיחה, או מסכים של גרסאות ביתא של מוצרים או של מוצרים אחרים שעדיין אינם משווקים לציבור?

ת: צור עמנו קשר על מנת לבקש היתר. גם כשיש היתר, אסור לך:

 • לשנות את צילום המסך, למעט שינוי גודלו
 • להשתמש בחלקים של צילומי מסך
 • לכלול צילומי מסך בממשק המשתמש של המוצר שלך
 • להשתמש בצילומי מסך המכילים תוכן של צד שלישי (אלא אם יש לך היתר מהצד השלישי הרלוונטי להשתמש בתוכן)
 • להשתמש בצילומי מסך שמכילים תמונה מזהה של אדם כלשהו

ש: האם באפשרותי ליצור קישור אל אתר האינטרנט Skype.com מהאתר שלי?

באפשרותך ליצור קישור אל אתר האינטרנט Skype.com מאתר אחר שבבעלותך, בתנאי שתעשה זאת בדרך הוגנת וחוקית ושאינה פוגעת במוניטין שלנו או מנצלת אותו (לפי שיקול דעתה הבלעדי של Skype). חל איסור על יצירת קישור בדרך אשר תרמוז באופן כלשהו על התאגדות, אישור או תמיכה של Skype כאשר אינם קיימים.

ש: האם אני רשאי להשתמש בצלילים הנשמעים בעת השימוש ב- Skype?

ת: מצטערים, לא. אנו לא מתירים להשתמש בצלילים של Skype, אלא אם כן נעשה בהם שימוש כאשר Skype מוצג בתרחיש של שידור. אם ברצונך להשתמש בצלילים של Skype בהקשר זה, עיין בשימושים מותרים בנכסי המותג של Skype.

ש: האם אני רשאי להוסיף את האתר האינטרנט של Skype לאתר האינטרנט שלי?

ת: לא, אינך רשאי להכניס את האתר בתוך מסגרת באתר אחר.

ש: האם אני יכול לפרסם ב- Skype?

ת: באפשרותך לשלוח את בקשתך למידע על תעריפים ולפרסום ב- Skype אל Microsoft Advertising (בחר באפשרות Oath Advertising)‏.

עדיין יש לך שאלה בנוגע לשימוש בנכס מותג של Skype? פנה אלינו דרך העזרה של מותג Skype. תמיד נשמח לעזור.

הורד את הנחיות המותג של Skype