Legutóbb frissítve: 2017. augusztus Felhívjuk a figyelmét, hogy az asztali API már nem támogatott teljes mértékben.

KÉRJÜK, HOGY AZ ASZTALI SKYPE API HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. JELEN FELTÉTELEK („API-FELTÉTELEK”) AZ ASZTALI SKYPE API KIZÁRÓLAG AZ ITT MEGENGEDETT CÉLOKRA ENGEDÉLYEZETT HASZNÁLATÁT SZABÁLYOZZÁK. JELEN API-FELTÉTELEK ELFOGADÁSA JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁST HOZ LÉTRE ÖN ÉS A SKYPE KÖZÖTT. A SKYPE KIZÁRÓLAG ABBAN AZ ESETBEN ENGEDÉLYEZI AZ ÖN SZÁMÁRA AZ ASZTALI SKYPE API HASZNÁLATÁT, HA A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT FELTÉTELEKET KIVÉTEL NÉLKÜL ELFOGADJA. AZ ASZTALI SKYPE API HASZNÁLATÁVAL ÖN KIFEJEZI, HOGY A MEGÁLLAPODÁST MEGÉRTETTE, ÉS ANNAK MINDEN FELTÉTELÉT ELFOGADJA. AMENNYIBEN A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT FELTÉTELEKET NEM FOGADJA EL TELJES EGÉSZÉBEN, A SKYPE NEM ENGEDÉLYEZI AZ ÖN SZÁMÁRA AZ ASZTALI SKYPE API HASZNÁLATÁT.

1. Meghatározások

A jelen API-feltételekben meghatározott nagybetűs kifejezéseken túl a jelen dokumentumban szereplő összes többi nagybetűs kifejezés a Microsoft szolgáltatási szerződésében meghatározott jelentéssel bír, amint az a Skype-webhelyen, a www.skype.com/go/tou címen megtalálható.

Az alábbi kifejezések jelentése a következő:

Skype-védjegy: A SKYPE szóvédjegy és az összes, világszerte (bejegyzéstől függetlenül) abban foglalt szellemi és iparjogi tulajdon- és haszonjog, amelyek tulajdonosa a Microsoft Corporation vállalatcsoport.

A Skype márkanévre vonatkozó útmutatásai: A Microsoft Corporation által kiadott, többek között a Skype-védjegy használatára vonatkozó kötelező érvényű útmutatások, amelyek a https://www.skype.com/legal/brand-guidelines/ helyen vagy egy, annak utódául kijelölt webhelyen keresztül érhetők el, és amelyek időről időre módosulhatnak.

Skype: A 23–29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg címen jegyzett Skype Communications S.A.R.L. vállalat.

Skype-hitelesítőadatok: A Skype-fiókba való bejelentkezéshez használt Skype-felhasználónév és -jelszó.

Asztali Skype API: A Skype által közzétett, megnyitott vagy elérhetővé tett alkalmazásprogramozói felület, amely a Windows asztali Skype alkalmazás (az „Internetes kommunikációs szoftver”), a kapcsolódó dokumentáció (beleértve az elektronikus formátumú dokumentumokat is), valamint bármely jövőbeli verzió, javítás, fejlesztés, programjavítás, frissítés és verziófrissítés bizonyos funkcióit elérhetővé teszi.

Skype-fiók: A Skype-nál vagy a Microsoftnál regisztrált azon fiók, amelynek használatával az Internetes kommunikációs szoftver szolgáltatásai és funkciói elérhetők.

Skype-webhely: A www.skype.com, a http://developer.skype.com vagy egyéb, a Skype által időről időre bejelentett hasonló URL-címen elérhető webhely.

Ön és annak ragozott formái: Az asztali Skype API-t használó személy vagy jogalany. Amennyiben Ön az asztali Skype API-t valamely vállalat alkalmazásában vagy nevében használja, az „Ön” kifejezés és annak ragozott formái a vállalatot jelölik, és Ön kijelenti, hogy jogosult a vállalat nevében ilyetén kötelező érvényű nyilatkozatokat tenni.

