Widok dzielony ponownie w Skypie!

2019-08-29 | Blogi Skype | Widok dzielony

Kilka miesięcy temu ogłosiliśmy wprowadzenie dzielonego okna dla systemu Windows 10, które pozwala umieścić listę kontaktów w jednym oknie, a poszczególne otwierane konwersacje w osobnych oknach. Z przyjemnością informujemy, że ta funkcja jest teraz dostępna dla wszystkich wersji systemu Windows, Mac i Linux w najnowszej wersji programu Skype.*

Okno kontaktów i okna konwersacji można przeciągać w żądane miejsca na ekranie, aby spersonalizować sposób używania Skype'a na swój własny sposób. Już nigdy nie pomylisz konwersacji w Skypie i będziesz panować nad tym, z którego okna korzystasz.

Podzielony ekran w wersji klasycznej

Aby włączyć tryb dzielonego ekranu:

  • Wybierz menu więcej...

  • Wybierz pozycję Włącz tryb widoku dzielonego.

Jak włączyć podzielony ekran w wersji klasycznej

Jak otworzyć wiele ekranów konwersacji?

Kliknij dwukrotnie żądaną konwersację na liście czatów albo rozpocznij nowy czat, aby otworzyć go w nowym ekranie.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używać okna widoku dzielonego, zobacz nasze często zadawane pytania.
Uwaga: Tryb widoku dzielonego nie jest dostępny na telefonach komórkowych oraz w przeglądarce.