Udostępnianie plików

Udostępnianie plików w Skypie

Masz zdjęcia z fajnego wyjazdu? Pokaż swoje snapy. Przygotowujesz dużą prezentację? Wyślij ją swoim współpracownikom. Dzięki Skype'owi udostępnianie plików jest bardzo proste.

Możesz wysłać zarówno duże pliki do wielu osób z listy kontaktów podczas rozmowy głosowej, wideo lub grupowej, jak i mały dokument do kogoś w wiadomości błyskawicznej — wszystko zależy od ciebie.

Więcej informacji o udostępnianiu plików, w tym szczegóły dotyczące udostępniania, można znaleźć w sekcji Pomoc.

Zacznij wysyłać pliki już dzisiaj.

Pobierz Skype'a

Uzyskaj pomoc na temat wysyłania plików