Skype One Microsoft Place, South County Business Park,
Microsoft Ireland Operations Limited Leopardstown, Dublin 18, Irlandia
[23.11. 2020] W celu złożenia reklamacji należy przejść na stronę https://support.microsoft.com/en-ie/assistPodsumowani e umowy

  • Niniejsze podsumowanie umowy zawiera główne elementy tej oferty usług, zgodnie z wymogami prawa UE (1).

  • Pomaga ono porównać oferty usług.

  • Pełne informacje na temat usługi znajdują się w innych dokumentach.
     

Usługi

Skype jest aplikacją komunikacyjną, która umożliwia rozmowy wideo i rozmowy głosowe między komputerami, tabletami, urządzeniami mobilnymi, konsolą Xbox One i inteligentnymi zegarkami w Internecie. Skype umożliwia również wysyłanie wiadomości błyskawicznych w postaci tekstu, wideo, audio i obrazów. Skype umożliwia także przeprowadzanie konferencji wideo.

Cena

Dzwonienie do kontaktów ze Skype'a jest zawsze bezpłatne, ale Skype umożliwia także użytkownikowi wykonywanie połączeń na telefon komórkowy lub stacjonarny. Wykonywanie tego rodzaju połączeń wymaga posiadania środków na koncie Skype lub wykupienia abonamentu Ze Skype'a na telefon. Poniżej znajdują się łącza wyjaśniające ceny dla każdej z opcji. W przypadku każdego łącza warunki planów są przedstawiane przed sfinalizowaniem zakupu, a każdy zestaw warunków określa, że opłaty są cykliczne, to, kiedy użytkownik zostanie obciążony opłatą, oraz kiedy powinien anulować usługę, aby uniknąć pobrania opłaty za odnowienie.

Środki na koncie Skype: https://www.skype.com/en/credit/

Ze Skype’a na telefon: https://secure.skype.com/en/international-calls

Użytkownik może również aktywować zarezerwowany numer Skype, aby odbierać połączenia na ten numer:

Numer Skype: https://secure.skype.com/en/skype-number/

Czas trwania, odnowienie i rozwiązanie umowy

Brak minimalnego okresu obowiązywania umowy na usługi Skype, które nie obejmują wykonywania połączeń na numery telefonu lub z nich. Abonamenty Ze Skype’a na telefon i na numer Skype są oferowane w ramach 1, 3 lub 12-miesięcznych planów. Subskrypcje te są automatycznie cyklicznie odnawiane, ale można je anulować bez opłat w dowolnym momencie, do trzech dni przed następną datą początku cyklu. Anulowanie w ciągu trzech dni przed nadchodzącą datą początku cyklu zostanie zastosowane do następnego okresu odnowienia.

Funkcje dostępne dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych

Firma Microsoft projektuje i tworzy usługi łączności elektronicznej z uwzględnieniem globalnych standardów dostępności, takich jak ETSI EN 301 549. Dodatkowe szczegóły dotyczące zaangażowania firmy Microsoft w kwestie ułatwień dostępu można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/accessibility. Ponadto informacje o funkcjach ułatwień dostępu dla programu Skype są dostępne pod adresem https://support.skype.com/en/faq/FA12371/what-accessibility-features-are-available-for-skype

(1)

Artykuł 102(3) Dyrektywy (UE) 2018/1972 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiający Europejski Kod Komunikacji Elektronicznej (OJ L 321, 17.12.2018, str. 36).