2. Jogosultság

Az asztali Skype API használatához előbb létre kell hoznia egy Skype-fiókot.

3. Licenc

3.1 Amennyiben Ön betartja a jelen API-feltételeket, a Skype korlátozott, nem kizárólagos, allicencbe nem adható és át nem ruházható jogot ad Önnek az asztali Skype API az alábbi 3.3. bekezdésben meghatározott Engedélyezett célra való használatára.

3.2 Ez az engedély nem biztosít Önnek semmilyen jogot a verziójavításokra és frissítésekre, és nem szavatolja az asztali Skype API és az Internetes kommunikációs szoftver folyamatos rendelkezésre állását. A Skype az asztali Skype API-t, az Internetes kommunikációs szoftvert, illetve annak vagy bármely részének funkcionalitását időről időre értesítés nélkül átdolgozhatja, módosíthatja, a szolgáltatását szüneteltetheti, vagy megkövetelheti, hogy Ön azonnal függessze fel azok használatát, minek következtében az Internetes kommunikációs szoftver, a Skype-webhely, és az ezekhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenységek funkcionalitásának kompatibilitása sérülhet, vagy az elérésük lehetetlenné válhat.

3.3 Jelen API-feltételek alkalmazásában az „Engedélyezett cél” kifejezés a következők valamelyikét jelentheti:

(a) szoftver vagy kód fejlesztése valamely szoftveralkalmazás az Internetes kommunikációs szoftverrel való illesztésének és összekapcsolásának céljával (a „Szoftveralkalmazás”), KIVÉVE az alábbi 3.3 (b) bekezdésben meghatározottakat (a „Szoftveralkalmazási cél”); vagy

(b) szoftver vagy kód fejlesztése valamely hardvereszköz vagy egyéb fizikai berendezés (az azon futó beágyazott szoftverekkel egyetemben) (a „Hardvereszköz”) az Internetes kommunikációs szoftverrel való illesztésének, és az ilyen Hardvereszközzel együtt való terjesztésének vagy ahhoz való elérhetővé tételének céljával (a „Hardveralkalmazási cél”).

4. Korlátozások

4.1 A Szoftveralkalmazás vagy a Hardvereszköz (esettől függően) semmilyen közvetlen vagy közvetett módon és semmilyen mértékben nem korlátozhatja, akadályozhatja vagy érintheti egyéb módon hátrányosan, illetve zavarhatja az Internetes kommunikációs szoftver vagy a Skype által biztosított termékek vagy szolgáltatások működését vagy teljesítményét.

4.2 A fentiek általános érvényének korlátozása nélkül Ön köteles biztosítani, hogy a Szoftveralkalmazása vagy a Hardvereszköze (esettől függően) megfelel az alábbiaknak:

(i) nem befolyásolja hátrányosan az Internetes kommunikációs szoftver használata során a hívások minőségét;

(ii) nem befolyásolja hátrányosan az Internetes kommunikációs szoftver stabilitását;

(iii) nem befolyásolja hátrányosan az asztali Skype API-t használó egyéb alkalmazások viselkedését;

(iv) nem kísérel meg kémprogramokat vagy kártevőket telepíteni az ügyfélszámítógépre;

(v) nem kísérel meg az Internetes kommunikációs szoftver vagy a Skype-termékek használatával kapcsolatos információkat terjeszteni a felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül;

(vi) megfelelően azonosítja magát a Skype felé az engedélykérés során;

(vii) nem próbál üzeneteket küldeni, hívásokat indítani vagy egyéb módon kommunikálni a Skype-szoftver egyéb felhasználóival, hacsak a felhasználó erre kifejezetten nem utasítja;

(viii) semmilyen módon nem kísérli meg módosítani az Internetes kommunikációs szoftver felhasználói felületét („Felhasználói felület”);

(ix) nem használja, teszi elérhetővé vagy enged hozzáférést az Internetes kommunikációs szoftver bármelyik funkciójához, hacsak ez nem Skype-hitelesítőadatok használatával, egy egyéni Skype-fiókon keresztül valósul meg;

(x) a Skype-hitelesítőadatokat vagy a proxy hitelesítő adatait nem kéri be, gyűjti, tárolja vagy gyorsítótárazza, illetve egyéb módon sem szerez hozzáférést azokhoz a Skype-fiókokba való bejelentkezés automatizálása céljából.

