* תנאי ההצעה: יש לממש אותה עד התאריך שצוין במודעה. מגבלה: הצעה אחת לכל אדם/חשבון. מנוי לחודש אחד מתחיל בעת המימוש. ייתכן שיחולו חיובים עבור אינטרנט ושירות סלולרי. מנוי "עולם ללא הגבלה" אינו כולל מספרים מיוחדים, מספרי Premium ומספרים ללא שיוך גיאוגרפי וכולל שיחות לטלפונים ניידים ב- 8 מדינות/אזורים ושיחות לטלפונים קוויים ביותר מ- 60 מדינות/אזורים; עיין ברשימת המדינות/אזורים. מדיניות שימוש הוגן ותנאי השימוש של Skype חלים. אין מימוש במזומן, אלא אם הדבר נדרש על פי חוק. אין אפשרות לבצע שיחות לשירותי חירום באמצעות Skype. Skype אינו מהווה תחליף לשירותי טלפון רגילים. ההצעה עשויה להשתנות או להתבטל ללא הודעה מוקדמת בכל עת.