YAZILIMI İNDİRMEDEN VEYA ÜRÜNLERİ YA DA SKYPE WEB SİTELERİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN

Temel Noktalar

Bu belgeyi bütünüyle okuyup anlamanız önemlidir. Ancak üzerinde durmamız gereken birkaç temel nokta bulunmaktadır:

ACİL DURUM HİZMETLERİNE ERİŞİM OLMAMASI: Yazılım, normal cep telefonunuz ya da sabit hatlı telefonunuzun yerine geçmez. Yazılım, özellikle bu Şartlarda yer alan paragraf 5.6'da belirtilen çok sınırlı durumlar dışında (yalnızca Skype İnternet İletişimi Yazılımı için geçerlidir) acil durum hizmetlerine acil durum çağrıları yapmanıza olanak tanımaz. Gerektiğinde acil durum çağrıları yapabilmek için alternatif iletişim olanakları ayarlamalısınız.

KULLANIM SINIRLAMALARINA BAKIN: Bazı bölgelerde Yazılımın kullanımına dair sınırlamalar mevcuttur. Bulunduğunuz yerde Yazılımı yasal olarak kullanma izniniz bulunduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

NUMARA MÜLKİYETİNİN OLMAMASI: Skype size bir Skype Numarası veya Skype To Go Numarası atarsa numaranın sahibi olmazsınız veya numarayı sonsuza kadar tutma hakkınız olmaz. Skype’ın size atadığı numarayı zaman değiştirmesi veya geri alması gerekebilir. Skype Numarasını veya Skype To Go Numarasını başka birine devredemez ya da devretmeye çalışamazsınız. Bir Skype Numarası satın aldığınızda belirtilen tüm atama gerekliliklerine uygun hareket ettiğinizden emin olmalısınız, aksi halde numara geri alınabilir. Ayrıca lütfen paragraf 19.1'e bakın.

SKYPE KONTÖRÜ 180 GÜNÜN ARDINDAN DEVRE DIŞI OLUR: Skype Kontörü satın aldıysanız, kontörün 180 gün boyunca kullanılmaması durumunda devre dışı kalacağını lütfen göz önünde bulundurun. Lütfen 9.2 ve 21.7 numaralı paragraflara bakın.

1. SKYPE İLE SÖZLEŞMENİZ

1.1 Skype internet iletişimi yazılım uygulamaları (“İnternet İletişimi Yazılımı”), diğer “Skype” markalı yazılım uygulamaları (birlikte “Skype Yazılımı”) ve tüm geliştirmeler, değişiklikler, iyileştirmeler, düzeltmeler, güncellemeler, yükseltmeler ve gelecekteki sürümler (“Güncellemeler”) dahil (basılı ya da elektronik formdaki) ilgili belgeler, ister ücretsiz ister bir ücret karşılığı sunulsun (toplu olarak “Yazılım”), Yazılımın bir sürümünü Windows 8.1 veya üst sürümü ile birlikte kullanmadığınız sürece Skype Software Sàrl tarafından lisanslandırılır (satılmaz). Yazılımın Windows 8.1 veya üst bir sürümüne dahil edilen bir sürümünü kullandığınız takdirde, kullandığınız Windows sürümüne ait Microsoft Yazılımı Lisans Şartları ile lisanslandırılır. Bu Şartlar (Bölüm 4.1'de yer alan yazılım lisansının dışında), Yazılımı ve Ürünleri kullanımınız için geçerli olmaya devam eder.

1.2 Yazılımla ücretsiz olarak sağlanan özellikler ve ürünler (yalnızca deneme amaçlı ücretsiz kullanılabilen ürünler veya özellikler hariç) (“Ücretsiz Ürünler”) size Skype Software S.à.r.l tarafından sağlanır.

1.3 Skype Yazılımına ya da ücretini ödediğiniz diğer “Skype” markalı ürünlere (yalnızca deneme amaçlı ücretsiz kullanılabilen ürünler veya özellikler dahil) (“Ücretli Ürünler”) ait tüm diğer ürün veya özellikler size Skype Communications S.à.r.l tarafından sağlanır.

1.4 “Skype Web Siteleri”, www.skype.com (Skype Communications Sàrl tarafından yönetilir) ve aynı zamanda Skype tarafından yetkilendirilmiş olan ve bu Şartlara bağlantı içeren diğer tüm web siteleri anlamına gelir.

1.5 “Skype’’ ifadesiyle, kullanıldığı yere göre, Skype Communication S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Lüksemburg kast edilmektedir. “Ürünler”, toplu olarak Ücretsiz Ürünler ve Ücretli Ürünler anlamına gelmektedir.
“Siz” veya “sizin” ifadesinden, kayıtlı Kullanıcı Hesabı (paragraf 6.1'de açıklandığı üzere) sahibi ve bu Şartlar altındaki lisansın verildiği taraf olarak siz anlaşılmaktasınız.

1.6 Bu belgede belirtilen şartlar ve koşullar (toplu olarak “Şartlar”), bu belgede açıklanan tüm adil kullanım politikaları ve Paragraf 14’te bulunan Ek Şartlar ile birlikte Skype’la aranızdaki sözleşmeyi oluşturur. Adil kullanım politikaları veya Ek Şartlar ile bu belge arasındaki herhangi bir tutarsızlık olması durumunda bu belge geçerli olacaktır.

2. ŞARTLARIN KABULÜ

2.1 Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini indirmek ve/veya kullanmak için ilk önce bu Şartları kabul etmelisiniz. Bu Şartları (a) şartları kabul ettiğinizi ya da onayladığınızı belirten öğelere tıkladığınızda ya da (b) Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini indirdiğinizde ve/veya kullandığınızda kabul etmiş olursunuz. Kayıtlarınız için bu Şartların bir kopyasını yazdırmanızı öneririz. Ayrıca, www.skype.com adresindeki hesap sayfanızdan satın alma işlemleriniz için geçerli olan Şartların bir kopyasını da indirebilirsiniz. Bu Şartlar, kabul tarihinden itibaren siz veya Skype tarafından paragraf 11'e göre sonlandırılıncaya kadar geçerli olacaktır.

2.2 Bu şartları (a) bulunduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkede Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini yasalara uygun şekilde kullanma hakkınız yoksa veya (b) Skype ile bağlayıcı bir sözleşme yapmak için yasal yaşta değilseniz kabul edemezsiniz.

2.3 Bazı ülkelerde, Ürünler size Skype’ın yerel çözüm ortağı tarafından sağlanabilir. Bu durumda, yerel çözüm ortağı kendi kullanım şartlarını (“yerel şartlar”) kabul etmenizi isteyebilir. Yerel şartlarla bu Şartlar arasında herhangi bir tutarsızlık olması halinde, tutarsızlığın ortadan kaldırılması için yerel şartlara başvurulmalıdır.

3. ŞARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

3.1 Skype, bu Şartlarda zaman değişiklik yapabilir. Skype, değişiklikleri www.skype.com/go/tou adresinde yayınlar. Adil kullanım politikalarındaki ve/veya Ek Şartlardaki değişiklikler, ilgili Skype Web Sitesinde yayınlanır. Değişiklikler yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. Lütfen Şartlara düzenli olarak göz atın. Yayınlanma tarihinden sonra Şartları açık şekilde kabul etmenin veya Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini kullanmanın güncellenen Şartları kabul ettiğiniz anlamına geldiğini anlar ve kabul edersiniz. Değiştirilen Şartları kabul etmiyorsanız, Skype ile ilişkinizi aşağıdaki paragraf 11'e uygun olarak sonlandırabilirsiniz.

4. LİSANS

4.1 Lisans. Bu Şartlara bağlı kalmanız koşuluyla, Yazılımı kişisel bilgisayara, cep telefonuna veya diğer cihazlara indirmeniz ve yüklemeniz ve Yazılımı (bir tüzel kişilik olarak değil bir kişi olarak) bireysel Skype kullanıcısı hesabınızla (“Kullanıcı Hesabı”) kişisel olarak kullanmanız için sınırlı, münhasır olmayan, alt lisanslama yapılamayan, devredilemeyen, ücretsiz bir lisans verilir. Şüpheye yer vermemek için, (a) bir şirket adına çalışan BT yöneticileri, Skype Yazılımını ilgili şirketin personeli tarafından kullanılan kişisel bilgisayarlara veya diğer cihazlara indirebilir ve yükleyebilir ve (b) Yazılımı üniversite ve diğer eğitim kurumlarında ya da iş yerinde kullanabilirsiniz. Skype, bu Şartlar altında size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

4.2 Kısıtlamalar. Aşağıdakileri yapamazsınız ve bunları yapmamayı kabul edersiniz:

(a) Yazılımdaki hakları herhangi bir üçüncü tarafa alt lisans olarak verme, satma, atama, kiralama, finansal kiralamayla verme, ihraç etme, ithal etme, dağıtma veya aktarma ya da başka bir yolla verme;

(b) (yasalarla izin verilen sınırlar haricinde) değişiklik, türetilmiş ürünler veya geliştirmeler oluşturma, tercüme, ters mühendislik, derlemeyi açma, sökme, şifre çözme, emülasyon, korsan saldırı, Yazılımın veya herhangi bir kısmının ya da özelliklerinin kaynak kodu veya protokollerini ortaya çıkarma veya ortaya çıkarma girişiminde bulunma faaliyetlerine kalkışma, bunlara neden olma, izin verme veya yetki verme;

(c) Yazılımda yer alan telif hakkı bildirimlerini veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırma, gizleme veya değiştirme;

(d) Yazılımı üçüncü taraflara ticari ürünler veya hizmetler sağlamak için kullanma veya Yazılımın (veya herhangi bir bölümünün) bunlar dahilinde kullanılmasına neden olma. Yukarıda belirtilenler, Yazılımı yukarıdaki paragraf 4.1'e konu olacak şekilde kendi iş amaçlı iletişimleriniz için kullanmanıza engel oluşturmaz;

(e) indirme ve yükleme amaçları dışında, Yazılımı Kullanıcı Hesabınız haricinde bir yolla kullanma.

4.3 Diğer Teknoloji. Diğer ürünler, donanımlar, yazılım uygulamaları, programlar ya da cihazlara önceden yüklenmiş, yerleşik, birleştirilmiş, dağıtımı yapılmış veya bunlarla kullanılmış ya da bunlara indirilmiş bir Yazılım (“Diğer Teknoloji”) kullanıyorsanız, aşağıdaki maddeleri kabul eder ve onaylarsınız: (A) Söz konusu Diğer Teknolojinin kullanımı için (i) ilgili üçüncü taraf teknoloji sahibi ya da lisans sahibi ile ayrı bir lisans sözleşmesi yapmanız ve/veya (ii) ilgili üçüncü taraf ya da lisans sahibinden bir abonelik satın almanız ve/veya (iii) ilgili üçüncü taraf ya da lisans sahibine ücret ödemeniz gerekebilir; (b) bazı Ürünlere ve/veya işlevlere Diğer Teknoloji üzerinden erişilemeyebilir ve (c) Skype, Yazılımın Diğer Teknoloji üzerinde veya bu teknoloji ile bağlantılı olarak her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemez. Buna ek olarak, Yazılımımız bir harita hizmeti kullanarak bir haritaya bilgi göndermenize veya kendinizi harita üzerinde göstermenize olanak tanıyan özellikler içerebilir. Bu özellikleri kullanmakla, söz konusu harita hizmetleri için geçerli olan şartları kabul edersiniz; bu şartlar, uygun olması halinde http://www.microsoft.com/maps/assets/docs adresinde bulunan Bing Haritalar Son Kullanıcı için Kullanım Şartlarını ve http://www.google.com/intl/en_ALL/help adresinde bulunan Google Haritalar'ı içerebilir.

4.4 Üçüncü Taraf Bildirimleri. Yazılım ve Skype Web Siteleri, Skype tarafından (üçüncü tarafça değil) size bu sözleşme uyarınca lisansı verilen üçüncü taraf kodu içerebilir. Varsa, üçüncü taraf kodu bildirimleri yalnızca sizin bilgilenmeniz için sunulur. Yazılım ile bağlantılı, Yazılımdan çağrı yapılan veya referans gösterilen üçüncü taraf komut dosyaları, bu kodun sahibi olan üçüncü taraflarca (Skype tarafından değil) lisanslandırılır.

5. YAZILIMIN, ÜRÜNLERİN VE SKYPE WEB SİTELERİNİN KULLANIMI

5.1 Ekipman: Yazılım ve Ürünleri kullanmak için bir internet geniş bant bağlantısı gerekir. İnternet erişimi için gerekli tüm ekipmanı veya kulaklık setleri, mikrofonlar ve web kameraları gibi iletişim araçlarını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. İnternet’e bulunduğunuz konumu maskeleyen kurumsal bir ağ veya başka bir özel ağ üzerinden bağlanmak, söz konusu konum için belirtilen ücretlerden farklı ücretlerin uygulanmasına neden olabilir.