4.3 A Skype előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem távolíthatja vagy rejtheti el (kivéve a „csendes mód bekapcsolása” API-paranccsal engedélyezett elrejtést), módosíthatja, írhatja felül vagy változtathatja meg egyéb módokon a Felhasználói felületet. Az alkalmazások tervezésére, használatára és bemutatására vonatkozóan az alábbi 5. bekezdésben foglalt követelményeknek és specifikációknak Ön mindenkor köteles megfelelni.

4.4 Amennyiben a Skype azt írásban kifejezetten nem engedélyezi, Ön nem terjesztheti a Szoftveralkalmazást vagy a Hardvereszközt (esettől függően) az interneten, olyan webhelyeken keresztül, amelyek a Skype véleménye szerint hasonlóak a Skype-webhelyhez, vagy bármilyen módon sértik az ahhoz fűződő szellemi tulajdonjogokat, illetve a Skype védjegyeit vagy a Skype termékeit vagy szolgáltatásait jellemző szavakat használnak a webhely regisztrált URL-címének részeként.

4.5 Ön mindenkor köteles legjobb képességei szerint megőrizni a Skype szoftver, az asztali Skype API és a Skype-védjegy értékét és jó hírnevét.

4.6. Ön nem használhatja az asztali Skype API-t olyan Szoftveralkalmazásban vagy Hardvereszközben (esettől függően), amely a Skype véleménye szerint ténylegesen vagy potenciálisan megtévesztő, nem megfelelő, vagy ellentétes a Microsoft szolgáltatási szerződésével.

4.7. Ön nem gyűjtheti a felhasználó személyes információit vagy adatait félrevezető, törvénytelen, jogosulatlan vagy tisztességtelen módon. Anélkül, hogy a fentiek általános érvényét korlátoznánk, Ön semmilyen esetben nem gyűjtheti, tárolhatja vagy rögzítheti a felhasználók által a fiókjukba való bejelentkezéshez használt Skype-jelszót („Skype-jelszó”). Amennyiben a felhasználónak külön jelszóra van szüksége az Ön Szoftveralkalmazása vagy Hardvereszköze (esettől függően) használatához, Ön (i) automatikusan hoz létre egy egyedi jelszót, és biztonságosan közli azt a felhasználóval, vagy (ii) nem engedélyezi, hogy a felhasználó a Skype-jelszavával egyező jelszót használjon. Ön vállalja, hogy a Szoftveralkalmazásán vagy Hardvereszközén keresztül biztosított szolgáltatásokat és termékeket az alkalmazandó törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően nyújtja (korlátozás nélkül ideértve a személyes adatok védelmére, valamint a személyes és a forgalmi adatok feldolgozására vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket is).

4.8 Ön nem használhatja az asztali Skype API-t olyan Szoftveralkalmazások vagy Hardvereszközök létrehozására, amelyek kéretlen üzeneteket küldenek (kereskedelmi vagy egyéb célokból) bármely harmadik fél számára; adathalászati vagy eltérítéses adathalászati célokkal, egy másik személy vagy jogi személy nevében, illetve egy másik személlyel vagy jogi személlyel való kapcsolatot hamis színben feltüntetendő; illetve amelyek tömeges üzeneteket vagy egyéb kommunikációkat küldenek egy vagy több harmadik fél számára.

