VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A DESCĂRCA SOFTWARE-UL SAU DE A UTILIZA UNUL SAU MAI MULTE PRODUSE SAU SITE-URI WEB SKYPE

Puncte cheie

Este important să citiți întregul document și să îl înțelegeți pe deplin. Există, totuși, câteva puncte cheie pe care trebuie să le subliniem:

LIPSA ACCESULUI LA SERVICIILE DE URGENȚĂ: Software-ul nu înlocuiește rețeaua de telefonie mobilă sau fixă obișnuită. În special, cu excepția situațiilor foarte limitate precizate la paragraful 5.6 al acestor Termeni (aplicabil numai pentru Aplicații software Skype de comunicare prin internet), Software-ul nu vă permite să efectuați apeluri de urgență către servicii de urgență. Trebuie să dispuneți de metode alternative de comunicare pentru a vă asigura că puteți realiza apeluri de urgență dacă acest lucru este necesar.

VERIFICAREA RESTRICȚIILOR DE UTILIZARE: În unele regiuni există restricții asupra utilizării Software-ului. Aveți responsabilitatea de a vă asigura că legea vă permite să folosiți Software-ul în locul în care vă aflați.

LIPSA PROPRIETĂȚII ASUPRA NUMERELOR: Dacă Skype vă alocă un număr Skype sau un număr Skype To Go, nu sunteți proprietarul numărului și nici nu aveți dreptul de a păstra pentru totdeauna acel număr. Din când în când, poate fi necesar ca Skype să schimbe sau să retragă numărul pe care vi l-a alocat. Nu veți transfera și nici nu veți încerca să transferați numărul dumneavoastră Skype sau numărul Skype To Go către nicio altă persoană. Trebuie să vă asigurați că respectați toate cerințele de alocare afișate la achiziționarea unui număr Skype, deoarece nerespectarea acestora poate avea ca rezultat retragerea numărului. Vă rugăm să consultați, de asemenea, paragraful 19.1.

CREDITUL SKYPE DEVINE INACTIV DUPĂ 180 DE ZILE: în cazul în care achiziționați credit Skype, vă rugăm să țineți cont că acesta devine inactiv după 180 de zile de inactivitate. De asemenea, consultați paragrafele 9.2 și 21.7.

1. ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ CU SKYPE

1.1 Aplicațiile software Skype de comunicare prin Internet („Software de comunicare prin Internet”), alte aplicații software marca „Skype” (împreună cu „software-ul Skype”) și documentația asociată (fie sub formă tipărită, fie în format electronic), inclusiv orice îmbunătățiri, modificări, dezvoltări, rezolvări, actualizări, modernizări și versiuni viitoare ale acestora („actualizări”), indiferent dacă sunt puse la dispoziție gratuit sau contra-cost, (denumite colectiv „Software”) vă sunt licențiate (nu vândute) de către Skype Software S.à r.l. dacă nu folosiți o versiune a Software-ului care este inclusă în Windows 8.1 sau o versiune ulterioară. Dacă folosiți o versiune a Software-ului care este inclusă în Windows 8.1 sau o versiune ulterioară, Software-ul vă este licențiat conform Termenilor Microsoft de licențiere a software-ului pentru versiunea Windows pe care o folosiți. Acești Termeni (diferiți de licența software din Secțiunea 4.1) se vor aplica în continuare când utilizați Software-ul și Produsele.

1.2 Caracteristicile și produsele care vă sunt puse la dispoziție gratuit prin intermediul Software-ului (exclusiv produsele sau caracteristicile disponibile gratuit numai cu titlu de evaluare) („Produsele gratuite”) vă sunt furnizate de către Skype Software S.à r.l.

1.3 Orice produse sau caracteristici suplimentare ale Software-ului Skype sau alte produse purtând marca „Skype” pentru care plătiți (inclusiv produse sau caracteristici disponibile gratuit numai cu titlu de evaluare) („Produse cu plată”) vă sunt furnizate de către Skype Communications S.à r.l.

1.4 „Skype Websites” (Site-urile web Skype) înseamnă www.skype.com (ambele operate de Skype Communications S.à r.l.) și orice alte site-uri web autorizate de Skype, în legătură cu acești Termeni.

1.5 „Skype” înseamnă Skype Communication S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg, după cum cere contextul;„Produse” desemnează în mod colectiv Produsele gratuite și Produsele cu plată;
„dumneavoastră” sau „al dumneavoastră” vă desemnează pe dumneavoastră, deținătorul înregistrat al Contului de utilizator (așa cum se descrie în paragraful 6.1) și deținătorul licenței conform acestor Termeni.

1.6 Acordul dumneavoastră cu Skype este format din termenii și condițiile stabilite în acest document, împreună cu orice politici de utilizare corectă descrise în acest document și Termenii suplimentari la care se face referire în paragraful 14 (numit colectiv „Termenii”). În cazul unor inconsecvențe între politicile de utilizare corectă sau orice termeni suplimentari și acest document, acest document va prevala.

2. ACCEPTAREA TERMENILOR

2.1 Pentru a descărca și/sau folosi Software-ul, Produsele și/sau Site-urile web Skype, trebuie mai întâi să acceptați acești Termeni. Acești Termeni sunt acceptați de dumneavoastră (a) atunci când faceți clic pentru a accepta acești Termeni sau a fi de acord cu ei; sau (b) când descărcați și/sau folosiți Software-ul, Produsele și/sau Site-urile web Skype. Vă recomandăm să tipăriți un exemplar al acestor Termeni pentru consultare ulterioară. De asemenea, puteți descărca o copie a Termenilor aplicabili pentru achizițiile dumneavoastră din pagina contului de la adresa www.skype.com. Acești Termeni rămân în vigoare de la data acceptării, până la reziliere din partea dumneavoastră sau a Skype, în conformitate cu paragraful 11.

2.2Nu puteți accepta acești Termeni dacă: (a) legea nu vă dă dreptul să folosiți Software-ul, Produsele și/sau Site-urile web în țara în care vă aflați sau locuiți sau (b) dacă nu aveți vârsta legală de a încheia un acord cu Skype.

2.3 În unele țări, Produsele vă pot fi furnizate de către partenerul local Skype. În acest caz, respectivul partener local vă poate cere să îi acceptați proprii termeni de furnizare a serviciului („termeni locali”). Dacă există inconsecvențe între acei termeni locali și acești Termeni, atunci termenii locali vor prevala în ceea ce privește respectiva inconsecvență.

3. MODIFICAREA TERMENILOR

3.1 Din când în când, Skype poate efectua schimbări ale acestor Termeni. Skype va publica modificările la adresa www.skype.com/go/tou. Modificările aduse politicilor de utilizare corectă și/sau Termenilor suplimentari vor fi postate pe Site-ul web Skype respectiv. Modificările vor intra în vigoare în momentul publicării. Vă rugăm să analizați la intervale regulate Termenii. Înțelegeți și sunteți de acord că acceptarea explicită a Termenilor sau utilizarea Software-ului, a Produselor și/sau Site-urilor web Skype după data publicării va constitui acordul dumneavoastră cu Termenii actualizați. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii modificați, vă puteți rezilia relația cu Skype în conformitate cu paragraful 11 de mai jos.

