Zasady i regulaminy firmy Skype

Poniższe zasady i regulaminy mają zastosowanie do aplikacji oraz produktów firmy Skype przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych. Nie mają one zastosowania do produktu Skype dla firm ani do usług online oferowanych przez firmę Microsoft Corporation.

Regulaminy dla użytkowników indywidualnych

Regulamin użytkowania
Dozwolone sposoby korzystania z oprogramowania Skype i innych produktów firmy Skype (dotyczy użytkowników w dowolnym kraju innym niż Stany Zjednoczone).

Regulamin użytkowania (Stany Zjednoczone)
Dozwolone sposoby korzystania z oprogramowania Skype i innych produktów firmy Skype (dotyczy użytkowników w Stanach Zjednoczonych).

Abonamenty

Zasady właściwego użytkowania abonamentów
Dozwolone sposoby korzystania z abonamentów firmy Skype.

Zasady właściwego użytkowania funkcji grupowych rozmów wideo
Dozwolone sposoby korzystania z funkcji grupowych rozmów wideo w ramach konta Premium.

Zasady właściwego użytkowania pakietów minut na rozmowy z USA
Dozwolone sposoby korzystania z pakietów minut na rozmowy z USA.

Regulamin użytkowania numerów Skype
Dozwolone sposoby korzystania z numerów Skype (znanych wcześniej jako numery internetowe) przydzielanych użytkownikowi za pośrednictwem operatora zewnętrznego.

Adresy IP, ochrona danych osobowych i ochrona prywatności

Zasady ochrony danych osobowych
Sposoby wykorzystywania i zabezpieczania przez firmę Skype informacji przekazywanych przez użytkowników podczas korzystania z oprogramowania Skype i innych produktów firmy Skype.

Zasady dotyczące plików cookie
Powody i sposoby korzystania przez firmę Skype z plików cookie.

Zasady używania marki Skype
Dozwolone sposoby używania marki Skype.

Procedura powiadamiania i usuwania
Jak zgłosić naruszenie?

Inne

Etykieta
Zasady postępowania podczas korzystania ze Skype'a.

Ograniczone połączenia z numerami telefonów alarmowych

Regulamin użytkowania dla klientów w Stanach Zjednoczonych korzystających ze Skype Managera i Skype Connect
Dozwolone sposoby korzystania z oprogramowania Skype i innych produktów firmy Skype w połączeniu ze Skype Managerem (dotyczy firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).