4.9 Hirdetések: (a) Ön nem helyezhet el hirdetéseket: (i) Skype-videóhívások és -hanghívások vagy Skype videó- vagy hangmegjelenítő ablakok belsejében, azokon megjelenő felülvetített rétegként vagy rétegen, vagy azok mellett, felett, alatt, körött megjelenő keretként vagy kereten, beleértve az olyan változatokat is, amelyek egy Skype-videóhívási vagy -hanghívási munkamenet vagy Skype videó- vagy hangmegjelenítő ablak eredményeképp vagy azzal összefüggésben jönnek létre vagy jelennek meg; illetve (ii) az Internetes kommunikációs szoftveren keresztül biztosított bármilyen hangstreamben; (iii) az Internetes kommunikációs szoftver felhasználói által küldött vagy fogadott bármely csevegőüzenetben; (iv) bármely felhasználóban vagy körötte az Internetes kommunikációs szoftver profilablakában; (b) Ön az asztali Skype API használatával szerzett adatokat, az összevont vagy névtelen adatokat is beleértve, nem teheti közzé (sem közvetlen, sem közvetett formában) semmilyen hirdetési hálózat, adatbróker vagy a hirdetésekhez kapcsolódó bármely harmadik fél számára.

4.10 Ön beleegyezik abba, hogy egyedül Ön felelős a Szoftveralkalmazásán vagy Hardvereszközén keresztül biztosított szolgáltatásokért és/vagy termékekért (és hogy a Skype nem vállal felelősséget azokért sem Ön, sem bármely harmadik fél felé).

5. Arculat és marketing

5.1 A Skype-védjegyet kizárólag arra a célra használhatja, hogy jelezze Szoftveralkalmazása az Internetes kommunikációs szoftverrel való kompatibilitását, és az ilyen használatnak szigorúan összhangban kell lennie a Skype márkanévre vonatkozó útmutatásaival.

Jelen megállapodás nem biztosít a Skype-márkaelemekre vonatkozó használati jogokat, és Ön nem használhatja fel a Skype-márkaelemeket. Ön köteles biztosítani, hogy az Internetes kommunikációs szoftver a Szoftveralkalmazásán keresztül elérhető funkcióival kapcsolatos minden marketing- és promóciós tevékenység szigorúan a „plugged into Skype”-ra vonatkozó iránymutatások szerint valósul meg.

5.2 Az alábbi tájékoztatót a Szoftveralkalmazásával és/vagy Hardvereszközével (esettől függően) kapcsolatos minden csomagoláson, szoftverláblécben és/vagy dokumentációban fel kell tüntetnie, ahol a Skype-védjegyet használja:

5.3 A Skype-védjegy, a kapcsolódó védjegyek és emblémák a Microsoft Corporation vállalatcsoport védjegyei, amelyeket védjegyoltalmak és -bejelentések védenek a világ számos országában. A jelen API-feltételekben a Skype-védjegy kapcsán biztosított korlátozott engedélyen túl Ön a Skype-tól vagy annak bármely partnerétől kapott kifejezett írásos engedély hiányában nem jogosult semmilyen olyan kereskedelmi nevet, védjegyet, emblémát, tartománynevet, altartományt vagy URL-címet, illetve bármely jelölést regisztrálni vagy használni, amelyet a Skype-védjegy vagy a Microsoft Corporation vállalatcsoport bármely egyéb védjegye, vagy valamely azokhoz megtévesztően hasonló jelölés részben vagy egészben alkot. A Skype-védjegy engedély nélküli hivatkozása vagy használata a védjegyoltalom megsértésén túl a jelen API-feltételek súlyos megszegésének minősül, és azok, valamint a Skype-pal kötött további vonatkozó feltételek azonnali megszüntetését eredményezi. Az ilyen megszüntetés nem korlátozza a Skype az Önnel szemben fennálló kártérítéshez, jogsértés megszüntetésére irányuló vagy egyéb méltányos jogorvoslathoz, valamint egyéb jogorvoslathoz való jogait.

6. Az API-t érintő változások

Önnek mindenkor figyelemmel kell kísérnie a Skype-webhelyet annak érdekében, hogy mindenkor tisztában legyen a Skype API használati feltételeinek változásaival. Abban az esetben, ha nem ért egyet az API-feltételek bármely változtatásával, Ön azonnal beszünteti az asztali Skype API és – esettől függően – az Internetes kommunikációs szoftver mindennemű használatát.