4. LICENȚĂ

4.1 Licență. În funcție de conformarea dumneavoastră cu acești Termeni, vi se acordă o licență gratuită limitată, neexclusivă, care nu poate fi sublicențiată sau atribuită, de descărcare și instalare a Software-ului pe un computer personal, un telefon mobil sau alt dispozitiv; și utilizarea personală a Software-ului prin contul individual de utilizator Skype, în calitate de persoană fizică și nu juridică („Cont de utilizator”). Pentru evitarea îndoielilor, (a) administratorii IT care lucrează în numele unei companii pot descărca și instala Software-ul Skype pe computerele personale sau alte dispozitive folosite de către angajații respectivei companii; și (b) vi se permite folosirea Software-ului în cadrul universității sau al altei instituții educative sau la locul de muncă. Skype își rezervă toate drepturile care nu vă sunt acordate explicit conform acestor Termeni.

4.2 Restricții. Nu aveți permisiunea și sunteți de acord să nu:

(a) sublicențiați, vindeți, atribuiți, oferiți spre închiriere, oferiți spre leasing, exportați, importați, distribuiți și să nu transferați sau în alt fel să acordați drepturile către orice terț asupra Software-ului;

(b) vă asumați, cauzați, permiteți și să nu autorizați modificarea, crearea lucrărilor derivate sau a îmbunătățirilor, traducerea, ingineria inversă, decompilarea, dezasamblarea, decriptarea, emularea, accesul ilegal, descoperirea sau încercarea de descoperire a codului sursă sau a protocoalelor Software-ului sau a oricărei părți sau caracteristici a acestuia (cu excepția situațiilor permise de lege);

(c) eliminați, acoperiți și să nu modificați orice note de drept de autor sau alte note care indică proprietatea, incluse în Software;

(d) folosiți Software-ul sau să faceți ca Software-ul (sau orice parte a acestuia) să fie folosit în cadrul produselor comerciale sau a serviciilor sau pentru furnizarea acestora către terți. Cele de mai sus nu exclud situația ca dumneavoastră să folosiți Software-ul pentru propriile comunicații de afaceri, conform paragrafului 4.1 de mai sus;

(e) folosiți Software-ul fără a utiliza Contul dumneavoastră de utilizator, în scopuri diferite de cele al descărcării și instalării.

4.3 Tehnologii terță parte. Dacă folosiți Software preîncărcat, încorporat, combinat, distribuit sau folosit împreună cu sau descărcat în produse, hardware, aplicații software, programe sau dispozitive terțe („Tehnologii terță parte”), sunteți de acord și confirmați că: (a) vi se poate solicita să (i) încheiați un acord de licență separat cu și/sau (ii) să cumpărați un formular de abonament și/sau (iii) să plătiți o taxă către proprietarul sau licențiatorul terț respectiv pentru utilizarea acelei Tehnologii terță parte; (b) este posibil ca unele Produse și/sau funcționalități să nu fie accesibile prin Tehnologia terță parte și (c) Skype nu poate garanta că Software-ul va fi întotdeauna disponibil pe o asemenea Tehnologie terță parte sau împreună cu aceasta. În plus, Software-ul nostru poate să includă caracteristici care vă permit să trimiteți informații sau să vă menționați poziția pe o hartă, prin intermediul unui serviciu de poziționare pe hartă. Dacă utilizați aceste caracteristici, confirmați că sunteți de acord cu termenii care se aplică acestor servicii de poziționare pe hartă, care pot include, după caz, Termenii de utilizare pentru utilizatorii finali Bing Maps, disponibili la adresa http://www.microsoft.com/maps/assets/docsși Termenii de utilizare Google Maps, disponibili la adresa http://www.google.com/intl/en_ALL/help.

4.4 Notificări către terți. Software-ul și Site-urile web pot include cod produs de un terț pe care Skype, nu partea terță, vi-l licențiază în condițiile acestui acord. Notificările, dacă există, pentru codul produs de terț sunt incluse numai cu scop informativ. Scripturile terțe legate la, apelate sau la care se face referire în software vă sunt licențiate de către terții care dețin acest cod, și nu de Skype.

5. UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, A PRODUSELOR ȘI A SITE-URILOR WEB SKYPE

5.1 Echipament: Pentru a folosi Software-ul și Produsele veți avea nevoie de conexiune internet în bandă largă. Aveți responsabilitatea de a furniza toate echipamentele necesare pentru accesul la internet sau pentru a activa mijloacele de comunicare, cum ar fi căști, microfoane și camere web. Conectarea la internet prin intermediul unei rețele de firmă sau particulare care vă maschează locația poate face ca tarifele să fie diferite de cele afișate pentru locația dumneavoastră reală.

5.2 Utilizarea echipamentului dumneavoastră: Software-ul de comunicare prin internet poate folosi capacitățile de procesare, memoria și lățimea de bandă a computerului (sau a altui dispozitiv aplicabil) pe care îl folosiți, în scopul limitat al facilitării comunicării și stabilirii conexiunii între utilizatorii Software-ului de comunicare prin internet. Dacă utilizarea Software-ului de comunicare prin internet depinde de utilizarea unui procesor și a lățimii de bandă deținute sau controlate de un terț, confirmați și sunteți de acord că licența dumneavoastră de utilizare a Software-ului de comunicare prin internet depinde de obținerea consimțământului pentru această utilizare din partea terței părți respective. Confirmați și garantați că, prin acceptarea acestor Termeni, ați obținut acest consimțământ.

5.3 Actualizările Software-ului: Este posibil ca Skype să verifice automat versiunea de Software Skype pe care o utilizați. Putem, de asemenea, descărca automat, la anumite intervale, modificări și actualizări ale configurației Software-ului. Pentru a continua utilizarea Skype, este posibil să vi se solicite să actualizați Software-ul. Sunteți de acord să acceptați asemenea actualizări în conformitate cu acești Termeni dacă nu există alți termeni care însoțesc actualizările. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu continuați utilizarea și să dezinstalați Software-ul. Skype nu are obligația de a pune la dispoziție vreo actualizare și nu garantează că va continua asistența pentru versiunea sistemului de operare sau a dispozitivului pentru care ați licențiat Software-ul și nici că Software-ul actualizat va fi compatibil pentru utilizare cu utilizatorii finali care folosesc versiuni mai vechi ale Software-ului. Microsoft Corporation sau afiliații și filialele sale pot, de asemenea, să descarce automat actualizări ale Software-ului Skype pentru Windows dacă ați ales să primiți Actualizări Microsoft. Actualizările sunt necesare pentru menținerea compatibilității software-ului, asigurarea actualizărilor de siguranță sau corectarea erorilor sau oferirea noilor caracteristici, funcționalități sau versiuni.

5.4 Suspendarea, îmbunătățirea tehnică și întreținerea: Din când în când, poate fi necesar ca Skype să realizeze întreținerea sau modernizarea software-ului, produselor sau site-urilor web sau a structurii suport care vă dă posibilitatea să folosiți software-ul, produsele sau site-urile web Skype. Pentru aceasta, poate fi necesar ca Skype să vă suspende temporar sau să vă limiteze utilizarea unei părți din Software, Produse sau Site-uri web Skype sau a tuturor acestora până la finalizarea acestei întrețineri și/sau modernizări. În măsura posibilităților și dacă nu este necesară o intervenție urgentă, Skype va publica în avans pe Site-ul web Skype ora și data acestei suspendări sau limitări. Nu veți avea dreptul de a solicita daune pentru asemenea suspendări sau limitări ale utilizării oricărui Software, Produs sau Site web Skype.