5.2 Ekipmanınızın Kullanımı: İnternet İletişimi Yazılımı, kullandığınız bilgisayarın (ya da diğer ilgili aygıtın) işlemci kapasitesini, belleğini ve bant genişliğini İnternet İletişimi Yazılımı kullanıcıları arasında iletişim kurma ve kolaylaştırmaya yönelik sınırlı bir amaç çerçevesinde kullanabilir. İnternet İletişimi Yazılımının kullanımı, üçüncü bir tarafa ait veya üçüncü taraf kontrolündeki bir işlemci ve bant genişliğinin kullanılmasına bağlıysa, İnternet İletişimi Yazılımını kullanmanızın, bu kullanım için ilgili üçüncü taraftan izin almanıza tabi olduğunu kabul edersiniz. Bu Şartları kabul etmekle, söz konusu onayı almış olduğunuzu ifade ve garanti edersiniz.

5.3 Yazılım Güncellemeleri: Skype, Skype Yazılımınızın sürümünü otomatik olarak kontrol edebilir. Ayrıca, Yazılım ile ilgili yapılandırma değişikliklerini ve güncellemeleri zaman otomatik olarak indirebiliriz. Skype kullanmaya devam etmek için Yazılımı güncellemeniz gerekebilir. Güncellemeler başka şartlarla birlikte gelmiyorsa güncellemeler için bu Şartların geçerli olacağını kabul edersiniz. Kabul etmiyorsanız, lütfen Yazılımı kullanmaya devam etmeyin ve kaldırın. Skype, hiçbir güncellemeyi kullanılabilir kılmakla yükümlü değildir ve Yazılımın lisanslı olduğu işletim sistemi ya da cihaz sürümünü desteklemeye devam edeceğini veya güncellenen Yazılımın daha eski Yazılım sürümleri yüklü son kullanıcılarla birlikte kullanıma uygun olacağını garanti etmez. Ayrıca, Microsoft Güncellemelerini almayı seçtiyseniz Microsoft Corporation veya bağlı ortaklıkları ve yan şirketleri de Windows için Skype Yazılımının güncellemelerini otomatik olarak indirebilir. Güncellemeler; yazılım uyumluluğunu korumak, güvenlik güncellemeleri sağlamak veya hataları düzeltmek veya yeni özellikler, işlevler veya sürümler sunmak için gerekli olabilir.

5.4 Askıya Alma, teknik geliştirme ve bakım: Skype, zaman Yazılım, Ürünler veya Skype Web Siteleri üzerinde veya Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerini kullanmanızı sağlayan temel altyapıda bakım ve yükseltme yapma ihtiyacı duyabilir. Bu durum Skype’ın, Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerinin bir kısmının veya tümünün kullanımını bu bakım ve/veya yükseltme tamamlanana kadar geçici olarak askıya almasını veya sınırlandırmasını gerektirebilir. Mümkün olduğu kadarıyla ve müdahaleye acil şekilde gerek duyulmuyorsa Skype, askıya alma veya sınırlandırma tarihlerini ve saatlerini, Skype Web Sitesinde önceden yayınlar. Yazılım, Ürün veya Skype Web Sitesinin kullanımının askıya alınması veya sınırlandırılması nedeniyle tazminat talep etme hakkına sahip olmazsınız.

5.5 Acil Durum Hizmetlerine Erişim Olmaması: Ürünler ya da Yazılım; hastane, kolluk kuvvetleri, tıbbi bakım ünitesi ya da kullanıcıyı acil durum hizmetleri personeline veya kamu güvenliği cevap noktalarına bağlayan herhangi bir diğer hizmete (“Acil Durum Hizmetleri”) acil durum çağrısı yapılmasını destekleyecek şekilde geliştirilmemiştir. Geleneksel telefon hizmetleri ve Ürünler arasında önemli farklar bulunmaktadır. Aşağıdaki hususları anlar ve kabul edersiniz: (i) Skype, geçerli yerel ve/veya ulusal kurallara göre Acil Durum Hizmetlerine erişim sunmakla yükümlü değildir; (ii) Acil Durum Hizmetlerine erişim sunan geleneksel kablosuz (mobil) ya da sabit hatlı telefon hizmetlerini Ürünlerden ayrı olarak satın almak sizin sorumluluğunuzdadır ve (iii) Yazılım ve Ürünler birincil telefon hizmetinizin yerine geçmez. AB'nin acil durum telefon numarası olan 112'ye çağrı yapmakla ilgili daha fazla bilgi için www.skype.com/go/emergency adresini ziyaret edin.

5.6 Sınırlı Acil Durum Çağrıları (Yalnızca İnternet İletişimi Yazılımı)

5.6.1 Skype, çok az sayıda ülkede ve yalnızca belirli İnternet İletişimi Yazılımı sürümleri ve platformları için tek başına bir özellik olarak sınırlı acil durum çağrısı özelliğini sunmaya çalışmaktadır, ancak bu konuda hiçbir taahhütte bulunmaz. Skype’ın sınırlı acil durum çağrı özelliğinin etkin olduğu ülkelerin (‘Etkin Ülkeler’), yazılım sürümlerinin ve diğer platformların ("Etkin Sürümler") tam listesini görün. Skype acil durum çağrıları diğer ülkeler, sürümler veya platformlar için kullanılamaz. Acil Durum Hizmetlerine çağrı yapmak için geleneksel kablosuz (cep telefonu) ya da sabit hatlı telefon hizmetlerini hazır bulundurmalısınız ve Skype’ın sınırlı acil durum çağrılarını yalnızca mutlak son çare olduğunda kullanmalısınız. Özellikle, lütfen şunu unutmayın:

(i) Elektrik kesintisi, pilin bitmesi veya internet bağlantısının kopması Acil Durum Hizmetlerine yaptığınız çağrılar dahil olmak üzere Skype çağrılarının yapılamamasına neden olabilir. Ek olarak, aşağıda madde 5.9'da sıralanan kalite kısıtlamaları çağrı bağlantılarını olumsuz etkileyebilir.

(ii) Kullanılabiliyorsa, özelliğin etkin olduğu bir ülkede İnternet İletişimi Yazılımı üzerinden yapılan bir acil durum çağrısı, geleneksel kablosuz (cep telefonu) ya da sabit hatlı telefon hizmetleri kullanılarak yapılan bir çağrı ile aynı ağ önceliğine sahip olmayabilir.

(iii) Acil durum çağrınız bağlanırsa, acil durum çağrınıza doğru acil durum kurumunun karşılık vermesi ve sizi nerede bulacaklarını bilmeleri için fiziksel olarak nerede bulunduğunuzu konuşmakta olduğunuz Acil Durum Hizmetleri operatörüne söylemeniz gerekir. İstendiğinde bu bilgiyi vermediğiniz takdirde, acil durum çağrınızın tamamlanamayabileceğini ve İnternet İletişimi Yazılımını kullanarak gerekli Acil Durum Hizmetlerine erişemeyeceğinizi kabul edersiniz. Skype, bu gibi durumlarda başarısızlıkla sonuçlanan acil durum çağrılarıyla ilgili olarak hiçbir yükümlülüğe sahip değildir.

(iv) Skype, Etkin Ülkeler ve Etkin Sürümler dışında, herhangi bir ülkede veya herhangi bir Ürün için ya da bunlarla birlikte veya herhangi bir platformu, aygıtı, hizmeti ya da işletim sistemini (Skype API, Skype'ın herhangi bir yazılım geliştirme kitini kullanarak ya da başka bir şekilde üçüncü taraflarca geliştirilen herhangi bir ürün, platform, aygıt, hizmet ya da işletim sistemi dahil olmak üzere) kullanarak sınırlı acil durum çağrısı sağlamaz.

5.6.2 Etkin Ülkelerde sınırlı acil durum çağrısı özelliğini masaüstü İnternet İletişimi Yazılımınızın Çağrı Ayarları sayfasında varsayılan acil durum çağrısı konumunuzu ayarlayarak (Windows için 4.1 sürümünü (veya üzeri) ya da Mac OS X için 2.8 sürümünü (veya üzeri) kullanıyorsanız) yapılandırmalısınız. Bu konum bilgisinin doğru olmasını temin etmek ve adresiniz değiştiği takdirde güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır. Skype dünyadaki ülkelerin çoğunda acil durum çağrılarını desteklemez. Sınırlı acil durum çağrılarının desteklendiği yerlerde, Skype yaptığınız acil durum çağrısından ücret almaz ve Skype Kontörü bakiyeniz olması gerekmez. Ancak, ülkenizde sınırlı acil durum çağrıları desteklenmiyorsa, İnternet İletişimi Yazılımını kullanarak acil durum çağrısı yapmayı denememelisiniz ve bunu denemeyeceğinizi kabul etmelisiniz. Kullanıcı Hesabınızı izniniz dahilinde başka bir kullanıcı kullanıyorsa, sınırlı acil durum çağrı özelliğinin kullanılabildiği sınırlı şartlar hakkında kullanıcıyı bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

5.7 İletişim İçeriği: Skype, iletişim özelliklerimiz üzerinden paylaşılan ortamlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Yazılımı kullanarak gerçekleştirilen iletişimlerin içeriklerinin kaynağı değildir, bunları onaylamaz veya desteklemez ve söz konusu içeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Yazılımı kullanmakla, Ürünleri sağlamak amacıyla (örneğin iletişiminizi ilgili alıcıya aktarmak amacıyla) iletişimlerin içeriğini kullanması için Skype'a fikri mülkiyet hakkı verirsiniz.

Skype bu Şartların uygulanması amacına yönelik olarak Yazılım, Ürünler ve Skype Web Sitelerinde veya bunlar aracılığıyla gönderilen içerikleri inceleme hakkını saklı tutar. Yazılımı, Ürünleri, Skype Web sitelerini veya müşterilerimizi koruma çabalarımızın bir parçası olarak ya da başka bir şekilde bu Şartların uygulanması amacına yönelik olarak Skype, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir anlık mesajın, SMS'in, videonun, ortamın veya başka bir iletişimin Yazılıma, Ürünlere ve Skype Web Sitelerine veya buralardan aktarılmasını engelleyebilir veya bunu başka bir şekilde önleyebilir. Yazılımı, Ürünleri ve Skype Web Sitelerini kullanırken davranışlarınız ve içerikleriniz için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

(a) Yazılımı, Ürünleri veya Skype Web Sitelerini yasa dışı herhangi bir şey yapmak için kullanamazsınız. Eylemlerinizden ve eylemlerinizin sonuçlarından siz sorumlu olursunuz.

(b) Spam posta göndermeyin veya hesabınızı başkalarına spam posta göndermelerinde yardımcı olmak amacıyla kullanmayın. Spam; istenmeyen toplu e-posta, çağrı, anlık mesaj, diğer iletişimler ve toplu kişi ekleme istekleridir.

(c) Uygunsuz görüntüler (ör. çıplaklık, vahşilik, pornografi) yüklemeyin, indirmeyin veya paylaşmayın.

(d) Çocukları suistimal eden veya onlara zarar veren hiçbir görüntü yüklemeyin veya paylaşmayın ya da bu tür faaliyetlerde bulunmayın.

(e) Sahte veya yanlış yönlendirici hiçbir faaliyette bulunamazsınız (ör. sahte bahaneler uydurarak para istemeye veya başka birisini taklit etmeye kalkışmak).

(f) Yazılımımıza, Ürünlerimize, Skype Web Sitelerine veya bunların kullanıcılarına zarar veren hiçbir faaliyette bulunmayın (ör. virüsler, röntgencilik, nefret söylemleri, başkalarına yönelik şiddeti savunma).

(g) Başkalarının yasal haklarını ihlal etmeyin (ör. telif hakkı saklı müziklerin, fotoğrafların ve diğer içeriklerin yetkisiz paylaşılması).

(h) Başkalarının gizliliğini zedeleyen hiçbir faaliyette bulunamazsınız.

(i) Yazılımın, Ürünlerin veya Skype Web Sitelerinin güvenlikle ilgili özelliklerini ya da herhangi bir içeriğin kullanımını engelleyen veya kısıtlayan özellikleri saf dışı bırakamaz, devre dışı bırakamaz veya başka bir şekilde söz konusu özelliklere müdahalede bulunamazsınız.

Bu Şartları veya yasaları ihlal etmesi halinde sizden içeriğinizi kaldırmanızı isteyebiliriz. Bu Şartlara uyulmaması, Kullanıcı Hesabınıza erişme hakkının elinizden alınmasına veya hesabın iptaline neden olabilir. Buna ek olarak, içeriğinizin bu Şartları veya yasaları ihlal ettiğini tespit etmemiz veya bir üçüncü taraftan fikri mülkiyet ihlalini belirten bir bildirim almamız halinde Skype size sormadan içeriğinizi kaldırabilir.

