*Vilkår for tilbud: Må løses inn før datoen som er angitt i annonsen. Begrensning: 1 tilbud per person/konto. Månedsabonnementet starter ved innløsning. Internett- og mobilavgifter kan påløpe. Ubegrenset til verden-abonnementet ekskluderer spesial- og betalingsnumre samt ikke-geografiske numre, og inkluderer anrop til mobiltelefoner i 8 land/områder og anrop til fasttelefoner i over 60 land/områder. Se listen over land/områder. Retningslinjer for rimelig bruk og Skypes bruksvilkår gjelder. Ingen kontantinnløsning, unntatt der det er lovpålagt. Skype kan ikke brukes til å ringe til nødnumre. Skype er ikke en erstatning for en telefontjeneste. Tilbudet kan når som helst endres eller trekkes tilbake uten varsel.