5.5 Lipsa accesului la serviciile de urgență: Nici Produsele și nici Software-ul nu sunt destinate efectuării de apeluri de urgență către niciun tip de spital, autoritate polițienească, unitate de îngrijire a sănătății sau orice alt tip de servicii care pun în legătură un utilizator cu personalul pentru servicii de urgență sau puncte de răspuns pentru siguranță publică („Servicii de urgență”). Există diferențe importante între serviciile de telefonie tradițională și Produse. Confirmați și sunteți de acord că: (i) Skype nu are obligația să ofere acces la Serviciile de urgență conform niciunei reguli, reglementări sau legi locale și/sau naționale aplicabile; (ii) aveți responsabilitatea de a cumpăra, separat față de Produse, servicii tradiționale de telefonie wireless (mobilă) sau fixă care oferă acces la Serviciile de urgență, și (iii) Software-ul și Produsele nu înlocuiesc serviciul dumneavoastră principal de telefonie. Aflați mai multe despre apelul la 112, numărul de urgență dedicat pentru UE, la pagina www.skype.com/go/emergency.

5.6 Apeluri de urgență limitate (numai Software de comunicare prin internet)

5.6.1 Într-un număr foarte limitat de țări și numai pentru versiuni și platforme software definite de comunicare prin internet, Skype va încerca să asigure apeluri de urgență limitate sub forma unei caracteristici individuale, dar nu se poate angaja în niciun fel în privința acestui aspect. Consultați lista completă a țărilor („Țări posibile”) și a versiunilor software și a altor platforme („Versiuni posibile”) care facilitează apelurile de urgență limitate prin Skype. Apelurile de urgență limitate prin Skype nu sunt disponibile pentru nicio altă țară, versiune sau platformă. Ar trebui să aveți la dispoziție serviciile tradiționale de telefonie wireless (mobilă) sau fixă disponibile pentru apeluri la Serviciile de urgență și să folosiți apelurile de urgență limitate prin Skype numai ca ultimă soluție absolută. În special, vă rugăm să observați și că:

(i) penele de curent, defecțiunile bateriilor sau defecțiunile conexiunii internet pot duce la erori ale apelurilor prin Skype, inclusiv ale apelului dumneavoastră către Serviciile de urgență. În plus, oricare din limitările calitative precizate la paragraful 5.9 de mai jos poate afecta în alt fel reușita conexiunii apelului.

(ii) acolo unde este disponibil, un apel de urgență realizat cu ajutorul Software-ului de comunicare prin internet dintr-o țară posibilă poate să nu primească aceeași prioritate în rețea ca un apel realizat cu ajutorul serviciilor de telefonie wireless (mobilă) sau fixă.

(iii) dacă este conectat apelul dumneavoastră de urgență, va trebui să comunicați operatorului Serviciilor de urgență cu care discutați locul în care vă aflați fizic, astfel încât la urgența dumneavoastră să poată răspunde organizația corectă din domeniul serviciilor de urgență, iar aceasta să știe unde să vă găsească. Dacă nu furnizați aceste informații atunci când vi se ce cer, confirmați că apelul dumneavoastră de urgență nu poate fi finalizat și nu veți putea avea acces la Serviciile de urgență solicitate prin intermediul Software-ului de comunicare prin internet. În aceste circumstanțe, Skype nu va avea nicio responsabilitate asupra apelului dumneavoastră de urgență ratat.

(iv) pentru altele decât Țările posibile și Versiunile posibile, Skype nu asigură apeluri de urgență limitate în nicio țară sau în legătură cu niciun Produs sau cu folosirea niciunei platforme, dispozitive, servicii sau sisteme de operare (inclusiv orice produse, platforme, dispozitive, servicii sau sisteme de operare dezvoltate de către terți cu ajutorul API ale Skype, oricare din kiturile de dezvoltare a software-ului Skype sau altele).

5.6.2 În Țările posibile, trebuie să configurați funcționalitatea de apeluri de urgență limitate prin setarea locației dumneavoastră implicite pentru apeluri de urgență în pagina Setări apel a Software-ului dumneavoastră de comunicare prin internet (dacă folosiți versiunea 4.1 pentru Windows (sau ulterioară) sau versiunea 2.8 pentru Mac OS X (sau ulterioară)). Aveți responsabilitatea de a vă asigura că informațiile referitoare la această locație sunt corecte și actualizate dacă adresa dumneavoastră fizică se schimbă. Skype nu acceptă apeluri de urgență în majoritatea țărilor din lume. Când se acceptă apeluri de urgență limitate, Skype nu vă va taxa atunci când efectuați un apel de urgență și nu trebuie să aveți credit Skype. Dacă, totuși, țara dumneavoastră nu este acceptată pentru apeluri de urgență limitate, atunci nu ar trebui să încercați să efectuați apeluri de urgență folosind Software-ul de comunicare prin internet și sunteți de acord să nu faceți acest lucru. În cazul în care, cu permisiunea dumneavoastră, un alt utilizator vă folosește contul de utilizator, aveți responsabilitatea de a informa respectivul utilizator asupra circumstanțelor limitate în care este disponibilă efectuarea apelurilor de urgență limitate.

5.7 Conținutul comunicărilor: Skype nu este sursa, nu verifică, nu sprijină și nici nu își asumă vreo responsabilitate pentru conținutul comunicărilor transmise prin intermediul Software-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, orice material multimedia transmis prin funcțiile noastre de comunicare. Utilizând Software-ul, acordați Skype o licență pentru proprietate intelectuală pentru a utiliza conținutul comunicărilor pentru furnizarea Produselor, de exemplu, pentru a vă transmite comunicarea destinatarului dorit.

Skype își rezervă dreptul de a revizui conținutul trimis prin intermediul Software-ului, al Produselor și al Site-urilor web Skype în scopul punerii în aplicare a acestor Termeni. Skype poate, la propria discreție, să blocheze sau să nu permită în alt mod trimiterea oricărui mesaj instantaneu, SMS, video, conținut multimedia sau a oricărei alte comunicări transmise din sau către Software, Produse și Site-urile web Skype în cadrul eforturilor noastre de a proteja Software-ul, Produsele, Site-urile web Skype sau clienții noștri sau de a pune în aplicare acești Termeni. Regulile următoare se aplică comportamentului și conținutului dumneavoastră când utilizați Software-ul, Produsele și Site-urile web Skype:

(a) Nu utilizați Software-ul, Produsele sau Site-urile web Skype în scopuri ilegale. Sunteți responsabil pentru propriile acțiuni și veți suporta consecințele lor.

(b) Nu trimiteți mesaje spam și nu utilizați contul pentru a ajuta alți utilizatori să trimită mesaje spam. Spamul este reprezentat de e-maluri, apeluri, mesaje instantanee, alte comunicări și solicitări de adăugare la lista de contacte în masă, nesolicitate.

(c) Nu încărcați, nu descărcați și nu distribuiți imagini inadecvate (de ex., nuditate, bestialitate, pornografie).

(d) Nu încărcați și nu distribuiți imagini și nu vă implicați în activități care pot duce la exploatarea sau vătămarea copiilor.

(e) Nu vă implicați în activități false sau care induc în eroare (de ex., solicitarea de bani sub pretexte false sau asumarea unei identități false).

(f) Nu vă implicați în activități care dăunează Software-ului, Produselor, Site-urilor web Skype sau utilizatorilor acestora (de ex., viruși, hărțuire, implicarea în discursuri instigatoare la ură, promovarea violenței).

(g) Nu încălcați drepturile legale ale altor persoane (de ex., distribuirea neautorizată de muzică, fotografii și conținut, protejate prin drepturi de autor).

(h) Nu vă implicați în activități care încalcă confidențialitatea altor persoane.

(i) Nu subminați, nu dezactivați și nu interveniți în alt fel asupra caracteristicilor legate de securitate ale Software-ului, Produselor sau Site-urilor web Skype sau asupra caracteristicilor care previn sau restricționează utilizarea oricărui conținut.