5.8 Uyarı ve Kaldırma: Skype, Skype Web Sitesinde veya Yazılım (gizli iletişimleriniz haricinde) (“Kullanıcı Gönderimi”) vasıtasıyla gönderdiğiniz, yüklediğiniz, düzenlediğiniz, sunduğunuz, paylaştığınız ve/veya yayınladığınız bir materyale dair uygunsuzluk veya üçüncü bir tarafın haklarını ihlal ettiği bildirimini alırsa ya da Skype herhangi bir sebeple Kullanıcı Gönderiminizi kaldırmak isterse, tamamen Skype’ın kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebeple hemen veya zaman Skype tarafından verilen bir kararla başka bir zaman aralığında, bu Kullanıcı Gönderimini otomatik olarak kaldırma hakkını saklı tutar. Kullanıcı Gönderimi herhangi bir yükümlülük kabulü olmadan veya açık olarak saklı tutulan tüm haklar, çözüm veya savunma yolları sınırlanmadan kaldırılabilir. Skype'ın Kullanıcı Gönderimini herhangi bir şekilde yerine koyma yükümlülüğü bulunmadığını kabul edersiniz. Kullanıcı Gönderimleri sözleşmeyi ihlal ederse veya Kullanıcı Gönderimlerinin haklarınızı (fikri mülkiyet hakları dahil) ihlal ettiğini ya da yasa dışı olduğunu düşünürseniz bildirim ve kaldırma prosedürümüzü takip ederek lütfen hemen bizimle iletişim kurun. Bildirim ve Kaldırma Prosedürünü görüntülemek için buraya tıklayın. Skype şikayetinizi onaylamak için kimlik doğrulaması isteme ve daha fazla bilgi arama hakkını saklı tutar. Şikayetinizden doğan sonuçlardan (Kullanıcı Gönderiminin kaldırılması veya bloke edilmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) tamamen siz sorumlusunuz ve herhangi bir şikayetin mahkemede kullanılabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Sizin tarafınızdan sağlanan tüm hatalı, yanıltıcı veya yanlış bilgiler hukuki ve cezai sorumluluğa neden olabilir.

5.9 Kalite: Skype; Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerinin hiçbir kesinti, gecikme veya hata olmadan her zaman çalışır durumda olacağını garanti edemez. İletişim kalitesini ve Yazılım, Ürünler (kullanılan Ürüne bağlı olarak) veya Skype Web Sitelerinin kullanımını çok sayıda faktör etkileyebilir ve aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla iletişimin başarısız olmasının çeşitli nedenleri olabilir: yerel ağınız, güvenlik duvarı, İnternet hizmet sağlayıcınız, ortak İnternet, genel aktarmalı telefon şebekesi ve güç kaynağınız. Skype, kontrolümüz dışında olan bu veya başka herhangi bir unsurun hatası veya yetersizliği nedeniyle oluşan hiç bir aksaklık, kesinti veya gecikmeden sorumlu tutulamaz.

5.10 Ürünlerdeki Değişiklikler: Skype Yazılımı ve Ürünleri sürekli olarak geliştirmekte ve zaman üzerinde değişiklik yapmaktadır. Ayrıca, Skype’ın Yazılım ve Ürünleri sağlamayı durdurma nedenleri arasında (sınırlama olmaksızın) ürünün bizim için artık kullanıma sunulmasının gereksiz olması, teknolojik yenilikler, değişikliğin yapılması gerektiğini gösteren müşteri geri bildirimleri, kullanıma devam etmeyi gereksiz veya kullanışsız hale getiren dış sorunlar ya da paragraf 11.2’de belirtilen nedenler bulunmaktadır. Bu değişikliklerin sonucu olarak, Yazılımın yükseltilmiş bir sürümünü kullanmanız gerekebilir. Ürünler ve Yazılımın kullanımı için teknik gereklilikler ve özellik açıklamaları Skype Web Sitesinde mevcuttur. Yazılım ve Ürünlerde yapılan değişiklikleri kabul etmiyorsanız, paragraf 11 uyarınca Skype ile ilişkinizi sonlandırabilirsiniz. Belirli Ürünlerin avantajlarından yararlanmak için yeni bir sürüme yükseltmeniz gerekebilir. Ayrıca, belirli Ürünlerin zaman değişiklik gösterebilen kullanım sınırlandırmalarına ve coğrafi kısıtlamalara tabi olabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Kullandığınız Ürünler için geçerli en güncel kullanım kısıtlamalarının ayrıntılarını görmek üzere lütfen Skype Web Sitesi'ni kontrol edin.

5.11 Talep Edilmeyen Fikirler Skype; yeni ürünler, teknolojiler, promosyonlar, ürün adları, ürün geri bildirimleri ve ürün geliştirmeleri ("Talep Edilmeyen Geri Bildirim") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, talep edilmeyen önerileri veya fikirleri değerlendirmez veya kabul etmez. Skype Web Sitesi yoluyla veya başka bir yolla Skype'a herhangi bir Talep Edilmeyen Geri Bildirim gönderirseniz Skype'ın, Talep Edilmeyen Geri Bildirime ilişkin olarak herhangi bir gizlilik yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan edersiniz.

5.12 Raporlar Skype Web Sitelerinin veya Yazılımının bazı bölümleri, iletişim formumuz veya sorun bildirme formumuzu kullanırken olduğu gibi, yazılı öneriler veya sorun raporları (“Raporlar”) isteyebilir. Bu Raporları düzenleyen belirli şartları lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Raporlar Skype'ın mülkiyeti addedilir. Raporların bütün dünyada, şu anda bilinen veya gelecekte var olacak tüm haklarına daimi ve münhasır olarak sahiptir ve Raporları herhangi bir amaçla ticari veya başka şekilde Rapor sahiplerine tazminat vermeden kullanma yetkisine sahiptir. Skype'a gönderdiğiniz hiç bir Rapor gizli belge muamelesi görmez ve Skype bu Raporların ortaya çıkmasından sorumlu tutulamaz.

5.13 Bağlantı Sağlama Skype Web Sitesine adil, yasal, itibarımıza zarar vermeyecek veya bunu istismar etmeyecek şekilde size ait olan başka bir web sitesinden bağlantı sağlayabilirsiniz. Skype’ın katılmadığı herhangi bir birlikte yer aldığı ya da vermediği halde bir onay veya destek verdiği izlenimini doğuracak şekilde bağlantı sağlamamalısınız. Siteyi başka bir sitede çerçeveleyemezsiniz. Skype kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman Skype Web Sitelerine bağlantı sağlama iznini iptal edebilir ve bu konuda sizi bilgilendirir.

6. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

6.1 Kullanıcı Hesabı. Skype Yazılımını ilk defa kullanmadan önce bir Kullanıcı Hesabı oluşturmanız ve kullanıcı kimliği ile şifre seçmeniz istenir. Tahmin edilmesi zor ve harflerden, sayılardan ve sembollerden oluşan bir şifre seçmenizi öneririz. Yazılımı yalnızca Kullanıcı Hesabınızla kullanabilirsiniz. Kullanıcı Hesabınız üzerinden gerçekleştirilen tüm etkinliklerden tamamen siz sorumlu ve yükümlü olursunuz. Yetkisiz kullanımı önlemek için şifrenizi gizli tutmalı ve hiçbir üçüncü tarafla paylaşmamalı ya da üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine erişmek için kullanmamalısınız. Başka birinin şifrenizi bildiğinden şüpheleniyorsanız, Kullanıcı Hesabınızın güvenliğini korumak için söz konusu şifreyi hemen değiştirmelisiniz. Kredi kartı ayrıntıları, şifre veya diğer veriler için talep edilmeyen bilgileri vermediğinizden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Skype bu paragraf 6.1'de yer alan yükümlülüklere uymamanız halinde sorumluluk kabul etmez.

6.2 Yasal Kullanım: Yazılımı, Ürünleri ve Skype Web Sitelerini bulunduğunuz yerin yasalarına uygun olarak kullanmalısınız. Bazı ülkelerde, Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini indirme ve kullanmaya dair kısıtlamalar bulunmaktadır. Bulunduğunuz yerdeki yasaların Yazılım, Ürünler ve/veya Skype Web Sitelerini kullanmanıza izin verdiğinden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

6.3 Yasaklanan Kullanım: Şunları yapamazsınız:

(a) size yönelik olmayan bir iletişimi engelleme veya izleme, zarar verme veya değiştirme;

(b) Yazılımı, Ürünleri, Skype Web Sitelerini, iletişimi veya protokolleri bozmak, silmek, zarar vermek, taklit etmek veya kaynak kodunu oluşturmak için tasarlanmış herhangi bir tür örümcek, virüs, solucan, truva atı, saatli bomba veya diğer kodları ya da talimatları kullanma;

(c) talep edilmemiş iletişimleri (ayrıca “SPAM”, “SPIM” veya “SPIT” olarak anılır) veya yürürlükteki yasa tarafından izin verilmeyen her tür iletişimi gönderme ya da Yazılımı, Ürünleri veya Skype Web Sitelerini kimlik avı veya e-dolandırıcılık ya da başka birini veya kuruluşu taklit etme veya yanlış temsil etme amaçlı olarak kullanma;

(d) herhangi bir üçüncü tarafı şiddet içeren, küçük yaştakilere zararlı, ahlaka aykırı veya diğer şekillerde hoş olmayan bir materyale maruz bırakma;

(e) Yazılımı, Ürünleri veya Skype Web Sitelerini utanca veya rahatsızlığa neden olacak ya da neden olmayı amaçlayacak veya herhangi bir üçüncü tarafın gizliliğini tehdit edecek, tehlikeye sokacak veya ihlal edecek şekilde kullanma veya

(f) üçüncü taraf mülkiyet haklarına tabi herhangi bir materyal veya içeriği bu türdeki hakların sahiplerinden lisans veya izin almadıkça (Kullanıcı Kimliği ve/veya profil resminizin bir parçası olarak kullanmak da dahil) kullanma veya

(g) Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerinden hesap adları dahil kişisel bilgileri toplama veya saklama;

(h) örneğin, hizmet engelleme (DOS) veya dağıtılan hizmeti engelleme (DDoS) saldırısı ile Yazılımın, Ürünlerin, Skype Web Sitelerinden işlerliğine etkide bulunma veya etkide bulunmaya çalışma;

(i) herhangi bir otomatik sistemi, Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerine erişen robotlar, örümcekler veya çevrimdışı okuyucular dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kullanma veya başlatma. Yukarıda bahsedilenlere bakılmaksızın, Skype'ın, materyallerin kaşeleri veya arşivleri hariç sadece genel aranabilme indekslerinin oluşturulması amacıyla genel arama motorları operatörlerinin Skype Web Sitesinden materyal kopyalamak için örümcek kullanmalarına izin verdiğini kabul edersiniz. Skype, bu istisnaları istediği zaman geri çekme hakkını saklı tutar.

6.4 Kullanıcı Gönderimleri Skype Web Sitelerindeki veya Skype Yazılımındaki Forumlar, Bloglar, e-posta işlevleri, video barındırma, paylaşma ve/veya yayımlama gibi özellikleri ya da içerik göndermenize, içeriği karşıya yüklemenize, düzenlemenize, barındırmanıza, paylaşmanıza ve/veya yayınlamanıza izin veren Skype Web Sitelerindeki veya Skype Yazılımındaki başka herhangi bir işlevi kullanırken lütfen saygılı davranın. Aşağıdaki hususları anlar ve kabul edersiniz: (i) Skype Web Sitelerini ve/veya Yazılımı kullanırken, rahatsız edici veya ahlaksız bulabileceğiniz içeriğe maruz kalabileceğinizi ve riski kendinize ait olmak üzere kullandığınızı; (ii) Skype Web Siteleri üzerinden ya da Yazılımla oluşturduğunuz, gönderdiğiniz veya yayınladığınız tüm Kullanıcı Gönderimleri için Skype'ın size veya üçüncü taraflara karşı herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve tüm sorumluluğun size ait olduğunu; (iii) ister yayınlansın ister yayınlanmasın, Skype'ın Kullanıcı Gönderimleriyle ilgili hiçbir gizlilik garanti etmediğini (iv) Skype Web Sitelerini veya Yazılımı kullanırken eriştiğiniz Kullanıcı Gönderimlerinden Skype'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve tüm Kullanıcı Gönderimlerinin sorumluluğunun bu Kullanıcı Gönderimlerinin kaynağı olan kişiye ait olduğunu. Skype, Kullanıcı Gönderimlerini veya buralarda belirtilen hiçbir fikri, öneriyi veya tavsiyeyi desteklemez ve Kullanıcı Gönderimlerine bağlı olan her tür sorumluluğu açıkça reddeder.