7. Engedélyezés

Ön kijelenti és szavatolja, hogy jogosult az API-feltételekben megfogalmazott feltételek elfogadására és teljesítésére.

8. Az asztali Skype API használata

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az asztali Skype API-t Ön saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Ön vállalja, hogy igény esetén kártalanítja, megvédi, illetve mentesíti a Skype-ot, annak társvállalatait és munkatársait minden olyan kötelezettség és költség alól, ideértve az említett személyeknél felmerülő indokolt mértékű ügyvédi díjakat is, amelyek (a) az asztali Skype API Ön általi használata, (b) a Skype-védjegy Ön általi használata, illetve (c) a jelen API-feltételek és bármely egyéb vonatkozó Kiegészítő feltételek rendelkezéseinek bármilyen módon történő megsértése, valamint (d) az Ön által az asztali Skype API használatával fejlesztett bármely Szoftveralkalmazás vagy Hardvereszköz Ön általi elérhetővé tétele miatt vagy ezzel összefüggésben merülnek fel.

9. A feltételek módosítása

A Skype fenntartja a jogot a jelen API-feltételek bármikor történő módosítására – akár általános, akár egyedi alapon – azáltal, hogy a módosított API-feltételeket a Skype-webhelyen közzéteszi, illetve a módosított API-feltételekről Önt más módon értesíti. Az API-feltételek bármely olyan módosítását, amely a Skype-ot jogdíjak követelésére jogosítja fel, kizárólag három (3) hónapos előzetes értesítés mellett lehet érvénybe léptetni. Ha Ön tovább folytatja az asztali Skype API használatát, akkor az úgy tekintendő, hogy Ön elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a módosított API-feltételek rendelkezéseit és kikötéseit.

10. Az API használatának tilalma

Abban az esetben, ha az asztali Skype API-t a jelen API-feltételekben kifejezetten meghatározottaktól eltérő módon szeretné használni, az ilyen használat kifejezetten tilos, hacsak ez ügyben a Skype egy egyedi licencmegállapodást nem köt Önnel.

11. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

11.1 Az asztali Skype API Engedélyezett célra való használata során Ön továbbra is birtokában marad a Szoftveralkalmazásához és/vagy Hardvereszközéhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogoknak.

11.2 Figyelembe véve, hogy Ön (vagy az alábbi meghatározás szerinti Vállalkozás) az asztali Skype API használatára a jelen API-feltételek mentén jogdíjaktól mentes engedélyt kapott, Ön kötelezettséget vállal, hogy sem most, sem bármely későbbi pillanatban semmilyen olyan Ön által létrehozott, fejlesztett, megszerzett, licencelt vagy birtokolt szabadalom ügyében, amely az asztali Skype API-t használja, és amely az Internetes kommunikációs szoftver, valamint az asztali Skype API használata vagy azzal kapcsolatos visszaélés révén sérülhet, Ön nem támaszt jogsértéssel szembeni követelést, vagy áll elő jogsértéssel szembeni keresettel, követeléssel vagy eljárással, illetve nem érvényesíti a szabadalmat (a) a Skype vagy a Skype partnerei (vagy azok bármely licencbirtokosa, megbízottja vagy jogutóda) ellen, vagy (b) a Skype fejlesztői közösségbe tartozó bármely fejlesztő ellen, aki az asztali Skype API-t a jelen API-feltételekkel összhangban Engedélyezett célra használja. Ön köteles ezt a megkötést a jelen 11.2-es bekezdés tárgyát képező jogok bármely engedményesével, kedvezményezettjével vagy licencbirtokosával szemben adott esetben kikényszeríteni, és nem teheti lehetővé harmadik felek számára, vagy segítheti őket abban, hogy olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek megsértenék a jelen 11.2-es bekezdést, amennyiben azokat Ön hajtaná végre.