În cazul în care conținutul dumneavoastră încalcă acești Termeni sau legea, v-am putea solicita să îl eliminați. Nerespectarea acestor cerințe poate atrage pierderea accesului sau anularea Contului dumneavoastră de utilizator. În plus, Skype vă poate elimina conținutul fără permisiunea dumneavoastră dacă stabilim că încalcă acești Termeni sau legea sau dacă primim o înștiințare că ați încălcat drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți.

5.8 Aviz și retragere: Dacă Skype primește orice notificare că orice material pe care îl postați, încărcați, editați, găzduiți, partajați și/sau publicați pe Site-ul web Skype sau prin intermediul Software-ului (excluzând comunicările dumneavoastră personale) („Transmiterile realizate de utilizator”) este inadecvat, încalcă orice drepturi ale terților sau dacă Skype dorește să elimine din orice motiv Transmiterile realizate de utilizator, Skype își rezervă dreptul de a le elimina automat imediat sau în intervalul de timp stabilit din când în când de către Skype la propria sa discreție. Transmiterea realizată de utilizator va fi retrasă fără nicio admitere din punctul de vedere al responsabilității și fără prejudicierea oricăror drepturi, măsuri de remediere sau de apărare, toate aflându-se sub rezerva expresă. Confirmați și sunteți de acord că Skype nu are nicio obligație de a restabili în niciun moment asemenea Transmitere realizată de utilizator. Dacă Transmiterea realizată de utilizator încalcă sau dumneavoastră considerați că vă încalcă orice drepturi (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală) sau este ilegală, vă rugăm să ne contactați imediat, respectând procedura noastră de avizare și retragere. Faceți clic aici pentru a vizualiza Procedura de avizare și retragere. Skype își rezervă dreptul de a solicita verificarea identității dumneavoastră și de a solicita informații suplimentare pentru a vă verifica reclamația. Sunteți de acord că dețineți unica responsabilitate pentru consecințele rezultate din reclamația dumneavoastră (inclusiv, dar fără a se limita de eliminarea sau blocarea Transmiterii realizate de utilizator) și confirmați și sunteți de acord că orice reclamație poate fi folosită în justiție. Orice informații false, derutante sau inexacte pe care le furnizați pot avea ca rezultat răspunderea civilă sau penală.

5.9 Calitate: Skype nu poate garanta că Software-ul, Produsele sau Site-urile web Skype funcționează întotdeauna fără întreruperi, întârzieri sau erori. Un număr de factori poate avea impact asupra calității comunicațiilor dumneavoastră și a utilizării software-ului, produselor (în funcție de produsele folosite) sau a site-urilor web Skype și poate avea ca rezultat nerealizarea comunicațiilor dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la: rețeaua dumneavoastră locală, firewall, furnizorul dumneavoastră de servicii de internet, furnizorul de internet din locuri publice, rețeaua de telefonie publică pe care o folosiți și alimentarea dumneavoastră electrică. Skype nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio întrerupere sau întârziere produsă de orice defecțiune pe care o prezintă sau orice inadecvare a oricăror aceste elemente sau oricăror alte elemente asupra cărora nu avem control.

5.10 Modificări aduse Produselor: Skype își îmbunătățește în mod constant Software-ul și Produsele și le poate schimba în orice moment. În plus, există motive pentru care Skype poate întrerupe furnizarea Software-ului și a Produselor (sau a unei părți a acestora), inclusiv (fără limitare) dacă furnizarea acestuia nu mai este fezabilă pentru noi, progresul tehnic, feedbackul din partea clienților indică necesitatea unei modificări, apariția unor probleme externe care ar face continuarea furnizării să fie imprudentă sau nepractică sau orice motiv precizat la paragraful 11.2. Ca rezultat al acestor modificări, poate fi necesar ca dumneavoastră să folosiți o versiune superioară a Software-ului. Cerințele tehnice pentru utilizarea Produselor și a Software-ului și descrierile caracteristicilor sunt disponibile pe Site-ul web Skype. Dacă nu sunteți de acord cu oricare modificare adusă Software-ului și Produselor, puteți rezilia relația dumneavoastră cu Skype în conformitate cu paragraful 11. Poate fi necesar să treceți la o versiune nouă pentru a vă bucura de avantajele pe care le prezintă anumite Produse. În plus, confirmați și sunteți de acord că anumite Produse pot face obiectul limitelor de utilizare sau al restricțiilor geografice, care pot diferi din când în când. Vă rugăm să verificați site-ul web Skype pentru detalii ale celor mai actuale restricții de utilizare care se aplică produselor pe care le folosiți.

5.11 Idei nesolicitate Skype nu ține cont și nici nu acceptă propuneri sau idei nesolicitate, inclusiv, dar fără a se limita la idei de noi produse, tehnologii, promoții, nume de produse, feedback referitor la produse și îmbunătățiri ale produselor („Feedback nesolicitat”). Dacă trimiteți un feedback nesolicitat către Skype prin intermediul site-ului web Skype sau în alt fel, confirmați și sunteți de acord că Skype nu va avea nicio obligație referitoare la confidențialitate în ceea ce privește feedback-ul nesolicitat.

5.12 Rapoarte Anumite părți ale Site-urilor web Skype sau ale Software-ului pot solicita sugestii scrise sau raportări ale problemelor, cum ar fi utilizarea formularului nostru de contact sau a formularului de raportare a problemelor („Rapoarte”). Vă rugăm să citiți cu atenție orice termeni specifici care guvernează acele Rapoarte. Rapoartele vor fi considerate a fi proprietatea Skype. Skype va fi proprietarul exclusiv al drepturilor cunoscute acum sau existente ulterior asupra totalului Rapoartelor din întreaga lume, perpetuu, și va avea dreptul de a utiliza Rapoartele în orice scop, comercial sau de alt tip, fără compensații către furnizorul Rapoartelor. Orice Rapoarte pe care le trimiteți către Skype nu vor fi tratate ca fiind confidențiale, iar Skype nu va fi responsabil de nicio dezvăluire a Rapoartelor.

5.13 Realizarea de legături Puteți realiza o legătură la site-ul web Skype de la un alt site web al cărui proprietar sunteți, cu condiția să faceți aceasta într-un mod cinstit și legal și care nu ne afectează reputația și nici nu profită de aceasta. Nu trebuie să realizați o legătură, astfel încât să sugereze orice formă de asociere, aprobare sau anexare de către Skype acolo unde acestea nu există. Nu puteți crea un cadru al Site-ului pe niciun alt site. Skype poate revoca permisiunea de a realiza legătura la site-urile web Skype în orice moment, la propria discreție și vă va notifica în această privință.

6. OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ

6.1 Cont de utilizator. Înainte să folosiți pentru prima dată Software-ul Skype, vi se va cere să creați un Cont de utilizator și să alegeți un ID de utilizator și o parolă. Vă recomandăm să alegeți o parolă greu de ghicit și care să fie formată din litere, cifre și simboluri. Puteți folosi Software-ul numai prin intermediul Contului dumneavoastră de utilizator. Dumneavoastră sunteți singura persoană responsabilă pentru toate activitățile desfășurate prin intermediul Contului dumneavoastră de utilizator. Pentru a împiedica utilizarea neautorizată, veți păstra în condiții de confidențialitate parola și nu o veți împărtăși niciunui terț și nici nu o veți folosi pentru accesarea unor site-uri web sau servicii terțe. Dacă suspectați că o altă persoană vă cunoaște parola, o veți schimba imediat pentru a proteja securitatea Contului dumneavoastră de utilizator. Aveți responsabilitatea de a vă asigura că nu răspundeți cererilor nesolicitate în ceea ce privește detaliile cardului de credit, parolele sau alte date. Skype nu își asumă responsabilitatea dacă dumneavoastră nu vă conformați obligațiilor de la prezentul paragraf 6.1.