Kullanıcı Gönderimlerinizle bağlantılı olarak, aşağıdakileri ifade ve garanti edersiniz:

(i) Skype'ı kullanmak ve bu Şartlar uyarınca her tür Kullanıcı Gönderiminin tüm telif haklarını, ticari markalarını, ticari sırlarını, patentlerini ve diğer fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarını kullanmak üzere yetkilendirmek için gerekli lisanslara, haklara, onaylara ve izinlere sahip olma ve

(ii) dahiliyeti etkinleştirmek ve bu Şartlarla oluşturulduğu şekilde kullanmak üzere Kullanıcı Gönderimindeki her bireyin adı ve/veya benzerliğini kullanmak için Kullanıcı Gönderimindeki tanımlanabilir herkesin yazılı içeriğine, sürümüne ve/veya iznine sahip olma. Herhangi bir üçüncü tarafın veya kaynağın (“Üçüncü Taraf İçerik”) metin, fotoğraf, resim, müzik, ses, görsel veya diğer türlü içeriğini sahibinden özel izin almaksızın kopyalayamaz, yayınlayamaz veya kullanamazsınız. Bu Üçüncü Taraf İçerikleri, fikri mülkiyet haklarıyla korunuyor olabilir ve içeriklerde fikri mülkiyeti olanlar içeriklerin kullanımına karşı çıkabilir. Üçüncü taraf içeriklerini, bu içeriklerde fikri mülkiyet hakkı olanların iznini almadan kullanamazsınız.

Ek Şartlara (aşağıda belirtildiği şekilde) tabi olan yükümlülük veya haklardan bağımsız olarak, Kullanıcı Gönderimlerini Skype Web Sitelerine veya Yazılım vasıtasıyla (Raporlar ve iletişimlerinizin içeriği hariç) karşıya yüklemeyi veya yayınlamayı seçtiğiniz zaman, bilinen veya gelecekte tasarlanacak bütün mecralarda Skype Web Siteleri ve/veya Skype Yazılımı ve Ürünlerinin bir kısmı veya tümünün tanıtımı veya yeniden dağıtılması amacıyla Skype Web Siteleri ve Skype Yazılımı ve Ürünleri ile bağlantılı olarak, burada bahsedilenlerle ilgili sınırlamalar, tüm ticari markalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı Gönderimlerinin bütün kullanım, düzenleme, değiştirme, bulundurma, dahil etme, uyarlama, kaydetme, halka gösterme, sergileme, aktarma ve çoğaltma haklarının sonsuz, alt lisansı verilebilir ve devredilebilir lisansını Skype'a otomatik olarak vermiş olursunuz. Ayrıca işbu belgeyle, her bir Skype Web Sitesi ve/veya Skype Yazılımı veya Ürünleri kullanıcısına yalnızca Skype Web Siteleri ve/veya Yazılım veya Ürünlerinin işlevselliği ile izin verildiği şekilde ve bu Kullanım Şartlarına uygun olarak Kullanıcı Gönderimlerini kullanmak, kopyalamak, dağıtmak, türetici çalışmalar hazırlamak, görüntülemek, gerçekleştirmek ve aktarmak için Skype Web Sitesi ve/veya Yazılımı veya Ürünleri vasıtasıyla Kullanıcı Gönderiminize erişmek amacıyla münhasır olmayan bir lisans verirsiniz. Bununla birlikte, yürürlükteki yasalarla izin verilen sınırlar ile Kullanıcı Gönderimlerinde ve Kullanıcı Gönderimleri için “manevi hak” diye tabir edilen her şeyden feragat edersiniz.

Hakaret içeren, iftira niteliği taşıyan, pornografik, istismar edici, nefret ifadeleri içeren, mahremiyeti ihlal eden, müstehcen, küfür içeren, yasal olmayan, ırkçı, kırıcı, küçük yaştakiler için zararlı olabilecek veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını veya ticari sırrını ya da üçüncü taraf hakları ihlal eden veya hukuki ya da cezai sorumluluk doğuran Kullanıcı Gönderimlerini Skype Web Sitesine veya Yazılıma gönderemez veya yayınlayamazsınız. Ayrıca sahtekarlık veya yanlış beyan, para veya hizmet istemi, reklam, tanıtım materyalleri, önemsiz postalar, spam, zincirleme mektuplar veya başka herhangi türde talepler içeren Kullanıcı Gönderimlerini gönderemez veya yayınlayamaz ya da başkalarını taklit edemez veya virüs içeren programları veya herhangi bir bilgisayarın çalışmasına zarar vermek üzere tasarlanmış başka herhangi bir programı dahil edemezsiniz. Kullanıcı Gönderimleriyle ilgili olarak Skype Web Sitesi veya Yazılım kullanıcılarından ticari amaçlı istemde bulunmamayı kabul edersiniz. Skype Web Sitesinin veya Yazılımın güvenlikle ilgili özellikleri ya da bunlarla ilgili herhangi bir içeriğin kullanımını engelleyen veya kısıtlayan özelliklerle ilişkili güvenliği bozmamayı, bunları devre dışı bırakmamayı veya başka yollarla engellememeyi kabul edersiniz.

6.5 Bilgileriniz: Skype size Yazılımı veya Ürünleri tedarik edebilmek amacıyla zaman sizden bilgi talep edebilir. Bu bilgilerin (gerektiği durumlarda fatura bilgileriniz dahil) eksiksiz, güncel ve doğru olduğundan emin olmalısınız.

6.6 Tekrar Satmama. Yazılım ve Ürünler kişisel kullanımınız içindir. Yazılım ve/veya Ürünleri herhangi bir üçüncü tarafa satamaz veya ticarileştiremezsiniz.

6.7 İhracat Kısıtlamaları: Yazılım, yazılımın ihracatını düzenleyen uluslararası kurallara tabidir. Ulusal hükümetlerin veya benzer kurumların belirlediği son kullanıcı, son kullanım ve hedef konum kısıtlamalarının ve ambargo konulmuş uluslar üzerindeki kısıtlamaların yanı sıra Yazılıma uygulanan geçerli tüm uluslararası ve ulusal yasalara uymanız gereklidir.

7. MÜLKİYET HAKLARI

7.1 Yazılım, Ürünler ve Skype Web Siteleri fikri mülkiyet yasaları ve sözleşmeleri ile korunan mülkiyet ve gizlilik bilgileri içerir.

7.2 Skype Web Sitelerindeki ses, metin, grafikler, logolar, simgeler, resimler, ses klipleri, dijital indirmeler ve yazılım gibi içerikler ve içerik derlemeleri (Kullanıcı Gönderimleri hariç) Skype'ın, iş ortaklarının veya lisans verenlerin mülküdür ve Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası telif hakkı yasalarınca korunmaktadır. Telif haklarıyla korunan bu içerik Skype’ın açıkça izni alınmadan çoğaltılamaz. Skype, Skype Web Sitelerinde açıkça verildiği belirtilmeyen tüm hakları saklı tutar.

7.3 Skype ve/veya lisans verenleri Yazılım, Ürünler ve Skype Web Sitelerinin ve bunların içerdiği tüm fikri mülkiyetin (kaydedilmiş olsa da olmasa da ve dünyanın neresinde olursa olsun) münhasır sahipliğini korur. Skype'ın Yazılım, Ürünler ve/veya Skype Web Sitelerindeki fikri mülkiyet haklarını tehlikeye atacak, sınırlandıracak veya bu haklara müdahalede bulunacak herhangi bir işlemde bulunamazsınız.

7.4 “Skype”, ilgili ticari markalar ve logolar ve “S” logosu, Skype'ın ticari markalarıdır. Skype, ticari markalarını dünya genelindeki pek çok ülkede tescil ettirmiş ve tescil ettirmek için başvurularda bulunmuştur. Skype'ın ticari markaları ve ticari takdim şekli Skype'a ait olmayan hiçbir ürün ya da hizmetle bağlantılı olarak, müşterileri yanıltacak ya da Skype'ı kötüleyecek şekilde kullanılamaz. Bu sitede görülen, Skype'ın veya ilgili şirketlerinden herhangi birinin sahibi olmadığı diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Skype'ın fikri mülkiyetini (tümü veya bir kısmında) bünyesinde barındıran veya karıştırılacak derecede benzerlik gösteren hiçbir ticari isim, ticari marka, logo, etki alanı adı veya başka ad ya da simgeyi tescil etme veya kullanma izniniz bulunmamaktadır. Skype markalarının kullanımıyla ilgili diğer ayrıntılar için lütfen Skype’ın Ticari Marka Yönergelerine bakın.

8. ÜCRETLER

8.1 Skype Kontörüyle telefonlara çağrı yapma ve premium tarifeli numaralar:

(İ) Sabit hatlara ve cep telefonlarına çağrı yapma: Telefonlara çağrı yapmak için ödenen ücretler (abonelik dışı), www.skype.com/go/allrates adresinde belirtilen şekilde bir bağlantı ücretinden (her çağrıda bir defa ücretlendirilir) ve dakikalık tarifeden oluşur. 4 saatlik süreden sonra tüm çağrılar kesilir ve tekrar aranmaları gerekir ve tekrar arandığında ek bir bağlantı ücreti geçerli olacaktır.

(ii) Premium tarifeli numaralar: Premium tarifeli numaralara çağrı yapma ücretleri www.skype.com/go/rates-premium adresinde belirtilen dakikalık tarifeden oluşur. Bağlantı ücreti yoktur.

(iii) Skype, telefonlara çağrı yapma tarifelerini ve premium tarifeli numaraları yaptığı değişiklikleri www.skype.com/go/allrates adresine göndererek size bildirmeden istediği zaman değiştirebilir. Yeni tarife, değişikliklerin yayınlanmasının ardından bir sonraki kullanımınızda geçerli olacaktır. Çağrı yapmadan önce lütfen en son tarifeleri kontrol edin. Yeni tarifeleri kabul etmiyorsanız, çağrınızı gerçekleştirmeyin.

(iv) Bir çağrının süresi, bir dakikalık artışlarla hesaplanır. Dakikaların küsuratları bir sonraki dakikaya, yukarı yuvarlanacaktır. Geçerli olması halinde bağlantı ücreti, çağrı başladığında alınacaktır. Tüm küsuratlı para birimi ücretleri en yakın tam minimum para birimine yukarı doğru yuvarlanır, örneğin 0,034 € için toplam çağrı ücreti 0,04 € olarak yukarı yuvarlanır. Ortaya çıkan masraflar Kullanıcı Hesabınızdaki Skype Kontörü bakiyesinden otomatik olarak düşülür.

8.2 Diğer Ücretli Ürünlerin Ücretleri: Diğer Ücretli Ürünlerin ücretleri siz Skype'tan satın alma işlemini tamamlamadan önce onaylanır. Skype, söz konusu Ürünlerin satın alma ücretlerini size herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. İlgili Ürünün bir sonraki satın alma işlemini tamamlamadan önce yeni ücretleri kabul edip etmemeyi seçebilirsiniz. Yeni ücretler, değişikliklerin yayınlanmasının ardından bir sonraki satın alma işleminizde geçerli olacaktır. SMS kullanımı için küsuratlı para birimi ücretleri, en yakın tam minimum para birimine yukarı doğru yuvarlanır. Örneğin 0,056 € tarifesiyle aynı anda tek bir alıcıya üç SMS gönderirseniz 0,17 € ücret uygulanır.

8.3 Promosyon Teklifleri: Skype, zaman deneme süresi ücretsiz olan ücretli ürünler sunabilir. Skype, konumunuzu bulmamızı engelleyen bir hizmet, proxy veya başka aygıtlar ya da anonim IP adresi kullanmanız dahil teklifin şartlarını kötüye kullandığınızı belirlemesi halinde (makul bir ihtiyatla), bu tür Ürünlerin bedelini (normal tarifeden) tahsil etme hakkını saklı tutar.

8.4 Vergi: Ödemeli Ürünler için tüm fiyatlara, başka bir şekilde belirtilmedikçe, KDV gibi geçerli vergiler dahildir. Skype tarafından Vergi dairelerine son olarak ödenen KDV miktarı sizden alınan KDV miktarından herhangi bir nedenle daha düşükse Skype'tan herhangi bir KDV iadesi talep etme hakkından açık bir şekilde feragat edersiniz. Aşağıda belirtilen AB ülkeleri, düzeltildiği şekliyle ortak KDV sistemine ilişkin 2006/112/EC sayılı Meclis Yönergesi uyarınca AB KDV kapsamından muaftır. Skype Web Sitesi, bu bölgelerden kullanıcıların bu KDV muafiyetinden yararlanmasına imkan tanımamaktadır; bu nedenle Ürünleri şu bölgelerde sunmayız: Mount Athos, Kanarya Adaları, Fransa Deniz Aşırı Bölgeleri, Aland Adaları, Channel Adaları, Heligoland Adası, Büsingen/Buesingen Bölgesi, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia ve İtalya Lugano Gölü Suları.