11.3 Amint az Ön és a Skype között is fennáll, úgy a Skype és engedélybirtokosai is birtokában maradnak az Internetes kommunikációs szoftverre (az asztali Skype API-t is beleértve), valamint az ahhoz a Skype vagy engedélybirtokosai által vagy részére létrehozott bármely származtatott műre vonatkozó, szellemi tulajdonhoz fűződő jogaiknak.

11.4 Amennyiben Ön valamely vállalkozás alkalmazottja vagy igazgatója, és az asztali Skype API-t az adott vállalkozás (a „Vállalkozás”) nevében használja, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (i) a jelen API-feltételek elfogadását és az asztali Skype API használatát Ön a Vállalkozás nevében és a Vállalkozás kifejezett engedélyével végzi, és a jelen API-feltételek kötelező érvényűek Önre és a Vállalkozásra az asztali Skype API Ön és a Vállalkozás általi használata során; (ii) a Skype által az asztali Skype API használatára adott engedély feltétele, hogy Ön a Vállalkozástól az összes szükséges beleegyezést, engedélyt és jogkört megszerezze ahhoz, hogy a Vállalkozás nevében eljárjon, és a Vállalkozást a jelen API-feltételek betartására jogilag kötelezze. Ön kijelenti és szavatolja, hogy az asztali Skype API a Vállalkozás nevében való használatához szükséges hozzájárulásokat, engedélyeket és jogköröket megszerezte. Amennyiben nem rendelkezik ilyen jogkörökkel, úgy nem jogosult az asztali Skype API használatára.

12. Hatály és megszüntetés

12.1 A jelen API-feltételek az asztali Skype API első használatának pillanatában lépnek hatályba, és ezután addig maradnak hatályban, amíg azokat a Skype vagy Ön az ebben foglaltak szerint meg nem szünteti. A Skype nem vállal felelősséget a jelen API-feltételek módosítása és/vagy megszüntetése miatt bekövetkező veszteségekért vagy károkért.

12.2 Ön a jelen API-feltételeket bármikor és azonnali hatállyal felmondhatja. Anélkül, hogy ez korlátozná az egyéb jogorvoslati lehetőségeket, a Skype bármikor korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a jelen API-feltételeket és az asztali Skype API Ön általi használatát, amennyiben úgy ítéli meg, hogy Ön megszegte a jelen API-feltételeket, vagy ha úgy ítéli meg, hogy Ön úgy járt el, ami azt mutatja, hogy Ön nem szándékozik betartani a jelen API-feltételeket. Ezen túlmenően a Skype a jelen API-feltételeket bármikor és bármilyen okból azonnali hatállyal megszüntetheti, nem kizárólagosan ideértve az olyan eseteket, ha Ön olyan tevékenységekbe bocsátkozik, amelyek a Skype megítélése szerint csorbíthatják a Skype márkaértékét vagy a Skype hírnevét, illetve az Internetes kommunikációs szoftver vagy az asztali Skype API értékét.

12.3 A jelen API-feltételek Ön vagy a Skype általi bármely ok miatti megszüntetése esetén: (a) azonnal megszűnik az asztali Skype API és a Skype-védjegy használatára vonatkozó összes jog és licenc; és (b) Ön azonnal beszünteti az asztali Skype API és a Skype-védjegy bármely és minden használatát.

13. A garanciák kizárása és a felelősség korlátozása

13.1 Nincs garanciavállalás: AZ ASZTALI SKYPE API ÉS A SKYPE-VÉDJEGY „MEGTEKINTETT” ÁLLAPOTBAN, BÁRMILYEN GARANCIA NÉLKÜL ÉRHETŐ EL; A SKYPE NEM AD SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – A MINŐSÉGI FELTÉTELEKRE, TELJESÍTMÉNYRE, JOGTISZTASÁGRA, FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT IS. A SKYPE NEM GARANTÁLJA VAGY SZAVATOLJA TOVÁBBÁ, HOGY AZ ASZTALI SKYPE API MINDIG RENDELKEZÉSRE ÁLL, ELÉRHETŐ, ZAVARMENTES, PONTOS, BIZTONSÁGOS, MEGBÍZHATÓ, TELJES ÉS HIBÁTLAN LESZ, ILLETVE CSOMAGVESZTÉS NÉLKÜL MŰKÖDIK.