6.2 Utilizarea legală: Trebuie să folosiți Software-ul, Produsele și Site-urile web Skype în conformitate cu legislația locului în care vă aflați. În unele țări, există restricții în ceea ce privește descărcarea și utilizarea Software-ului, a Produselor și/sau a Site-urilor web Skype. Aveți responsabilitatea de a vă asigura că legislația din locul în care vă aflați vă permite să folosiți Software-ul, Produsele și/sau Site-urile web Skype.

6.3 Utilizare interzisă: Nu aveți voie să:

(a) interceptați sau monitorizați, deteriorați sau modificați nicio comunicare al cărui destinatar nu sunteți;

(b) folosiți niciun tip de spider, virus, vierme, cal troian, bombă temporală sau orice alt cod sau instrucțiune creată pentru distorsionarea, ștergerea, deteriorarea, emularea sau dezasamblarea Software-ului, Produselor, Site-urilor web Skype, comunicărilor sau protocoalelor;

(c) trimiteți comunicări nesolicitate (numite de asemenea „SPAM”, „SPIM” sau „SPIT”) sau orice comunicare care nu este permisă de legislația aplicabilă sau să utilizați Software-ul, Produsele sau Site-urile web Skype în scop de phishing sau pharming sau personificare sau reprezentare greșită a afilierii cu altă persoană sau entitate;

(d) expuneți orice terț la material ofensiv, dăunător minorilor, indecent sau asupra căruia pot apărea în alt fel obiecțiuni;

(e) folosiți Software-ul, Produsele sau Site-urile web Skype pentru a produce sau a intenționa să produceți jenă sau întristare sau să amenințați, hărțuiți sau invadați intimitatea oricărei terțe părți; sau

(f) să folosiți (inclusiv ca parte a ID-ului de utilizator și/sau imaginii de profil) orice material sau conținut care face obiectul drepturilor de proprietate ale oricărei terțe părți dacă nu aveți licența sau permisiunea din partea proprietarului acestor drepturi; sau

(g) să colectați sau să strângeți orice informații de identificare personală, inclusiv numele conturilor, de la software, produse sau site-uri web Skype;

(h) să influențați sau să încercați să influențați disponibilitatea Software-ului, Produselor sau Site-urilor web Skype de exemplu, cu un atac de tip denial of service (DOS) sau atac de tip distributed denial of service (DDoS);

(i) să folosiți sau să lansați orice sistem automat, inclusiv, dar fără a se limita la roboți, spideri sau cititori offline care accesează software-ul, produsele sau site-urile web Skype. Cu toate acestea, sunteți de acord că Skype acordă operatorilor motoarelor publice de căutare permisiunea de a folosi spideri pentru copierea materialelor de la Site-ul web Skype în scopul unic al creării indecșilor căutabili disponibili în mod public ai materialelor, dar nu memorii cache sau arhive ale acestor materiale. Skype își rezervă dreptul de a revoca în orice moment aceste excepții.

6.4 Transmiterile realizate de utilizator Vă rugăm să acționați cu respect atunci când participați la orice caracteristici ale Site-urilor web Skype sau ale Software-ului, cum ar fi forumuri, bloguri, funcții de e-mail, găzduire video, partajare și/sau publicare sau orice altă funcție pe la Site-urile web Skype sau a Software-ului Skype care vă permite să postați, încărcați, editați, găzduiți, partajați și/sau să publicați conținut. Confirmați și sunteți de acord că: (i) prin folosirea Site-urilor web Skype și/sau a Software-ului, vă puteți expune la conținut pe care îl puteți considera ofensiv sau indecent și faceți aceasta pe propriul risc; (ii) sunteți singura persoană responsabilă pentru, iar Skype nu are nicio responsabilitate față de dumneavoastră și niciun alt terț pentru nicio Transmitere realizată de utilizator pe care o creați, transmiteți, postați sau publicați pe Site-urile web Skype sau prin intermediul Software-ului; (iii) Skype nu garantează nicio confidențialitate în ceea ce privește Transmiterile realizate de utilizatori fie că sunt publicate sau nu; (iv) Skype nu răspunde de nicio Transmitere realizată de utilizator la care ați putea avea acces prin utilizarea Site-urilor web Skype sau a Software-ului, iar toate Transmiterile realizate de utilizator sunt responsabilitatea persoanei de la care provin aceste Transmiteri realizate de utilizator. Skype nu susține nicio Transmitere realizată de utilizator și nicio opinie, recomandare sau sfat exprimate în acestea și nu își asumă în mod expres nicio responsabilitate în legătură cu Transmiterile realizate de utilizator.

În legătură cu transmiterile dumneavoastră realizate de utilizator, confirmați și garantați că

(i) sunteți proprietarul sau aveți licențele, drepturile, consimțămintele și permisiunile necesare pentru folosirea și autorizarea Skype de a folosi toate drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale, brevetele și alte drepturi de proprietate intelectuală sau proprii la fiecare Transmiteri realizate de utilizator și la fiecare din acestea în parte, în conformitate cu acești Termeni; și

(ii) aveți consimțământul scris, renunțarea la pretenții și/sau permisiunea din partea fiecărei persoane în parte din Transmiterea realizată de utilizator de a folosi numele și/sau acceptul fiecărei persoane în parte din Transmiterea realizată de utilizator de a face posibilă includerea și utilizarea acestora în modul precizat prin acești Termeni. Nu veți copia, posta sau folosi text, fotografii, poze, muzică, sunete, imagini sau orice alt conținut de la niciun terț sau sursă („Conținut terț”) fără permisiune expresă din partea proprietarului. Asemenea Conținut terț poate fi protejat de legislația de proprietate intelectuală și proprietarii drepturilor de proprietate intelectuală asupra acestui conținut pot avea obiecțiuni asupra utilizării sale. Nu trebuie să folosiți niciun conținut terț fără a obține mai întâi permisiunea proprietarului drepturilor de proprietate intelectuală asupra acestui conținut.

Indiferent de oricare drepturi sau obligații guvernate de Termenii suplimentari (așa cum sunt definiți mai jos), dacă, în orice moment, alegeți să încărcați sau să postați Transmiteri realizate de utilizator pe Site-urile web Skype sau prin intermediul Software-ului (excluzând Rapoartele și excluzând conținutul comunicărilor dumneavoastră), acordați automat Skype o licență neexclusivă, internațională, irevocabilă, fără redevențe, perpetuă, sublicențiabilă și transferabilă a tuturor drepturilor de utilizare, editare, modificare, includere, înglobare, adaptare, înregistrare, redare publică, afișare, transmitere și reproducere a Transmiterilor realizate de utilizator, inclusiv, fără limitare, toate mărcile comerciale asociate acesteia, în legătură cu Site-urile web Skype și Software-ul și Produsele Skype, inclusiv în scopul promovării sau redistribuirii parțiale sau totale a Site-urilor web Skype și/sau a Software-ului sau a Produselor, pe oricare și toate mediile cunoscute acum sau dezvoltate ulterior. Prin prezenta, acordați fiecărui utilizator al Site-ului web Skype și/sau al Software-ului sau al Produselor Skype o licență neexclusivă de acces la transmiterile realizate de utilizator prin Site-ul web Skype și/sau Software sau Produse și de utilizare, copiere, distribuire, pregătire a lucrărilor care derivă din acestea, afișare, prezentare publică și transmitere a acestor transmiteri realizate de client, numai așa cum se permite prin funcționalitatea Site-urilor web Skype și/sau a Software-ului sau a Produselor și în condițiile respectării acestor Termeni de utilizare. În plus, renunțați la așa-numitele „drepturi morale” în ceea ce privește Transmiterile realizate de utilizatori și la aceste transmiteri, în măsura permisă de legislația aplicabilă.