8.5 Üçüncü Taraf Ücretleri: Yazılımın cep telefonu uygulamalarında kullanılması, cep telefonu ağı operatörüyle abone olduğunuz veri paketinde izin verilen veri kullanım miktarının bir kısmını kullanma imkanı sağlayacaktır. Ülke dışında kullanım, normal kullanımdan çok daha yüksek maliyete yol açabilir ve cep telefonu ağı operatörü ile alınan olası yurt dışı dolaşım ve diğer ilgili ücretler hakkında bilgi edinmek ve bu ücretleri ödemek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

9. ÖDEME

9.1 Skype Kontörü. Skype Kontörü kullanarak Ücretli Ürünleri seçmek üzere ödeme yapabilirsiniz. Skype’ın kullanımınıza açtığı ödeme yöntemlerinden birini kullanarak zaman Skype Kontörü satın alabilirsiniz. Satın aldığınızda, aldığınız miktardaki Skype Kontörü Kullanıcı Hesabınıza yüklenir (veya Skype Kontörü kuponu kullanıyorsanız söz konusu kuponu bozdurduğunuz anda yüklenir).

9.2 Etkin Olmayan Skype Kontörü. Skype Kontörünüzü (size bir Skype Manager - Bağlı Hesap kullanıcısı olmamanız halinde lütfen Bölüm 21'e bakın - veya başka bir Skype kullanıcısı tarafından atanan Skype Kontörü dahil) 180 gün boyunca kullanmazsanız Skype, Skype Kontörünüzü aktif olmayan duruma getirir. Skype Kontörünüzü, https://secure.skype.com/account/credit-reactivate adresindeki Hesabım sekmesinde yer alan yeniden etkinleştirme bağlantısına tıklayarak yeniden etkinleştirebilirsiniz. Yeniden etkinleştirilen Skype Kontörü ücreti iade edilemez. Japonya'da bulunuyorsanız ve Skype Kontörünü Skype Web Sitesinden satın alıyorsanız bu paragraf sizin için geçerli değildir; ayrıca Skype Kontörünüzün kullanım süresi satın almanızdan itibaren 6 ay içinde dolar. Son kullanma tarihi ve sonrasında Skype Kontörünü kullanmanıza izin verilmez.

9.3 Diğer ödeme yöntemleri. Skype, Skype Kontörü bakiyenizi tüm Ürünlerin satın alımında kullanabileceğinizi garanti etmemektedir. Skype, Skype Kontörünün bir Ürün ödemesinde kullanılamadığı durumda, kullanabileceğiniz başka bir ödeme yöntemi sağlayacaktır. Skype geçerli ödeme yöntemlerini kaldırma veya değiştirme işleminin yegane hakkını kendinde saklı tutar.

9.4 Yinelenen Ödemeler. Abonelik temelinde Ürünler satın aldıysanız (aylık, 3 ayda bir veya yıllık (hangisi uygunsa)), bunun yinelenen bir ödeme olduğunu ve Ürün aboneliğiniz siz veya Skype tarafından sonlandırılana kadar seçtiğiniz yöntemle ve yinelenen aralıklarla Skype'a ödeme ve ödemeler yapacağınızı onaylar ve kabul edersiniz.

9.5 Otomatik Kontör Yükleme.

(a) Otomatik Kontör Yükleme özelliğini, Skype Kontörü satın aldığınızda uygun kutuyu işaretleyerek etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, Otomatik Kontör Yükleme için ilk kaydolduğunuz zaman seçtiğiniz ödeme yöntemiyle, aynı miktarda Skype Kontörü bakiyenize eklenir. Örneğin kredi kartınızla 10 Euro’luk Skype Kontörü satın alırsanız, kredi kartınızdan çekilecek otomatik yükleme tutarı 10 Euro’luk Skype Kontörü olacaktır. Skype hesap bakiyeniz zaman Skype tarafından belirlenen eşiğin altına indiğinde gelecekte kredi kartınızdan aynı tutarda çekim yapılacaktır.

(b) Kredi kartı, PayPal veya Moneybookers (Skrill) dışında bir ödeme yöntemi ile abonelik satın alırsanız ve Otomatik Kontör Yüklemeyi etkinleştirirseniz, Skype Kontörü bakiyenize bir sonraki tekrarlanan aboneliği satın almak için gereken miktarda yükleme yapılacaktır.

(c) Kullanıcı Hesabınıza istediğiniz zaman girerek ve ayarlarınızı değiştirerek Otomatik Kontör Yüklemeyi devre dışı bırakabilirsiniz.

10. İADE POLİTİKASI

10.1 Ücretli Ürünleri doğrudan Skype'tan satın aldığınızda, Ücretli Ürünleri herhangi bir şekilde kullanmadığınız takdirde on beş (15) günlük bir iptal etme süresi için (“Bekleme Süresi”) hakkınız olur, kullanmanız durumunda Bekleme Süresi sona erer ve siparişiniz iptal edilemez veya iade edilemez.

10.2 Bekleme Süresinin dışında, kullanılmadıkları ve sona ermedikleri sürece, yalnızca abonelikler iade edilebilir.

10.3 Skype Kontörü harcamaları, bir Skype Numarasının tahsisi veya bir aboneliğin herhangi bir şeklinin kullanımı, bir Ücretli Ürünün “kullanımına” karşılık gelir. Burada Skype Numaralarının, Bekleme Süresinin sona ermesinden önce tahsis edilebileceğini ve tahsis edilmesi üzerine iade edilemez hale geleceğini açık biçimde kabul etmektesiniz.

10.4 Bekleme Süresi ve iadeler şu Ücretli Ürünler için geçerli değildir: (i) Skype'ın üçüncü taraf iş ortağı yoluyla satın alınanlar (lütfen iadenin ödenip ödenmemesine dair yegane takdiri bulunan iş ortağı ile doğrudan iletişim kurun), (ii) Skype'tan doğrudan çevrimiçi edinilmemiş olanlar (örn. kuponlar veya ön ödemeli kartlar) (iii) üçüncü taraf yöntemleri kullanılarak nakit ödenmiş olanlar (nakit ödeme cüzdanları gibi) ve (iv) bir Skype Manager yöneticisi tarafından Skype Hesabınız için ödenmiş ve bu hesaba tahsis edilmiş olanlar. Skype Geliştiricisi Üyeliği için de geçerli olmazlar.

10.5 Bekleme Süresi içerisinde (i) Bölüm 10.3'e uygun olarak "kullanılmamış" olan ve (ii) Bölüm 10.4 kapsamına girmeyen Paralı Bir Ürünü iptal etmek ve ürün için iade talep etmek isterseniz burada bulunan Geri Çekme Formumuzu doldurabilirsiniz. Geri Çekme Formumuzun nasıl doldurulacağı hakkında daha fazla bilgi için buraya bakın.

10.6 Skype'ın sizi yanlışlıkla ücretlendirdiğini düşünüyorsanız, ücretlendirme işleminden itibaren 90 gün içinde Skype Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurmalısınız. 90 günden daha önce yapılmış ücretlendirmeler için geri ödeme yapılmaz.

10.7 Skype makul bir şekilde (i) aynı Ürün ile ilgili çok sayıda iade talebinde bulunmak gibi bu iade politikasını adaletsizce istismar etmeye çalıştığınızı; (ii) bu Şartları ihlal ettiğinizi düşünürse veya (iii) Skype makul bir şekilde Ürünleri veya Yazılımı hileli kullandığınızdan ya da Kullanıcı Hesabınızı hileli olarak üçüncü bir tarafın kullandığından şüphelenirse iade talebinizi reddetme hakkını saklı tutar.

10.8 Bu iade politikası yasal haklarınızı etkilemez.

11. SKYPE İLE İLİŞKİNİZİ SONLANDIRMA

11.1 İstediğiniz zaman ve mahkemeye başvurmadan, Kullanıcı Hesabınızın kapatılmasını isteyerek; Yazılım, Ürünler ve/veya Skype Web Sitelerinin kullanımını durdurup yinelenen ödemeleri iptal ederek Skype ile ilişkinizi sonlandırabilirsiniz.

11.2 Skype aşağıdaki nedenlerden dolayı istediği zaman ve mahkemeye başvurmadan sizinle olan ilişkisini sonlandırabilir ya da Yazılım, Kullanıcı Hesabı/Hesapları, Ürünler veya Skype Web Siteleri kullanımınızı sonlandırabilir veya askıya alabilir:

(a) bu Şartları ihlal ederseniz;

(b) Skype; Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini kullanarak yasaları çiğnediğinizden veya üçüncü taraf haklarını ihlal ettiğinizden haklı gerekçelerle şüphelenirse;

(c) Skype iade politikasını veya politikalarımızdan herhangi birini haksız şekilde istismar etmeye veya kötüye kullanmaya çalıştığınızdan haklı gerekçelerle şüphelenirse.

(d) Skype Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini hileli kullandığınızdan veya Kullanıcı hesabınızı hileli olarak üçüncü bir tarafın kullandığından haklı gerekçelerle şüphelenirse;

(e) yetkisi olmayan bir satıcıdan Skype Kontörü alırsanız;

(f) Skype, belirli bir Ürünle ilgili olarak, bu Ürünün kampanyasını durdurmaya karar verirse otuz (30) günlük bildirimden sonra;

(g) (Skype’ın makul takdirine bağlı olarak) yasal yetkiyle düzenleyici veya otorite veya herhangi bir Skype ortağı tarafından yasalarda/düzenlemelerde yapılan değişiklikler veya bunların ters yorumlanması nedeniyle gerekirse hemen;

(h) Skype genel olarak yargı alanınızdaki kullanıcılar için Yazılım teklifini durdurma kararı alırsa otuz (30) günlük bildirimde.

11.3 Skype, Kullanıcı Hesabınıza, Yazılıma, Ürünlere ve/veya Skype Web Sitelerine (hangisi uygunsa) erişiminizi engelleyerek böyle bir sonlandırmayı gerçekleştirebilir. Bir (1) yıldan uzun süre faaliyeti olmayan Kullanıcı Hesaplarını iptal etme hakkını saklı tutuyoruz.

11.4 Feshin Sonuçları: Skype ile ilişkinizin feshi ile birlikte: (a) Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini kullanma hakları ve lisanslarının tamamı sona erer; (b) Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini kullanmaya hemen son verirsiniz ve (c) Yazılımı tüm sabit disklerden, ağ veya diğer depolama aygıtlarından derhal kaldırıp sahip olduğunuz ya da kontrolünüz altındaki tüm Yazılım kopyalarını imha edersiniz.

12. GARANTİLERİN KAPSAM DIŞI KALMASI, YÜKÜMLÜLÜK VE TEMİNAT SINIRLAMASI

12.1 Bu paragraf 12 bağlamında “Skype”, yan şirketlerini ve bağlı yasal kuruluşlarını, onların tüm yöneticilerini, yetkililerini, acentelerini, lisans verenlerini ve çalışanlarını kapsamaktadır.

12.2 Garanti Verilmemesi: YASALARCA İZİN VERİLEN MAKSİMUM UZATMA: YAZILIM, ÜRÜNLER VE SKYPE WEB SİTELERİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTA VE TÜM RİSKİ SİZE AİT OLARAK KULLANILMAKTADIR; SKYPE; KALİTE, PERFORMANS, İHLAL ETMEME, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLARAK KULLANMAYA UYGUNLUK KOŞULLARI VEYA GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYACAK BİÇİMDE YAZILIM, ÜRÜNLER VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİ İLE İLGİLİ AÇIK, ZIMNİ VEYA KANUNİ HERHANGİ BİR GARANTİDE, İDDİADA VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTA VE BU TÜRDEKİ TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. AYRICA SKYPE; YAZILIM, ÜRÜNLER VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİNİN HER ZAMAN BULUNABİLİR, ERİŞİLEBİLİR, KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ, DOĞRU, TAM VE HATASIZ OLACAĞINI YA DA PAKET KAYBI OLMADAN ÇALIŞACAĞINI VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN HİÇBİR BAĞLANTI YA DA İLETİŞİMİ YA DA YAZILIM ARACILIĞI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERİN KALİTESİNİ BEYAN YA DA GARANTİ ETMEZ.

12.3 Bu Şartlardaki hiçbir şey (a) ölüm veya kişisel yaralanma, (b) Skype'ın kasıtlı temerrüdü veya ağır ihmalinden (c) yanıltma veya kasıtlı yanlış temsilden kaynaklanan kayıp ya da (d) geçerli yasalarla sınırlandırılamayan veya sorumluluktan feragat edilemeyen her tür sorumluluk Skype'ın sorumluluklarını sınırlamayacak veya bu sorumlulukları ortadan kaldırmayacaktır.