13.2 A felelősség kizárása: Az asztali Skype API-t és a Skype-védjegyet (esettől függően) Ön ingyenesen használhatja. ENNEK MEGFELELŐEN ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS VÁLLALJA, HOGY AZ ALÁBBIAK SZERINT A SKYPE, ANNAK TÁRSVÁLLALATAI, ENGEDÉLYBIRTOKOSAI ÉS A SKYPE MUNKATÁRSAI NEM TARTOZNAK SEMMILYEN FELELŐSSÉGGEL AZ ASZTALI SKYPE API ÉS A SKYPE-VÉDJEGY ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT ILLETŐEN. AZ ASZTALI SKYPE API-VAL ÉS A SKYPE-VÉDJEGGYEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK VAGY ELÉGEDETLENSÉG ESETÉN AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS JOGA, ILLETVE JOGORVOSLATA ABBAN ÁLL, HOGY AZONNAL MEGSZÜNTETI AZ ASZTALI SKYPE API VAGY A SKYPE-VÉDJEGY HASZNÁLATÁT.

13.3 Korlátozott felelősség: A SKYPE, ANNAK TÁRSVÁLLALATAI, ENGEDÉLYBIRTOKOSAI VAGY A SKYPE MUNKATÁRSAI NEM TARTOZNAK SEMMILYEN – SZERZŐDÉSES, GARANCIÁLIS VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI – FELELŐSSÉGGEL (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT IS), TERMÉKFELELŐSSÉGGEL VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGGEL AZ ALÁBBIAKAT ILLETŐEN:

13.3.1 AZ ASZTALI SKYPE API VAGY A SKYPE-VÉDJEGY HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ADÓDÓ BÁRMELY KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR (BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – AZ ADATOK ELVESZÉSÉT VAGY SÉRÜLÉSÉT, TOVÁBBÁ AZ ÜZEMZAVART, SZÁMÍTÓGÉP-LEÁLLÁST VAGY ANYAGI VESZTESÉGET);

13.3.2 AZ ASZTALI SKYPE API VAGY A SKYPE-VÉDJEGY HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ADÓDÓ BÁRMELY JÖVEDELEM-, ÜZLET- VAGY NYERESÉGVESZTÉS; VALAMINT

13.3.3 BÁRMELY OLYAN KÁR VAGY VESZTESÉG, AMELYET ÖN AZ ALÁBBIAK MIATT SZENVEDHET EL:

(I) BÁRMILYEN ZAVAR VAGY KÉSEDELEM A KOMMUNIKÁCIÓBAN AZ ASZTALI SKYPE API HASZNÁLATAKOR;

(II) A JELEN MEGÁLLAPODÁS BÁRMELY OK MIATTI SZÜNETELTETÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE ÖN VAGY A SKYPE ÁLTAL; ÉS

(III) AZ ASZTALI SKYPE API ÚJ VERZIÓINAK AZ ÖN SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ ELÉRHETŐVÉ TÉTELE, VAGY A KIADÁS MEGTAGADÁSA.

13.4 A SKYPE ÖN FELÉ FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGÉNEK A FENTI 13.3 BEKEZDÉS SZERINTI KORLÁTOZÁSAI ATTÓL FÜGGETLENÜL FENNÁLLNAK, HOGY A SKYPE, ANNAK TÁRSVÁLLALATAI VAGY A SKYPE MUNKATÁRSAI ÉRTESÜLTEK-E AZ ILYEN KÁROK VAGY VESZTESÉGEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

13.5 A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN SEMMI OLYAN NEM SZEREPEL, AMI KIZÁRNÁ VAGY KORLÁTOZNÁ, ILLETVE AMI ÚGY ÉRTELMEZHETŐ, HOGY KIZÁRJA VAGY KORLÁTOZZA A SKYPE FELELŐSSÉGÉT (I) A SKYPE, A SKYPE MUNKATÁRSAINAK VAGY MEGBÍZOTTAINAK HANYAGSÁGA MIATTI HALÁLESET VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ESETÉN, ILLETVE (II) A TÖRVÉNYILEG NEM KORLÁTOZHATÓ VAGY KIZÁRHATÓ FELELŐSSÉG ESETÉN.

