Poniższe zasady i regulaminy mają zastosowanie do aplikacji oraz produktów firmy Skype przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych. Nie mają one zastosowania do produktu Skype dla firm ani do usług online oferowanych przez firmę Microsoft Corporation.

Regulaminy dla użytkowników indywidualnych

Poniższe zasady i regulaminy mają zastosowanie do aplikacji oraz produktów firmy Skype przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych. Nie mają one zastosowania do produktu Skype dla firm ani do usług online oferowanych przez firmę Microsoft Corporation.
 

Regulamin użytkowania (Umowa o świadczenie usług firmy Microsoft)

Zasady właściwego użytkowania

  • Zasady dotyczące korzystania ze Skype'a przez użytkowników, które mają na celu ochronę przed oszustwami i nadużyciami. Mogą one wprowadzać ograniczenia w zakresie rodzajów i liczby połączeń lub wiadomości, a także czasu trwania połączeń.

Regulamin świadczenia usług — numery Skype

  • Dozwolone sposoby korzystania z numerów Skype (znanych wcześniej jako numery internetowe) przydzielanych użytkownikowi za pośrednictwem operatora zewnętrznego.

Adresy IP, ochrona danych osobowych i ochrona prywatności

Zasady ochrony danych osobowych

  • Sposoby wykorzystywania i zabezpieczania przez firmę Skype informacji przekazywanych przez użytkowników podczas korzystania z oprogramowania Skype i innych produktów firmy Skype.

Zasady dotyczące plików cookie

  • Powody i sposoby korzystania przez firmę Skype z plików cookie.

Wytyczne dotyczące używania marki

  • Dozwolone sposoby używania marki Skype.

Procedura powiadamiania i usuwania

  • Jak zgłosić naruszenie?

Inne

Ograniczone połączenia z numerami telefonów alarmowych

Regulamin dla klientów w Stanach Zjednoczonych, którzy zarejestrowali się w Skype Managerze przed 1 sierpnia 2015 roku, oraz klientów w Stanach Zjednoczonych, którzy korzystają ze Skype Connect

Regulamin dla klientów spoza Stanów Zjednoczonych, którzy korzystają ze Skype Connect

Zasady właściwego użytkowania pakietów minut na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi