Poniższe zasady i regulaminy mają zastosowanie do aplikacji oraz produktów firmy Skype przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych. Nie mają one zastosowania do produktu Skype dla firm ani do usług online oferowanych przez firmę Microsoft Corporation.

Regulaminy dla użytkowników indywidualnych

Poniższe zasady i regulaminy mają zastosowanie do aplikacji oraz produktów firmy Skype przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych. Nie mają one zastosowania do produktu Skype dla firm ani do usług online oferowanych przez firmę Microsoft Corporation.

Regulamin użytkowania (Umowa o świadczenie usług firmy Microsoft)

Zasady właściwego użytkowania

  • Zasady dotyczące korzystania ze Skype'a przez użytkowników, które mają na celu ochronę przed oszustwami i nadużyciami. Mogą one wprowadzać ograniczenia w zakresie rodzaju i liczby rozmów lub wiadomości, a także czasu ich trwania.

Regulamin świadczenia usług — numery Skype

  • Dozwolone sposoby korzystania z numerów Skype (znanych wcześniej jako numery internetowe) przydzielanych użytkownikowi za pośrednictwem operatora zewnętrznego.