12.4 Sorumluluk Olmaması: SÖZLEŞME, TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL DAHİL) VEYA HERHANGİ BİR SORUMLULUK TEORİSİNDE YER ALSA DA ÜCRETSİZ SAĞLANAN SKYPE WEB SİTELERİ VEYA İNTERNET İLETİŞİMİ YAZILIMI YA DA BAŞKA BİR YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN VEYA DOĞRUDAN BUNLARLA OLUŞAN HERHANGİ BİR HASAR VEYA KAYIP SKYPE'A ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SKYPE'IN HİÇBİR SORUMLULUĞU OLMADIĞINI ONAYLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ. YAZILIM VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUN VEYA MEMNUNİYETSİZLİK OLMASI DURUMUNDA TEK HAKKINIZ VE BAŞVURABİLECEĞİNİZ TEK YOL, YAZILIMI DERHAL KALDIRMAK VE YAZILIMI VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİNİN KULLANIMINA SON VERMEKTİR.

12.5 Sorumluluk Sınırlaması: Yukarıdaki paragraflar 12.3 ve 12.4'e bağlı olarak, aşağıdaki nedenlerden dolayı Skype sözleşme, tazminat yükümlülüğü (ihmal dahil) veya diğer sorumluluk teorilerinde yer alsa da veya Skype hasar veya kayıp olasılığı ile ilgili olarak önceden haberdar edilmiş olsa da size karşı sorumlu olmayacaktır:

(a) herhangi dolaylı, özel, arızi veya nihai bir hasar veya

(b) gelir, iş, gerçek veya beklenen kar, fırsat, iyi niyet ya da itibar (doğrudan veya dolaylı) kaybı veya

(c) verilere zarar verme veya bozma (doğrudan veya dolaylı);

(d) aşağıdakilerin neden olduğu veya bunlarla ilgili iddia, hasar veya kayıp (doğrudan veya dolaylı):

(i) Etkin Sürümlerin tümü dahil olmak üzere Acil Durum Hizmetleriyle iletişim kurmak için Yazılım'ı kullanamamanız;

(ii) Yukarıda belirtilen paragraf 5.5'e göre Acil Servislere erişim için ek düzenleme yapmamanız;

(iii) paragraf 5.6'da belirtilen sınırlamalar;

(iv) bir Acil Durum Hizmetleri operatörüne doğru fiziki konum bilgilerini sağlayamamanız; ya da

(v) üçüncü taraf Acil Durum Hizmetleri operatörleri ve bağlanabileceğiniz çağrı merkezlerinin davranışı.

(e) aşağıdakilerin neden olduğu veya bunlarla ilgili iddia, hasar veya kayıp (doğrudan veya dolaylı):

(İ) üçüncü tarafın kendi kullanım şartları kapsamında sağladığı herhangi bir ürün veya hizmet;

(ii) tüm Üçüncü Taraf Teknolojileri;

(iii) herhangi bir üçüncü taraf web sitesi.

12.6 Yukarıda paragraf 12.3 - 12.5'e bağlı olarak, bu Şartlar kapsamında veya onlarla bağlantılı olarak Skype’ın tüm sorumluluğu (sözleşme tazminat yükümlülüğü (ihmal dahil) veya herhangi bir sorumluluk teorisi) İLGİLİ TALEBİN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLAN OLAY TARİHİNDEN 12 AY ÖNCEKİ DÖNEMDE ÜRÜNLER İÇİN SİZİN TARAFINIZDAN ÖDENEN TOPLAM TUTARI VE MAKSİMUM BEŞ BİN EURO'YU AŞMAYACAKTIR.

12.7 Bir üçüncü tarafın Skype'a karşı (i) bu Şartlara uymamanız; (ii) düzenlemenin herhangi bir geçerli yasasına uymamanız; (iii) üçüncü tarafların haklarını (fikri mülkiyet hakları dahil) ihlal etmeniz veya çiğnemeniz; (iv) Kullanıcı Gönderimleriniz veya (v) Kullanıcı Gönderiminizle ilgili şikayetiniz ile bağlantılı olarak veya bunlardan kaynaklanan bir iddia ortaya atması halinde, Skype'ı bu tür iddialarla ilişkili tüm hasarlar, sorumluluk, kayıp, masraflar veya giderlerden koruyacak ve tazmin edeceksiniz.

13. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN WEB SİTELERİ, ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ

13.1 Üçüncü taraflar; oyunlar, uygulamalar, görüntüler, zil sesleri veya avatarlar dahil Yazılım ve/veya Skype Web Siteleri vasıtasıyla ürünler ya da hizmetler sunabilirler. Ödeme veya indirme işlemleriyle, ürünlerin veya hizmetlerin kullanım talimatlarıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Skype bu tür ürün veya hizmetler için sorumluluk kabul etmemesine rağmen sorunu çözmek veya çözümüne yardım etmek için ticari olarak makul tüm faaliyetleri gerçekleştirecektir. Ürünler veya hizmetler, üçüncü taraf sağlayıcının kendi şartları ve gizlilik politikasına tabi olabilir ve indirme ya da kurulum sırasında bu anlaşmaları kabul etmeniz gerekebilir. Satın almadan önce veya üçüncü taraf ürün veya hizmet kullanırken bu tür şartları incelemelisiniz, bunu yapmamanızdan Skype sorumlu tutulamaz.

13.2 Üçüncü taraf ürünleriyle ilgili Skype Web Siteleri'nde gösterilen üçüncü taraf ürün bilgileri ve fiyatları ve geçerli üçüncü taraf satıcı ("Satıcı") tarafından Skype'a verilen hizmetleri onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Satıcı, istediği zaman fiyatları değiştirebilir veya artık bu ürünleri satmayabilir. Skype sizinle, Skype Web Sitelerinde ürünleri ve/veya hizmetleri belirtilen Satıcı arasındaki herhangi bir işleme karışmamaktadır. Skype şunların denetimini yapmaz, bunlardan sorumlu değildir ve garanti etmez: (i) Satıcı tarafından sağlanan ürün veya hizmetlerin fiyatından, kalitesinden, performansından, bulunabilirliğinden veya satın alma şart ve koşullarından; (ii) Satıcıların web sitelerinden satın alınan ürün veya hizmetlerle ilgili herhangi bir ödeme işleminden, teslimattan, iadeden veya satış sonrası işlemden; (iii) Satıcının web sitelerinin erişilebilirliğinden; (iv) Satıcının web sitelerinde bulunan veya buralardan sunulan reklamların ve diğer materyallerinin eksiksizliğinden, doğruluğundan veya gerçekliğinden ve Skype Web Siteleri'nde görüntülenen bu tür ürün ve hizmetlerin listelenmesinden veya bunlarla ilgili diğer içeriklerden; (v) Skype Web Siteleri'nde bulunan Satıcı web sitelerine bağlantılardan sorumlu değildir, bunlarla ilgili herhangi bir denetime sahip değildir ve herhangi bir garanti vermemektedir. Satıcı tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili tüm sorular, şikayetler veya talepler ilgili Satıcıya yöneltilmelidir.

13.3 Yazılım ve Skype Web Siteleri diğer üçüncü taraf web siteleri için köprüler içerebilir. Skype üçüncü taraf web siteleri veya bu tür web sitelerinin kullanılabilirliğinden sorumlu değildir ve bu tür üçüncü taraf web sitelerine dair içerik veya materyalleri desteklemez. Bu üçüncü taraf web sitelerinin her birinin kullanımı, ilgili web sitesinde yayınlanan hüküm ve koşullara tabidir.

14. EK ŞARTLAR

14.1 Skype Görgü Kuralları, Skype'ı kullanmaya ve Skype topluluğunun diğer üyelerine saygılı ve düzgün biçimde davranmaya yönelik kurallar sağlar. Şartların bir kısmını oluşturan bu kuralları lütfen dikkatli bir şekilde okuyun.

14.2 İnternet İletişimi Yazılımını bir Yayınla kullanmak isterseniz http://www.skype.com/legal/broadcast adresindeki Yayın Hizmet Koşullarına uymalısınız.

14.3 Yazılım Geliştirme Kitleri ve API'ler. Skype Web Sitesinde Skype Developer (‘SkypeKit’ dahil) yoluyla sağlanan yazılım geliştirme kitleri ve Skype tarafından piyasaya sürülen veya kullanılabilir kılınan uygulama programı arayüzü (“API”) kullanımı kendi lisans şartlarına tabidir ve söz konusu lisans şartları, yazılımı kullanımınızı yönetir. Bu tür yazılım geliştirme kiti veya API (uygun olduğu durumlarda) kullanmanız halinde http://developer.skype.com/ adresinde mevcut olan geçerli lisans şartlarını okuduğunuzu ve bunlara uyacağınızı kabul edersiniz.

15. GİZLİ BİLGİLERİNİZ VE GİZLİLİĞİNİZ

Skype gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygı göstermeyi taahhüt eder. Kişisel bilgilerinizi, trafik verilerini ve iletişimlerinizin içeriğini Gizlilik Politikamıza uygun olarak işleriz: http://www.skype.com/go/privacy.

16. YALNIZCA RESMİ KURUM KULLANICILARI İÇİN

Yazılımı ve Dokümanlar sırasıyla "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı dokümanları"dır ve bu terimler Amerika Birleşik Devletleri Federal Satın Alma Yönetmeliği paragraf 12.212'de kullanılmaktadır. Yazılım veya Dokümanların A.B.D. Hükümeti tarafından veya onun adına herhangi bir şekilde kullanımı, çoğaltılması veya ifşa edilmesi bu Sözleşmede belirtilen sınırlandırmalara tabidir.

17. SKYPE İLE NASIL İRTİBATA GEÇİLİR

17.1 Skype Yazılımı veya “Skype” markalı Ürünlerle ilgili olarak Skype ile irtibat kurmak için lütfen support.skype.com adresine bir destek talebi gönderin.

17.2 Skype ile paragraf 17.1'de belirtilenden farklı yollarla iletişim kurarsanız, talebiniz kabul edilmeyebilir.

18. DİĞER ŞARTLAR

18.1 Sözleşme yapmak, sipariş vermek ve diğer kayıtları oluşturmak için elektronik iletişimin kullanılmasını ve bildirimlerin, politikaların ve bunlarla ilgili değişikliklerin ve Skype ile yapılan işlemlerin kayıtlarının elektronik olarak gönderilmesini kabul etmektesiniz.

18.2 Rahatınız için, Skype bu Şartların İngilizce çevirisi yapılmış sürümünü sağlayabilir. Bu Şartların İngilizce olmayan sürümü ile İngilizce sürümü arasında tutarsızlık olması halinde, Skype ile ilişkinizde İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

18.3 Bu Şartlar (ve uygun olduğunda Microsoft Yazılım Lisansı Sözleşmesi) Yazılım, Ürünler ve/veya Skype Web Sitelerini kullanmanızla ilgili olarak siz ve Skype arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve Yazılım, Ürünler ve/veya Skype Web Siteleriyle ilgili olarak siz ve Skype arasında daha önce yapılan tüm sözleşmelerin yerine geçer.

18.4 Bu Şartların herhangi bir hükmünün (veya bir kısmının) herhangi bir mahkeme veya yetkili idari yargı organınca yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz bulunması durumunda, bu hüküm (veya bir kısmı) Şartların geri kalanının yasallığı, geçerliliği veya uygulanabilirliğini etkilemeyecek şekilde kaldırılmalıdır. Paragraf 20.3(i), paragraf 20.3'ün (tahkim ve toplu dava hakkından feragat) bir kısmının yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde neler olacağını açıklar. Tutarsızlık halinde Paragraf 20.3(i) bu paragraftan üstün kabul edilir. Bu şartlar ve Microsoft Yazılım Lisansı Sözleşmesi arasında doğrudan ihtilaf olması durumunda, Windows 8.1 veya üzerinde bulunan bir Yazılım sürümü kullanıyorsanız Microsoft Yazılım Lisansı Sözleşmesi geçerli olacaktır.

18.5 Skype'ın şartlar veya yasalarla tanınan bir hakkı, yetkiyi veya çözüm yolunu kullanmakta veya kullanmamakta geç kalması, Skype'ın hak, yetki veya çözüm yolunu kullanmadan feragat ettiği anlamına gelmez. Skype bu Şartların ihlalinden feragat ederse, bu durum daha sonraki ihlallerden de feragat edeceği anlamına gelmez.

18.6 Bu Şartları veya bunun içerdiği hakları ya da yükümlülükleri atayamazsınız. Skype daha önce bildirimde bulunmadan, bu Şartları veya bunun içerdiği hakları ya da yükümlülükleri üçüncü tarafa atayabilir.

