Połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie są objęte pakietem minut na rozmowy z USA, przy czym obowiązuje limit 5000 minut na miesiąc w odniesieniu do każdego takiego pakietu minut na rozmowy z USA. Maksymalny czas pojedynczego połączenia realizowanego w ramach pakietu minut na rozmowy z USA wynosi 12 godzin. Liczba pakietów minut na rozmowy z USA nie może przekroczyć liczby kanałów Skype Connect zakupionych dla określonego profilu SIP. Minuty objęte pakietem minut na rozmowy z USA nie są przenoszone z miesiąca na miesiąc i zostaną utracone, jeśli nie wykorzysta się ich w danym miesiącu. Po wykorzystaniu minut w ramach pakietu minut na rozmowy z USA za wszelkie dodatkowe połączenia realizowane poprzez Skype Connect będą naliczane opłaty zgodnie ze standardowymi stawkami za rozmowy i okresami rozliczeniowym obowiązującymi dla Skype Connect.

Połączenia z numerami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zaczynającymi się od podanych poniżej prefiksów nie są objęte pakietem minut na rozmowy z USA. Wykaz tych prefiksów może zostać zmieniony ze skutkiem natychmiastowym. Wykaz prefiksów numerów nieobjętych pakietem minut na rozmowy z USA jest opublikowany również po adresem http://www.skype.com/go/business.sip.pricing. Za połączenia z numerami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zaczynającymi się od następujących prefiksów naliczane są opłaty według standardowych stawek obowiązujących dla Skype Connect:

218632xxxx, 605475xxxx, 605477xxxx, 605562xxxx, 641213xxxx, 641235xxxx, 641237xxxx, 641262xxxx, 641264xxxx, 641308xxxx, 641309xxxx, 641388xxxx, 641395xxxx, 641398xxxx, 641410xxxx, 641453xxxx, 641509xxxx, 641551xxxx, 641570xxxx, 641608xxxx, 641612xxxx, 641654xxxx, 641665xxxx, 641696xxxx, 641739xxxx, 641749xxxx, 641795xxxx, 641826xxxx, 641827xxxx, 641865xxxx, 641962xxxx, 641982xxxx, 641983xxxx, 641985xxxx, 641992xxxx, 760569xxxx, 951262xxxx, 6057154xxxx, 6412104xxxx, 6413152xxxx, 6413155xxxx, 6413158xxxx, 6415525xxxx, 6417102xxxx, 6417105xxxx, 6417108xxxx, 6417132xxxx, 6417133xxxx, 6417134xxxx, 6417135xxxx, 6417138xxxx, 6417150xxxx, 6417153xxxx, 6418162xxxx, 6418163xxxx, 6418164xxxx, 6418165xxxx, 6418168xxxx, 7122276xxxx, 7124396xxxx, 7124510xxxx, 7124511xxxx, 7124512xxxx, 7124513xxxx, 7124514xxxx, 7124515xxxx, 7124516xxxx, 7124517xxxx, 7124720xxxx, 7124756xxxx, 7125416xxxx, 7125686xxxx, 7127256xxxx, 7127266xxxx, 7127379xxxx, 218237xxxx, 218339xxxx, 218486xxxx, 218548xxxx, 218844xxxx, 218862xxxx, 218895xxxx, 218936xxxx, 219632xxxx, 712432xxxx, 2096471xxxx, 5595461xxxx, 7123387xxxx, 7123388xxxx, 7605690xxxx, 7605691xxxx, 7605692xxxx, 7605694xxxx, 7605696xxxx, 7605697xxxx, 7605821xxxx, 8053601xxxx, 9512620xxxx, 9512621xxxx, 9512622xxxx, 9512623xxxx

Skype Connect służy do prowadzenia codziennych rozmów związanych z prowadzoną działalnością biznesową, a nie do masowego wykonywania połączeń marketingowych trwających poniżej 6 sekund. Firma Skype może monitorować połączenia pod kątem masowych połączeń o krótkim okresie trwania i zastrzega sobie prawo do anulowania pakietów na rozmowy z USA ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podejrzenia, że pakiety minut na rozmowy z USA są wykorzystywane w taki sposób.

Firma Skype zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad właściwego użytkowania w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w witrynie internetowej firmy Skype. Dalsze korzystanie z pakietu minut na rozmowy z USA po opublikowaniu zmodyfikowanej wersji zasad właściwego użytkowania będzie oznaczać zaakceptowanie postanowień zmodyfikowanych zasad właściwego użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2011.