Zasady i regulaminy firmy Skype

Regulaminy dla użytkowników indywidualnych

Regulamin użytkowania
Dozwolone sposoby korzystania z oprogramowania Skype i innych produktów firmy Skype (dotyczy użytkowników w dowolnym kraju innym niż Stany Zjednoczone).

Regulamin użytkowania (Stany Zjednoczone)
Dozwolone sposoby korzystania z oprogramowania Skype i innych produktów firmy Skype (dotyczy użytkowników w Stanach Zjednoczonych).

Regulaminy dla użytkowników firmowych

Regulamin użytkowania dla firm (Stany Zjednoczone)
Dozwolone sposoby korzystania z oprogramowania Skype i innych produktów firmy Skype w połączeniu ze Skype Managerem (dotyczy firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).

Abonamenty

Zasady właściwego użytkowania abonamentów
Dozwolone sposoby korzystania z abonamentów firmy Skype.

Zasady właściwego użytkowania funkcji grupowych rozmów wideo
Dozwolone sposoby korzystania z funkcji grupowych rozmów wideo w ramach konta Premium.

Zasady właściwego użytkowania pakietów minut na rozmowy z USA
Dozwolone sposoby korzystania z pakietów minut na rozmowy z USA.

Regulamin użytkowania numerów Skype
Dozwolone sposoby korzystania z numerów Skype (znanych wcześniej jako numery internetowe) przydzielanych użytkownikowi za pośrednictwem operatora zewnętrznego.

Adresy IP, ochrona danych osobowych i ochrona prywatności

Zasady ochrony danych osobowych
Sposoby wykorzystywania i zabezpieczania przez firmę Skype informacji przekazywanych przez użytkowników podczas korzystania z oprogramowania Skype i innych produktów firmy Skype.

Zasady dotyczące plików cookie
Powody i sposoby korzystania przez firmę Skype z plików cookie.

Zasady używania marki Skype
Dozwolone sposoby używania marki Skype.

Procedura powiadamiania i usuwania
Jak zgłosić naruszenie?

Inne

Etykieta
Zasady postępowania podczas korzystania ze Skype'a.

Ograniczone połączenia z numerami telefonów alarmowych