13.6 Joghatósági korlátozások: Mivel egyes joghatóságok nem engedik meg a fenti kizárások vagy korlátozások érvényesítését, így nem biztos, hogy ezen kizárások vagy korlátozások mindegyike érvényes Önre. Ilyen esetben a felelősség a hatályos törvények szerint lehetséges maximális mértékre korlátozódik.

14. Vegyes rendelkezések

14.1 Teljes megállapodás: Az API-feltételekben foglalt feltételek és kikötések a jelen dokumentum tárgyára vonatkozóan az Ön és a Skype között létrejött teljes megállapodást jelentik, és a tárgyra vonatkozóan – bármilyen formában – eszközölt minden korábbi egyezményt és megállapodást érvénytelenítenek és helyettesítenek. A jelen pontban foglaltak közül semmi nem zárja ki vagy korlátozza az Ön vagy a Skype csalásból vagy csalárd célú félretájékoztatásból adódó felelősségét.

14.2 Részleges érvénytelenség: Ha a jelen API-feltételek bármely rendelkezését vagy annak bármely részét bármely illetékes bíróság vagy hatósági szerv törvénytelennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek találja, és ha a szóban forgó rendelkezés (vagy annak része) nem alapvető fontosságú a jelen API-feltételek egésze szempontjából, akkor ez a tény nem érinti a további API-feltételek törvényességét, érvényességét vagy érvényesíthetőségét (beleértve az adott rendelkezést tartalmazó feltétel többi részét is).

14.3 Nincs joglemondás: A jelen API-feltételekben vagy törvényben biztosított valamely jog, hatáskör vagy jogorvoslat gyakorlásának elmaradása vagy késedelme nem jelent az adott jogtól, hatáskörtől vagy jogorvoslattól való elállást. Amennyiben a Skype nem veszi figyelembe a jelen API-feltételek bármelyikének megszegését, úgy ez nem minősül elállásnak az adott rendelkezés legközelebbi megszegése vagy bármely más rendelkezés megszegése tekintetében.

14.4 Átruházás: Ön nem jogosult átruházni a jelen API-feltételeket vagy az azokban foglalt jogok bármelyikét. A Skype előzetes értesítés nélkül jogosult – saját belátása szerint – bármely harmadik félnek átruházni a jelen API-feltételeket vagy az azokban foglalt jogok bármelyikét.

14.5 Irányadó jog és illetékes bíróság: A jelen API-feltételek és azok értelmezése vonatkozásában Washington állam (USA) törvényei tekintendők irányadónak, és velük kapcsolatban Washington állam (USA) bíróságai illetékesek eljárni.

14.6 Nyelv: Előfordulhat, hogy a jelen API-feltételek angol eredetijét más nyelvekre is lefordították. Az angol eredeti és annak bármely fordítása közötti következetlenségek vagy eltérések esetén az angol eredeti tekintendő irányadónak.

14.7 Fennmaradás: A jelen API-feltételek 8., 11., 12., 13. és 14. pontjában foglaltak, valamint a megszűnés esetére kifejezetten fennmaradni vagy alkalmazni rendelt bármely más rendelkezései a jelen API-feltételek bármely ok miatti megszűnése után is fennmaradnak.

ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA AZ ASZTALI SKYPE API FELTÉTELEIT, ÉS MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADJA AZ ABBAN FOGLALT JOGOKAT, KÖTELEZETTSÉGEKET ÉS FELTÉTELEKET. A REGISZTRÁCIÓ BEKÜLDÉSÉVEL ÖN KIFEJEZETTEN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰKÉNT FOGADJA EL A JELEN FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET, ÉS HOGY A SKYPE RÉSZÉRE BIZTOSÍTJA AZ ITT FELSOROLT JOGOKAT.