Nu aveți voie să transmiteți sau să publicați prin intermediul Site-ului web Skype sau al Software-ului Transmiteri realizate de utilizator care sunt calomnioase, defăimătoare, pornografice, hărțuitoare, care instigă la ură, care reprezintă invadarea intimității, obscene, abuzive, ilegale, rasiste, ofensive, dăunătoare unui minor sau o încălcare a oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau a secretului comercial al unei terțe părți, sau care ar încălca în alt fel drepturile oricărei terțe părți sau care ar crea responsabilitate civilă sau penală. În plus, nu aveți voie să transmiteți sau să publicați Transmiteri realizate de utilizator care conțin informații false sau denaturări, care solicită fonduri sau servicii, conțin publicitate, materiale promoționale, corespondență nedorită, spam, scrisori în lanț sau orice altă formă de solicitare, furtul de identitate sau includerea programelor care conțin viruși sau alte programe create pentru a afecta negativ funcționalitatea computerului. Sunteți de acord să nu solicitați în scop comercial niciunor utilizatori ai site-ului web Skype sau software-ului transmiterile acestora realizate de client. Sunteți de acord să nu subminați, dezactivați sau să interveniți în alt fel asupra caracteristicilor legate de securitate ale Site-ului web Skype sau a Software-ului sau caracteristicilor care previn sau restricționează utilizarea oricărui conținut al acestora.

6.5 Informațiile dumneavoastră: Din când în când, Skype vă poate solicita informații în scopul furnizării Software-ului sau a Produselor. Vă veți asigura că toate aceste informații (inclusiv, dacă este cazul, informațiile de facturare) sunt complete, actualizate și exacte.

6.6 Fără revânzare. Software-ul și produsele sunt pentru uzul dumneavoastră individual. Nu veți vinde sau comercializa către terți Software-ul și/sau Produsele.

6.7 Restricții pentru export: Software-ul poate face obiectul regulilor internaționale care guvernează exportul software-ului. Veți respecta întreaga legislație internațională și națională care se aplică Software-ului, dar și restricțiile pentru utilizatori finali, utilizare finală, restricții de destinație emise de autoritățile naționale sau organismele similare și restricții pentru națiunile aflate sub embargo.

7. DREPTURI DE PROPRIETATE

7.1 Software-ul, produsele și site-urile web Skype conține informații de proprietate și confidențiale care sunt protejate de legislația și tratatele referitoare la proprietatea intelectuală.

7.2 Conținutul și compilația conținutului inclus în Site-urile web Skype (excluzând Transmiterile realizate de utilizator), cum ar fi sunetele, grafica, emblemele, pictogramele, imaginile, clipurile audio, descărcările digitale și software-ul, sunt proprietatea Skype, a afiliaților sau a licențiatorilor săi și sunt protejate de legislația Statelor Unite și de cea internațională referitoare la drepturile de autor. Acest conținut protejat de drepturile de autor nu poate fi reprodus fără permisiunea exprimată expres din partea Skype. Skype își rezervă toate drepturile care nu sunt atribuite expres în Site-urile web Skype.

7.3 Skype și/sau licențiatorii săi păstrează dreptul exclusiv de proprietate asupra Software-ului, a Produselor și a Site-urilor web și toate drepturile de proprietate intelectuală conținute în acestea (fie că sunt sau nu înregistrate și oriunde în lume). Nu veți întreprinde nicio acțiune pentru a pune în pericol, limita sau interveni asupra drepturilor de proprietate intelectuală ale Skype conținute în Software, Produse și/sau Site-urile web Skype.

7.4 „Skype”, mărcile comerciale și siglele asociate, precum și sigla „S” sunt mărci comerciale ale Skype. Skype a înregistrat și depus cereri de înregistrare a mărcilor sale comerciale în multe țări din întreaga lume. Mărcile comerciale ale Skype și imaginea sa comercială nu pot fi folosite în legătură cu niciun produs sau serviciu care nu se află în Skype, în orice mod care este posibil să producă confuzie între clienți sau în orice mod care denigrează sau discreditează Skype. Toate celelalte mărci comerciale care nu sunt în proprietatea Skype sau a oricăreia din companiile în legătură cu aceasta, care apar pe acest site, sunt proprietatea respectivilor proprietari. Nu aveți voie și nici nu veți înregistra sau folosi niciun nume comercial, marcă comercială, emblemă, nume de domeniu sau orice alt nume sau semn care înglobează oricare proprietate intelectuală a Skype (în totalitate sau parțial) sau care este similară cu acestea, ducând posibil la confuzii. Vă rugăm să consultați, de asemenea, Ghidul mărcii comerciale Skype pentru detalii suplimentare referitoare la utilizarea mărcilor sale.

8. TAXE

8.1 Apeluri telefonice și numere de telefon cu tarif premium folosind creditul Skype:

(i) Apeluri către rețele fixe și mobile: Taxele plătibile pentru apeluri telefonice (în afara unui abonament) sunt formate dintr-o taxă de conectare (încasată o dată, per apel) și un tarif pe minut, așa cum se precizează la adresa www.skype.com/go/allrates. Toate apelurile vor fi deconectate și necesită reapelarea după o durată de 4 ore, iar la reapelare va fi încasată o taxă suplimentară de conectare.

(ii) Numere de telefon cu tarif premium: Taxele plătibile pentru apelarea numerelor de telefon cu tarif special sunt formate dintr-un tarif pe minut disponibil la adresa www.skype.com/go/rates-premium. Nu se plătește nicio taxă de conectare.

(iii) Skype poate modifica în orice moment tarifele pentru apeluri telefonice și numere de telefon cu tarif special, fără preaviz, prin postarea acestei modificări la adresa www.skype.com/go/allrates. Noul tarif se va aplica la următoarea utilizare după publicarea noilor tarife. Vă rugăm să verificați cele mai noi tarife înainte de a efectua apelul. Dacă nu acceptați noile tarife, nu efectuați apelul.

(iv) Durata unui apel se va baza de intervale de un minut. Fracțiunile de minute vor fi rotunjite la următorul minut. Taxa de conectare, acolo unde aceasta există, va fi încasată la începutul apelului. Orice taxe în unitate monetară divizionară vor fi rotunjite la cea mai mică unitate monetară superioară, de exemplu, prețul total al apelului de 0,034 EUR va fi rotunjit la valoarea superioară de 0,04 EUR. Taxele apărute vor fi scăzute automat din creditul Skype din Contul dumneavoastră de utilizator.

8.2 Taxe pentru alte Produse cu plată: Taxele pentru alte Produse cu plată vă vor fi confirmate înainte de a finaliza o achiziție de la Skype. Skype poate modifica în orice moment, fără a vă informa, taxele plătibile pentru achiziția acestor Produse. Puteți alege dacă să acceptați sau nu noile modificări înainte de încheierea următoarei achiziții a respectivului Produs. Noile taxe se vor aplica la următoarea dumneavoastră achiziție după publicarea noilor taxe. Taxele în unitate monetară divizionară pentru utilizarea de SMS-uri vor fi rotunjite la cea mai mică unitate monetară superioară. De exemplu, dacă trimiteți în același timp trei SMS-uri la o singură destinație la tariful de 0,056 EUR, se va percepe tariful de 0,17 EUR.