18.7 Bu paragraf 18, paragraf 4.2, 12, 20.3 ve sonlandırılması halinde geçerliliğini sürdürmesi veya işlemesi için ifade edilen veya açıkça tasarlanmış olan diğer hükümlerle birlikte, Şartların feshinden sonra da geçerli olacaktır.

18.8 Bir mücbir sebepten dolayı, Skype'ın Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini sağlayamaması durumunda, Skype'ın bu Şartlar kapsamında size karşı olan yükümlülüklerinden herhangi birisini ihlal etmiş olmayacağını onaylar ve kabul edersiniz. Mücbir sebep, Skype'ın kontrolü dışındaki herhangi bir olay anlamına gelmektedir.

18.9 Paragraf 20.3 dışındaki bu Şartlar; Lüksemburg yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacak ve Lüksemburg mahkemelerinin yetki alanına tabi olacaktır. Paragraf 20.3, Birleşik Devletler Federal Tahkim Kanunu tarafından yönetilir.

18.10 AVC/H.264 BİLDİRİMİ: Yazılım, (i) kişisel bilgisayar ile kişisel bilgisayar olmayan bir aygıt arasında veya (ii) kişisel bilgisayar olmayan aygıtlar arasında görüntülü arama yapmak için kullanılırsa, video özelliğini kolaylaştırmak için AVC/H.264 kod çözücü kullanılabilir ve bu durumda aşağıdaki bildirim geçerli olur: BU ÜRÜNDEKİ AVC VİDEO İŞLEVİ MÜŞTERİ TARAFINDAN (i) VİDEOYU AVC STANDARDINA (“AVC VIDEO”) UYGUN OLARAK KODLAMAK VE/VEYA (ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR ETKİNLİKTE BULUNAN BİR MÜŞTERİ TARAFINDAN KODLANAN VE/VEYA AVC VİDEOSU SAĞLAMAK ÜZERE LİSANSLANDIRILMIŞ BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN EDİNİLMİŞ AVC VİDEOSUNUN KODUNU ÇÖZMEK İÇİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIM AMACIYLA AVC PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI KAPSAMINDA LİSANSLANDIRILMIŞTIR. BAŞKA BİR KULLANIMA YÖNELİK HİÇBİR LİSANS VERİLMEZ VE VERİLDİĞİ SONUCU ÇIKARILAMAZ. MPEG LA, L.L.C.'DEN EK BİLGİ EDİNİLEBİLİR. BKZ. www.mpegla.com.

19. ÜRÜNE ÖZGÜ ŞARTLAR

19.1 Skype Numaraları ve Skype To Go numaraları

(a) Kullanılabilirlik ve kullanım. Size bir Skype Numarası veya Skype To Go numarası sağlamamız halinde, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:

(i) numaraya sahip olmazsınız veya numarayı sonsuza kadar muhafaza etme hakkınız olmaz;

(ii) size sağlanan numara geçerli numaralandırma kuralları ve düzenleyici uygulamalara tabidir;

(iii) sizi haberdar edeceğimiz belirli numara atama gereklilikleri veya numaraların ve ürünlerin kullanımıyla ilgili Skype veya Skype ortaklarının size verebileceği makul talimatlar ile sürekli olarak uyumlu olursunuz;

(iv) numaranızı herhangi bir üçüncü tarafa aktarmaz veya aktarmaya çalışmazsınız. Özellikle ikamet ve/veya konum ile ilgili gerekliliklere uymaktan sorumlu olursunuz ve

(v) talep ettiğimiz yerlerde doğru, tam ve güncel bilgiler sağlar ve bu bilgilerdeki değişiklikleri bize bildirirsiniz. İkamet gerekliliklerini uygulamak veya değiştirmek ve/veya bu numaralara sürekli erişim için daha fazla kullanıcı bilgisi hükümlerine gerek duyulması dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Skype Numaraları ve Skype To Go numaralarıyla ilgili şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bazı ülkelerde, numara Skype yerine Skype'ın bir iş ortağı tarafından kullanımınıza sunulabilir ve bu iş ortağıyla ayrı bir anlaşma imzalamanız gerekebilir.

(b) Numaralardaki diğer değişiklikler. Skype'ın size sağlanan numarayı geri alması veya değiştirmesi gerekirse, Skype değişikliğin ne zaman geçerli olacağını ve mümkün olduğu durumda yeni numaranızı belirten bir e-posta ile bildirimde bulunmak için ticari olarak makul tüm faaliyetleri gerçekleştirecektir. Bu yeni numarayı kullanmak istemiyorsanız, numaranızı feshetme yetkiniz bulunmaktadır.

19.2 Skype Manager’da Kullanıcı Hesabı

(a) Aynı anda birden fazla Skype Manager'a üye olmanıza izin verilmez.

(b) Skype Manager yöneticisi tarafından atanan herhangi bir Skype Numarası, Skype Manager hesabınızı herhangi bir sebepten dolayı bırakmanız halinde yine Skype Manager yöneticisi tarafından geri alınır. Numarayı kullanma hakkı ve bu hakkın iptal edilmesi sizin değil, tamamen Skype Manager yöneticisinin takdirindedir.

(c) Kişisel veriler ve trafik verileri – Üyeler. Bir Skype Manager hesabı üyesi olarak, kabul etmeniz durumunda, Skype Manager yöneticisinin, gerçekleştirilen çağrıların ve SMS'lerin saati, tarihi, süresi ve gönderilme numarası dahil olmak üzere Kullanıcı Hesabınızdaki etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgileri ve satın alma ve indirmelerinizin ayrıntılarını göreceğini onaylamış olursunuz. Kullanıcı Hesabınızdaki ayarları değiştirerek herhangi bir zamanda anlaşmanızı geri çekebilirsiniz. Skype Manager dizinine dahil edilmek üzere adınız ve iş unvanınız dahil olmak üzere kişisel bilgiler sağlarsanız, bu bilgilerin Skype Manager'ın diğer üyeleri tarafından görülebileceğini kabul edersiniz.

19.3 Abonelikler

(a) Adil Kullanım Politikası. Skype'ta, tüm müşterilerimizin, olası en düşük fiyatla 'abonelikler' olarak bilinen en iyi çağrı yapma planlarına sahip olmalarını isteriz. Bu Adil Kullanım Politikası ("FUP") aboneliklerimizin az sayıda kullanıcı tarafından sahtekarlığa ve kötüye kullanıma maruz kalmalarını önlemek için tasarlanmıştır.

Bu FUP'a bağlı olarak, Skype'ın sınırsız abonelikleri geçerli abonelik ülkelerinde (özel ve premium numaralar, servis numaraları ve coğrafi olmayan numaralar hariç) sabit hatlara ve belirli ülkelerdeki cep telefonlarına sınırsız çağrı yapılmasına izin verir. Aboneliğiniz kapsamındaki ülkeler ilk satın alma tarihinde belirlenir ve abonelik yenilendiğinde de aynı kalır. Tüm çağrılar, 2 saatlik süreden sonra kesilir ve tekrar arama yapmak gerekir.

Skype'ın abonelikleri, Kullanım Şartlarımız ve bu FUP ("Yasal Kullanım") uyarınca yalnızca bireysel kullanım (kişisel veya ticari iletişimler) içindir. Aşağıda, Yasal Kullanım sayılmayacak uygulamaların yer aldığı tam kapsamlı olmayan bir liste bulunmaktadır:

(i) Abonelikleri telefonla pazarlama veya çağrı merkezi işlemleri için kullanma;

(ii) Abonelik dakikalarını tekrar satma;

(iii) Bir PBX, çağrı merkezi, bilgisayar veya başka herhangi bir yolla kullanıcılar arasında abonelikleri paylaşma;

(iv) Bireysel ticari iletişimleriniz (ve Kullanım Şartları'nın paragraf 4.1'ine tabi olanlar) dışında, yalnızca çağrı yapmanın sonucu olarak kendiniz veya başkaları için gelir oluşturmak üzere numaralara (ister tek, ister sıralı, ister otomatik olarak) çağrı yapma ve

(v) Örneğin, normal kısa süreli çağrılar veya kısa süre içinde birden çok numaraya çağrı yapmak gibi normal, bireysel abonelik kullanımıyla tutarsız sıra dışı çağrı modelleri.

Diğer uygulamalar Yasal Kullanımı belirlemekle ilgili olabilir ve Skype karar verirken herhangi bir yasa dışı, yasak, anormal veya sıra dışı etkinliği hesaba katma hakkını saklı tutar. Skype, aboneliğinizi bu FUP veya Skype'ın Kullanım Şartları'nın aksi şekilde kullandığınızı belirlediği takdirde, kendi tercihine bağlı olarak, sizinle ilişkisini feshedebilir veya aboneliğinizi askıya alabilir. Skype, makul olduğu durumda, aboneliğinizin askıya alınmasından veya feshedilmesinden önce uygun olmayan kullanıma dair size bildirimde bulunacaktır ve uygun olması halinde Skype size alternatif bir abonelik teklif edebilir.

(b) Skype, abonelikleri herhangi bir zamanda değiştirme veya geri çekme hakkını saklı tutar. Skype'ın aboneliğinize dahil olan Ürünleri değiştirmesi durumunda, Skype değişiklikleri ve geçerli olacakları tarihi belirten bir e-postayla sizi bilgilendirecektir. Bu değişiklikleri kabul etmek istemezseniz, değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren geçerli olmak üzere aboneliğinizi sonlandırma hakkına sahipsiniz.

(c) “Sınırsız Dünya Ekstra” aboneliğinin, satın alma tarihinden itibaren sabit minimum 2 yıllık süresi vardır. Skype Şartlarının yerine getirilmemesi durumu haricinde minimum 2 yıllık sürenin bitişinden önce aboneliği sonlandırmanıza izin verilmez. Bu abonelik tekrarlanan ödeme şeklinde aylık olarak faturalandırılır.

19.4 SMS

Her SMS 160 karakter sınırlamasına sahiptir. Daha uzun bir mesaj yazmanız halinde, birkaç SMS'e bölünecektir ve gönderilen her mesaj ücretlendirilecektir. Birden fazla kişiye SMS göndermeniz halinde her alıcı için gönderdiğiniz her SMS ücretlendirilecektir. Skype (herhangi bir sebepten) SMS'inizi gönderemezse, Skype mesajı 24 saate kadar göndermeyi denemeye devam edecektir ve bu süre sonunda gönderim başarısız olursa, SMS ücreti Skype Kontörü bakiyenize otomatik olarak iade edilecektir.

19.5 Görüntülü Grup Görüşmesi

(a) Adil kullanım politikası www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage adresinde geçerlidir ve burada referans olarak bulunmaktadır. Skype, adil kullanım politikasını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler Skype Web Sitesinde yayınlandığında geçerli olur. Skype Web Sitesinde yayınlandıktan sonra görüntülü grup görüşmesini kullanmaya devam etmeniz, gözden geçirilmiş adil kullanım politikasının hüküm ve koşullarına bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

(b) Katılımcı Sayısı. Sistem gereksinimlerine bağlı olarak bir görüntülü grup görüşmesinde izin verilen katılımcı sayısı, 3 ila en fazla 10 arasında olabilir. www.skype.com/go/gvc adresinde daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.

(c) Sesli Görüşme. Görüntülü grup görüşmeniz adil kullanım limitini aşarsa görüntülü çağrı sesli çağrıya dönüştürülür.

(d) Yazılım Sürümleri. Görüntülü grup görüşmesindeki bir katılımcı, görüntülü grup görüşmelerini destekleyen bir İnternet İletişimi Yazılımının uygun sürümünü kullanmıyorsa, çağrı yalnızca o katılımcı için sesli çağrı olacaktır. Görüntülü grup görüşmesi sistem gereksinimlerinin ayrıntıları için lütfen www.skype.com/go/gvc adresini ziyaret edin

19.6 Skype Görüntülü Mesaj Özelliği (“Görüntülü Mesaj”)

Aşağıdaki Adil Kullanım Politikamıza (“FUP”) bağlı olarak, gönderebileceğiniz Görüntülü Mesaj sayısında sınır yoktur. Skype Premium abonesi değilseniz, Görüntülü Mesajlar gönderildiği tarihten itibaren en az 6 ay boyunca saklanır ve bu süre sona erdiğinde geçerliliğini yitirebilir.

Adil Kullanım Politikası: Bu FUP, Görüntülü Mesaj özelliğinin sahtekarlık ve kötüye kullanıma maruz bırakılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Görüntülü Mesaj özelliği yalnızca kişisel, özel ve ticari olmayan kullanıma yöneliktir ve her zaman bu Şartlara (“Yasal Kullanım”) uygun olmalıdır. Skype, etkinliğinizin Yasal Kullanıma uygun olup olmadığına karar verirken herhangi bir yasa dışı, yasak, anormal veya sıra dışı etkinliği hesaba katma hakkını saklı tutar. Skype, Görüntülü Mesaj özelliğini bu FUP veya bu Şartların aksi şekilde kullandığınızı belirlediği takdirde, kendi tercihine bağlı olarak, sizinle ilişkisini hemen feshedebilir veya hesabınızı askıya alabilir.

