שיחות לטלפונים קוויים וניידים בארה"ב וקנדה הנכללות בחבילות הדקות בארה"ב שלך כפופות למגבלת שימוש של 5,000 דקות לחודש, עבור חבילת דקות בארה"ב. משך השיחה המרבי בעת השימוש בחבילת דקות בארה"ב הוא 12 שעות. מספר חבילות הדקות בארה"ב אינו יכול לעלות על מספר ערוצי Skype Connect שרכשת עבור פרופיל Sip. הדקות הנכללות בחבילת הדקות בארה"ב אינן עוברות מחודש לחורש ויאבדו אם לא יעשה בהן שימוש בחודש נתון. לאחר שנעשה שימוש בכל הדקות הנכללות בחבילת הדקות בארה"ב, כל שיחה נוספת הנעשית דרך Skype Connect יחוייבו על-פי התעריפים ומרווחי החיוב הרגילים של Skype Connect.

שיחות לקידומות הבאות בארה"ב ובקנה אינן נכללות בחבילת הדקות בארה"ב ועשויות להיות כפופות לשינוי אשר יחול באופן מיידי. הקידומות הנוכחיות אשר אינן נכללות בחבילת הדקות בארה"ב מפורסמות גם ב- http://www.skype.com/go/business.sip.pricing. שיחות לקידומות אלה בארה"ב ובקנדה יחויבו על-פי התעריפים הרגילים של Skype Connect:

218632xxxx, 605475xxxx, 605477xxxx, 605562xxxx, 641213xxxx, 641235xxxx, 641237xxxx, 641262xxxx, 641264xxxx, 641308xxxx, 641309xxxx, 641388xxxx, 641395xxxx, 641398xxxx, 641410xxxx, 641453xxxx, 641509xxxx, 641551xxxx, 641570xxxx, 641608xxxx, 641612xxxx, 641654xxxx, 641665xxxx, 641696xxxx, 641739xxxx, 641749xxxx, 641795xxxx, 641826xxxx, 641827xxxx, 641865xxxx, 641962xxxx, 641982xxxx, 641983xxxx, 641985xxxx, 641992xxxx, 760569xxxx, 951262xxxx, 6057154xxxx, 6412104xxxx, 6413152xxxx, 6413155xxxx, 6413158xxxx, 6415525xxxx, 6417102xxxx, 6417105xxxx, 6417108xxxx, 6417132xxxx, 6417133xxxx, 6417134xxxx, 6417135xxxx, 6417138xxxx, 6417150xxxx, 6417153xxxx, 6418162xxxx, 6418163xxxx, 6418164xxxx, 6418165xxxx, 6418168xxxx, 7122276xxxx, 7124396xxxx, 7124510xxxx, 7124511xxxx, 7124512xxxx, 7124513xxxx, 7124514xxxx, 7124515xxxx, 7124516xxxx, 7124517xxxx, 7124720xxxx, 7124756xxxx, 7125416xxxx, 7125686xxxx, 7127256xxxx, 7127266xxxx, 7127379xxxx, 218237xxxx, 218339xxxx, 218486xxxx, 218548xxxx, 218844xxxx, 218862xxxx, 218895xxxx, 218936xxxx, 219632xxxx, 712432xxxx, 2096471xxxx, 5595461xxxx, 7123387xxxx, 7123388xxxx, 7605690xxxx, 7605691xxxx, 7605692xxxx, 7605694xxxx, 7605696xxxx, 7605697xxxx, 7605821xxxx, 8053601xxxx, 9512620xxxx, 9512621xxxx, 9512622xxxx, 9512623xxxx

Skype Connect מיועד לביצוע שיחות עסקיות יום-יומיות ולא לביצוע כמות מסיבית של שיחות טלמרקטינג כאשר משך השיחה הוא פחות מ- 6 שניות. Skype עשוייה לבצע ניטור בחיפוש אחר כמויות מסיביות של שיחות שמשך הזמן שלהן קצר, ושומרת לעצמה את הזכות לשלול את השימוש בחבילת הדקות בארה"ב באופן מיידי אם יתעורר החשד כי בחבילת הדקות בארה"ב נעשה שימוש כגון זה.

Skype שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות השימוש ההוגן בכל עת. השינויים ייכנסו לתוקף מייד כאשר יפורסמו באתר האינטרנט של Skype. המשך השימוש בחבילת הדקות בארה"ב לאחר פרסום הגרסה המתוקנת יהוו את הסכמתך להיות מחויב על-פי התנאים וההתניות של מדיניות השימוש ההוגן המתוקנת.

תוקן לאחרונה ביולי, 2011.