8.3 Oferte promoționale: Din când în când, Skype poate oferi Produse cu plată pentru o perioadă gratuită de evaluare. Skype își rezervă dreptul de a vă taxa pentru aceste Produse (la tarif normal) în cazul în care Skype stabilește (la discreția proprie, aplicată rezonabil) că abuzați de termenii ofertei, inclusiv dacă folosiți orice serviciu, proxy sau alte dispozitive sau adrese IP anonime care ne împiedică să vă localizăm.

8.4 Taxe: Toate prețurile pentru Produsele cu plată includ taxele aplicabile, inclusiv TVA, dacă nu se specifică altfel. Renunțați în mod explicit la orice drept de rambursare a TVA din partea Skype dacă suma TVA plătibilă de aceasta către autoritățile fiscale va fi, din oricare motiv, mai mică decât suma TVA colectată de la dumneavoastră. Teritoriile din UE precizate mai jos nu se încadrează în domeniul de TVA al UE conform Directivei Consiliului 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările aplicate. Site-ul web Skype nu oferă utilizatorilor din aceste teritorii posibilitatea de a fi scutiți de la plata TVA și, prin urmare, nu furnizează Produse în aceste teritorii: Muntele Athos, Insulele Canare, Departamentele franceze de peste mări, Insulele Åland, Insulele Canalului, Insula Helgoland, Teritoriul Büsingen/Buesingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia și Apele teritoriale italiene ale Lacului Lugano.

8.5 Taxe pentru terți: Folosirea Software-ului pentru aplicații mobile va folosi unele din datele permise disponibile în pachetul de date la care v-ați abonat la operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă. Utilizarea în afara țării poate duce la costuri semnificativ mai mari decât utilizarea obișnuită și aveți întreaga responsabilitate pentru a vă menține informat(ă) și pentru plata posibilelor taxe posibile de roaming și a altor taxe aplicabile impuse de operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă.

9. PLATĂ

9.1 Credit Skype. Puteți plăti Produsele cu plată folosind creditul Skype. Puteți achiziționa credit Skype folosind orice metodă de plată care vă este pusă la dispoziție de către Skype. Creditul Skype pe care îl achiziționați va fi creditat în Contul dumneavoastră de utilizator Skype la momentul achiziției (sau dacă folosiți un voucher pentru credit Skype, la momentul utilizării voucherului).

9.2 Credit Skype inactiv. Dacă nu vă folosiți creditul Skype o perioadă de 180 de zile, (inclusiv creditul Skype care v-a fost alocat de către un administrator al grupului Skype Manager (dacă nu sunteți utilizator al unui cont conectat, vă rugăm să consultați Secțiunea 21) sau de către un alt utilizator Skype), Skype vă va trece creditul Skype în stare inactivă. Vă puteți reactiva creditul Skype urmând linkul de reactivare din Contul meu, la adresa https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Creditul Skype reactivat nu este rambursabil. Dacă vă aflați în Japonia și cumpărați credit Skype de la Site-ul web Skype, acest paragraf nu vi se aplică, iar creditul dumneavoastră Skype va expira după 6 luni de la data achiziției. Nu vi se permite folosirea niciunui credit Skype la data expirării sau ulterior acesteia.

9.3 Alte metode de plată. Skype nu garantează că vă veți putea folosi creditul Skype pentru a achiziționa toate Produsele. Acolo unde creditul Skype nu poate fi folosit pentru plata unui Produs, Skype vă va pune la dispoziție o altă metodă de plată. Skype își rezervă dreptul de a elimina sau modifica metodele de plată disponibile la propria discreție.

9.4 Plăți recurente. Când achiziționați Produse pe bază de abonament (lunar, la fiecare 3 luni sau anual (după caz)), veți confirma și veți fi de acord că aceasta este o plată periodică, iar plățile vor fi efectuate către Skype prin metoda pe care ați ales-o la intervalele periodice pe care le-ați ales, până la rezilierea abonamentului pentru respectivul Produs de către dumneavoastră sau de către Skype.

9.5 Reîncărcare automată.

(a) Puteți activa caracteristica de reîncărcare automată când cumpărați credit Skype bifând caseta respectivă. Dacă este activat, soldul creditul dumneavoastră Skype va fi reîncărcat cu aceeași sumă și prin aceeași metodă de plată pe care ați ales-o la prima dumneavoastră înregistrare pentru reîncărcare automată. De exemplu, dacă achiziționați 10 EUR de credit Skype folosindu-vă cardul de credit, suma de reîncărcare care va fi aplicată cardului dumneavoastră de credit va fi, de asemenea, de 10 EUR de credit Skype. În viitor, aceeași sumă va fi aplicată cardului dumneavoastră de credit de fiecare dată când suma din contul dumneavoastră Skype va scădea sub pragul stabilit de Skype din când în când.

(b) Dacă ați achiziționat un abonament printr-o metodă de plată diferită de cardul de credit, PayPal sau Moneybookers (Skrill) și ați activat reîncărcarea automată, creditul dumneavoastră Skype va fi reîncărcat cu suma necesară achiziționării următorului dumneavoastră abonament periodic.

(c) Puteți dezactiva în orice moment reîncărcarea automată prin accesarea și modificarea setărilor Contului dumneavoastră de utilizator.

10. POLITICA DE RAMBURSARE

10.1 Când achiziționați Produse cu plată direct de la Skype, veți avea dreptul la o perioadă de anulare a achiziției de cincisprezece (15) zile (o „Perioadă de gândire”) dacă nu ați folosit Produsele cu plată în niciun fel, caz în care Perioada de gândire va fi stinsă, iar achiziția dumneavoastră nu poate fi anulată sau rambursată.

10.2 În afara Perioadei de gândire, numai abonamentele sunt rambursabile dacă nu sunt folosite sau expirate.

10.3 Cheltuirea creditului Skype, alocarea numărului Skype sau folosirea oricărui aspect al unei sume din abonament pentru „folosirea” unui Produs cu plată. Prin prezenta sunteți de acord în mod expres că numerele Skype pot fi alocate înaintea sfârșitului Perioadei de gândire și la alocare nu mai sunt rambursabile.

10.4 Perioada de gândire și rambursările nu se aplică Produselor cu plată care sunt (i) achiziționate prin intermediul unui partener terț al Skype (vă rugăm să vă adresați direct partenerului, care poate decide la propria discreție dacă să plătească sau nu o rambursare), (ii) indirect achiziționate online de la Skype (de exemplu, vouchere sau cartele preplătite) (iii) plătite în numerar prin intermediul metodelor de plată terțe (cum ar fi portofelul cu plată în numerar) și (iv) plătite pentru și alocate Contului dumneavoastră Skype de către un administrator al grupului Skype Manager sau de către un alt utilizator Skype. Acestea nu se aplică de asemenea calității de membru al grupului Skype Developer.

10.5 Dacă, în timpul Perioadei de gândire, doriți să anulați și să obțineți o rambursare pentru un Produs cu plată care (i) nu a fost „utilizat” conform Secțiunii 10.3 și (ii) nu se încadrează în Secțiunea 10.4, puteți completa Formularul de retragere pe care îl găsiți aici. Mai multe informații despre modalitatea de completare a formularului de retragere găsiți aici.

10.6 În cazul în care considerați că Skype v-a debitat contul din greșeală, trebuie să contactați Serviciul pentru clienți Skype în termen de 90 de zile de la această debitare. Nu se vor acorda rambursări pentru nicio debitare mai veche de 90 de zile.