19.7 Karşı Ödemeli Arama: Bir Skype ortağı tarafından aşağıdaki noktalar için karşı ödemeli arama hizmeti sağlanmaktadır. Siz hiçbir ücret ödemezsiniz; ayrıca Skype Kontör bakiyesi veya abonelik de gerekmez. Ancak aradığınız kişiye sesli komut üzerinden adınızı vermeniz gerekir; onların, yerel iletişim sağlayıcılarının desteklediği bu işlevi kullanmaları halinde karşı ödemeli aramadan doğan tüm sabit ücretleri kabul etmeleri gerekecektir. Karşı ödemeli aramalar 60 dakikadan uzun süremez ve bu sürenin ardından sizin için tekrar arama yapılması gerekecektir.

20. CEP TELEFONUYLA ÖDEME

20.1 Bu bölüm, uygun olduğu hallerde cep telefonu faturanız üzerinden Skype Kontörü ve belirli Ücretli Ürünler için ödeme yapmanızı etkinleştiren üçüncü taraf bir ödeme sistemini seçmeniz (“Pay by Mobile”) durumunda geçerlidir.

20.2 Cep Telefonuyla Ödeme seçeneğini belirleyerek veya kullanarak:

(a) Cep telefonu operatörünüze, uygun ücretleri doğrudan cep telefonu faturası üzerinden ücretlendirmesi konusunda yetki verirsiniz ve

(b) Cep Telefonuyla Ödeme özelliğini kullandığınızda, sağlamış olduğunuz cep telefonu numarasıyla ilişkili cep telefonu hesabınızdan sorumlu kişi veya kurum olduğunuzu veya bu gibi ücretlendirmeler konusunda söz konusu kişi ya da kurum tarafından yetkilendirildiğinizi beyan edersiniz.

21. SKYPE MANAGER VE BAĞLI HESAPLAR

21.1 Bağlı Hesaplar İçin Sorumluluk. "Bağlı Hesap" bir kullanıcı tarafından oluşturulan ve sizin bir ticari işletme olarak değil, Skype Manager yöneticisinin bireysel yöneticisi olarak hareket ederek bağladığınız kişisel Microsoft hesabıdır. Skype Manager için başka yöneticiler atayabilirsiniz ve onlar da bu şartları kabul etmekle yükümlüdür. Başka yöneticilerin veya Bağlı Hesap kullanıcılarının edimleri ve ihmalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Bağlı Hesaplarınızla bağlantılı Skype Ürünleri ve Skype Yazılımının tüm kullanımından siz sorumlusunuz. Başka yöneticilerin ve Bağlı Hesap kullanıcılarının bu Şartlara uymalarını siz temin edersiniz

21.2 Bağlı Hesapların Bağlantısını Kaldırma. Bağlı Hesapların bağlantısını kaldırmadan önce, Bağlı Hesaplara tahsis etmiş olduğunuz Skype Numaralarını geri isteyebilir ve diğer Bağlı Hesaplara yeniden tahsis edebilirsiniz. Bir Bağlı Hesabı silmeyi seçtiğinizde tahsis edilmiş olan tüm Abonelikler, Bağlı Hesaba tahsis edilmiş kullanılmamış Skype Kontörü ve Skype Numaraları kaybolur. Silinen Bağlı Hesapla ilişkili çağrı ve SMS geçmişine artık erişemezsiniz.

21.3 Yalnızca Bireysel Kullanım İçindir. Bağlı Hesaplar, yalnızca bireysel kullanım içindir ve paylaşılamaz.

21.4 Bağlı Hesap kullanıcılarının verileri. Bağlı Hesap kullanıcılarınızın her birini, kendilerine ait kişisel ve trafik verilerine sizin ve Skype Manager’daki tüm diğer yöneticilerin erişilebildiği konusunda bilgilendirirsiniz. Bu tür kişisel verileri geçerli olan tüm veri koruma kanunlarına uygun olarak işlemeyi (ve yöneticilerinizin de bu şekilde işlemesini temin etmeyi) anlar ve kabul edersiniz...

21.5 Skype Numaraları.Bölüm 19.1'e tabi olarak, bir Bağlı Hesap için Skype Numaraları satın alabilir ve tahsis edebilirsiniz. Bağlı Hesap kullanıcılarınızın ikametiyle ve/veya konumuyla ilgili tüm gerekliliklere uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Bir Bağlı Hesaba tahsis edilen Skype Numaraları söz konusu Bağlı Hesap için CLI olarak kullanılabilir. Hiçbir cep telefonu veya sabit hat numarası CLI olarak bir Bağlı Hesaba tahsis edilemez.

21.6 Skype Kontörü. Japonya'da bulunmadığınız sürece Skype Manager üzerinden tarafınızdan satın alınan ve bir Skype hesabına tahsis edilmemiş olan Skype Kontörünün süresi dolmaz. İade Politikamız için lütfen Bölüm 10'a başvurun. Yönetilen Hesaba tarafınızdan tahsis edilmiş olan Skype Kontörü herhangi bir zamanda yine tarafınızdan geri çekilebilir ve Skype Manager Kontör Bakiyenize yeniden tahsis edilebilir. Yönetilen Hesap olmayan bir Skype hesabına tahsis ettiğiniz Skype Kontörünü geri çekemezsiniz. Japonya'daysanız lütfen Bölüm 9.2'ye bakın.

21.7 Skype Ürünleri. Yönetilen Hesap kullanıcıları, Yönetilen Hesapları ile kullanmak amacıyla Skype Ürünleri satın alamazlar ve sadece Yönetilen Hesaplarına sizin tarafınızdan atanmış Skype Ürünlerini kullanabilirler.

22. SKYPE CONNECT

22.1 İzin Verilen Kullanım ve Kısıtlamalar.

(a) Skype Connect yalnızca, Skype Manager aracılığıyla kurulmuş olan bir Yönetilen Hesap üzerinden kullanılabilir. Skype Connect kullanmadan önce bir SIP profili oluşturmanız ve Skype Connect Kanal Aboneliği satın almanız gerekir. PBX ve diğer tüm sertifikalı Skype Connect ekipmanınızdan sesli çağrılar alabilmeniz için yarattığınız SIP profiline bir veya daha fazla Yönetilen Hesap oluşturabilir ve bağlayabilirsiniz.

(b) SIP profilini istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bir SIP profilini silmeyi seçtiğinizde söz konusu SIP profiliyle alakalı tüm mevcut yapılandırma detaylarını ve çağrı geçmişini kaybedersiniz ve bu SIP profilini kullanarak hiçbir çağrı yapamaz ve alamazsınız. SIP profili silinmeden önce, bu SIP profiline tahsis ettiğiniz tüm Skype Numaraları ve Skype Kontörü Skype Manager’a geri gönderilebilir ve yeniden tahsis edilebilir. Kanal Abonelikleri Skype Manager’a geri gönderilemez ve SIP profili silindikten sonra kullanılamaz.

(c) Bölüm 19.1'e tabi olarak, bir SIP Profili için Skype Numaraları satın alabilir ve tahsis edebilirsiniz. SIP profiline tahsis edebileceğiniz maksimum Skype Numarası sayısı 99'dur. SIP Profiline tahsis edilen Skype Numaraları söz konusu SIP Profili için CLI olarak kullanılabilir. Hiçbir cep telefonu veya sabit hat numarası, SIP Profili için CLI olarak bir Bağlı Hesaba tahsis edilemez.

(d) Skype Connect kullanan Bağlı Hesaplar sadece PBX'iniz ile kullanılabilir ve Skype Connect ile birlikte kullanmaya son vermediğiniz sürece ve son verene kadar kişisel bilgisayarda, mobil veya başka bir cihazda kullanılamaz.

(e) Skype Connect bağımsız bir hizmet olarak değil, yalnızca geleneksel telefon hizmetleriyle bağlantılı olarak ikincil bir iletişim kanalı biçiminde kullanılabilir. Skype Connect kullanırken PBX'inizi ve diğer tüm sertifikalı Skype Connect ekipmanınızı yapılandırmanız gerekir, böylece tüm acil durum çağrıları standart sabit hat bağlantısı veya acil durum çağrılarını destekleyen başka bir telefon hizmeti üzerinden sonlandırılır.

22.2 Kanal Abonelikleri

(a) SIP profili oluşturmak ve Skype Connect kullanabilmek için aylık bir Kanal Aboneliği satın almanız gerekir. Kanal Aboneliği satın almak için Skype Manager’da uygun miktarda Skype Kontörü bulunmalıdır.

(b) Kanal Aboneliği, Skype Manager’daki Skype Kontörü kullanılarak aylık olarak ödenebilir. Bu yinelenen bir ödemedir ve Kanal Aboneliği sizin tarafınızdan veya Skype tarafından sonlandırılana kadar Skype Kontörü kullanılarak aylık aralıklarla Skype'a ödeme yapılır. Yeterli miktarda Skype Kontörünüz yoksa Skype Manager’a uygun miktarda Skype Kontörü yükleyene kadar Kanal Aboneliği satın alamaz veya söz konusu SIP Profili için Skype Connect kullanamazsınız. Oluşturduğunuz her SIP profili için ayrı bir Kanal Aboneliği satın almanız gerekir.

(c) Kanal Aboneliği için ödenmesi gereken aylık ücret, SIP Profiliyle kullanmak istediğiniz eş zamanlı çağrı kanallarının sayısına göre değişiklik gösterir. SIP profili 1 ila 300 eş zamanlı çağrı kanalını destekler. SIP Profili birden çok eş zamanlı çağrı kanalına sahip olabilir ve her kanal herhangi bir zamanda bir gelen veya bir giden çağrıya izin verir.

(d) Kanal Aboneliği için ödenmesi gereken aylık ücrete ek olarak Skype Connect kullanılarak yapılan tüm giden çağrılar için Skype'ın telefonları arama ücretleri de geçerlidir. Bu ücretler SIP Profilinizdeki Skype Kontörü kullanılarak ödenebilir. Telefonlara çağrı yapmak ve çağrıların ödemesini yapmak için SIP Profilinizde uygun miktarda Skype Kontörü olmalıdır. Faturalandırılan bir Skype Connect çağrısı için minimum süre 30 saniyedir. İlk 30 saniyeden sonra, Skype Connect çağrıları 6 saniyelik artışlarla faturalandırılır. 6 saniyeden kısa küsurat, yukarı doğru yuvarlanır. Skype Connect çağrıları için bir bağlantı ücreti ödemeniz gerekmez.

(e) Kanal Aboneliği için aylık ücret dışında Skype Connect'ten gelen çağrıları almanın hiçbir ek ücreti yoktur.

(f) Kanal Aboneliği için geçerli olan ücretler Skype Manager'ınızda görüntülenmektedir.

(g) Kanal Aboneliği satın almadığınız takdirde Skype Connect kullanamazsınız. Kanal Aboneliği satın almazsanız mevcut SIP Profili devre dışı bırakılır ve Skype Connect kullanarak çağrı yapmanız veya almanız mümkün olmaz.

(h) Geçerli sayıyı iptal ederek ve yeni eş zamanlı çağrı kanalı sayısı için yeni bir yinelenen ödeme ayarlayarak istediğiniz zaman Kanal Aboneliğinizdeki eş zamanlı çağrı kanalı sayısını değiştirebilirsiniz. Skype, geçerli Kanal Aboneliğiniz için ödemiş olduğunuz en son aylık ücretin kullanılabilir miktarını iade eder. Yeni yinelenen aylık ödeme, eş zamanlı çağrı kanalı sayısını değiştirdiğiniz tarihte başlar.

BU ŞARTLARI OKUDUĞUNUZU VE BURADA BELİRTİLEN HAK, YÜKÜMLÜLÜK, ŞART VE KOŞULLARI ANLADIĞINIZI AÇIKÇA KABUL ETMEKTESİNİZ. KABUL ET DÜĞMESİNE BASTIĞINIZDA VE/VEYA YAZILIM KURULUMUNA DEVAM ETTİĞİNİZDE YA DA YAZILIM, ÜRÜNLER VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİNİ KULLANDIĞINIZDA, BU ANLAŞMANIN ŞART VE KOŞULLARI TARAFINDAN SINIRLANDIRILMAYA VE SKYPE'A BURADA İZAH EDİLEN HAKLARI VERMEYE AÇIKÇA RAZI OLMAKTASINIZ.

© Skype ve/veya Microsoft – Son güncellenme tarihi: Haziran 2018