10.7 Skype își rezervă dreptul de a refuza o cerere de rambursare în cazul în care consideră în mod rezonabil (i) că încercați să exploatați incorect această politică de rambursare, de exemplu, prin solicitări repetate de rambursare în ceea ce privește același Produs; (ii) dacă încălcați acești Termeni sau (iii) dacă Skype suspectează în mod rezonabil că ne folosiți Produsele sau Software-ul în mod fraudulos sau că Contul dumneavoastră de utilizator este folosit în mod fraudulos de către un terț.

10.8 Această politică de rambursare nu vă afectează drepturile statutare.

11. TERMINAREA RELAȚIEI DUMNEAVOASTRĂ CU SKYPE

11.1 Vă puteți rezilia relația cu Skype în orice moment și fără a recurge la calea juridică, prin solicitarea închiderii Contului dumneavoastră de utilizator, încetarea utilizării Software-ului, Produselor și/sau Site-urilor web Skype și anularea oricăror plăți periodice.

11.2 Skype poate rezilia relația cu dumneavoastră sau vă poate rezilia sau suspenda utilizarea software-ului, cont(urilor) de utilizator, produselor sau site-urilor web Skype în orice moment și fără a recurge la calea juridică:

(a) dacă încălcați acești Termeni;

(b) dacă Skype suspectează în mod rezonabil că folosiți Software-ul, Produsele și/sau Site-urile web Skype pentru a încălca legea sau a încălca drepturile terților;

(c) dacă Skype suspectează în mod rezonabil că încercați să exploatați incorect sau să folosiți în scop greșit politica de rambursare sau oricare din politicile noastre.

(d) dacă Skype suspectează în mod rezonabil că ne folosiți Produsele, Software-ul și/sau Site-urile web în mod fraudulos sau Contul dumneavoastră de utilizator este folosit în mod fraudulos de către un terț;

(e) dacă ați achiziționat credit Skype de la un revânzător neautorizat;

(f) în ceea ce privește un anumit Produs, cu aviz de 30 (treizeci) de zile dacă Skype hotărăște să înceteze oferirea respectivului Produs;

(g) imediat, dacă (la discreția rezonabilă a Skype) este cerut printr-o modificare sau altă interpretare a legilor/regulamentelor din partea unui organism de reglementare sau autoritate cu mandat legal sau de către oricare din partenerii Skype;

(h) cu aviz de treizeci (30) de zile dacă Skype decide să înceteze în general oferirea Software-ului către utilizatorii din jurisdicția dumneavoastră.

11.3 Skype va realiza această reziliere prin împiedicarea accesului dumneavoastră la Contul de utilizator, Software-ul, Produsele și/sau Site-urile web Skype (după caz). Ne rezervăm dreptul de a anula Conturile de utilizator care au fost inactive mai mult de un (1) an.

11.4 Consecințele rezilierii: La rezilierea relației dumneavoastră cu Skype: (a) toate licențele și drepturile de folosire a Software-ului, Produselor și/sau Site-urilor web Skype se vor rezilia imediat; (b) veți înceta imediat oricare și toate utilizările Software-ului, Produselor și/sau Site-urilor web Skype; și (c) veți elimina imediat Software-ul de pe unitatea fixă de stocare, rețele și alte medii de stocare și veți distruge toate copiile Software-ului aflate în posesia dumneavoastră sau sub controlul dumneavoastră.

12. EXCLUDEREA GARANȚIILOR, LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII ȘI DESPĂGUBIRI

12.1 În scopurile acestui paragraf 12, Skype include toate companiile sale subsidiare și entitățile legale afiliate și toți directorii, personalul superior, agenții, licențiatorii și angajații lor.

12.2 Nicio garanție: ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE: SOFTWARE-UL, PRODUSELE ȘI SITE-URILE WEB SKYPE SUNT FURNIZATE CA ATARE ȘI SUNT FOLOSITE PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC, FĂRĂ NICIO GARANȚIE, PRETENȚIE SAU REPREZENTARE DE NICIUN FEL ȘI REFUZĂ ÎN MOD EXPRES TOATE ACESTE GARANȚII DE ORICE FEL, FIE ELE EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SOFTWARE-UL, PRODUSELE ȘI/SAU SITE-URILE WEB SKYPE INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII SAU CONDIȚII DE CALITATE, PERFORMANȚĂ, NEÎNCĂLCARE, POSIBILITATE DE PUNERE PE PIAȚĂ SAU ADECVARE PENTRU UTILIZARE ÎNTR-UN ANUMIT SCOP. ÎN PLUS SKYPE NU CONFIRMĂ ȘI NICI NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL, PRODUSELE ȘI/SAU SITE-URILE WEB SKYPE VOR FI ÎNTOTDEAUNA DISPONIBILE, ACCESIBILE, NEÎNTRERUPTE, LA TIMP, SIGURE, EXACTE, COMPLETE ȘI FĂRĂ ERORI ȘI NICI NU VOR FUNCȚIONA FĂRĂ PIERDEREA PACHETULUI, IAR SKYPE NICI NU GARANTEAZĂ NICIO CONEXIUNE LA INTERNET SAU TRANSMITEREA DE LA ACESTA ȘI NICI CALITATEA APELURILOR REALIZATE PRIN INTERMEDIUL SOFTWARE-ULUI.

12.3 Nicio informație din acești Termeni nu va exclude sau restricționa responsabilitatea Skype pentru (a) deces sau rănirea persoanelor, (b) pierderi rezultate din neglijența implicită sau grosieră realizată intenționat a Skype, (c) fraudă sau denaturare sau (d) orice responsabilitate care nu poate fi limitată sau exclusă prin legislația aplicabilă.

12.4 Nicio responsabilitate: CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ SKYPE NU VA AVEA NICIO RESPONSABILITATE DE NICIUN FEL, FIE PRIN CONTRACT, DAUNĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ) SAU ORICE RESPONSABILITĂȚI TEORETICE ȘI FIE CĂ POSIBILITATEA DE APARIȚIE A ACESTOR DAUNE A FOST NOTIFICATĂ SAU NU CĂTRE SKYPE, ÎN LEGĂTURĂ CU SAU APĂRUTE CA URMARE A UTILIZĂRII SITE-URILOR WEB SKYPE SAU A SOFTWARE-ULUI DE COMUNICARE PRIN INTERNET SAU A ALTUI SOFTWARE FURNIZAT GRATUIT. UNICUL DUMNEAVOASTRĂ DREPT SAU REMEDIU ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ORICARE PROBLEME SAU INSATISFACȚIE REFERITOARE LA ACEST SOFTWARE ȘI/SAU SITE-URILE WEB SKYPE ESTE DE A DEZINSTALA IMEDIAT ACEST SOFTWARE ȘI A ÎNCETA UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE ȘI/SAU A SITE-URILOR SKYPE.

12.5 Limitarea responsabilității: Conform paragrafelor 12.3 și 12.4 de mai sus, Skype nu va răspunde față de dumneavoastră, nici prin contract, daune (inclusiv neglijență) sau nicio altă responsabilitate teoretică și fie că posibilitatea de apariție a acestor daune a fost notificată sau nu către Skype pentru:

(a) orice daune indirecte, speciale, întâmplătoare sau pe cale de consecință; sau

(b) orice pierdere a veniturilor, afacerilor, a profiturilor reale sau anticipate, oportunităților, bunăvoinței sau reputației (fie directe sau indirecte); sau

(c) orice deteriorare sau corupere a datelor (fie directe sau indirecte);

(d) orice reclamație, daună sau pierdere (fie directă sau indirectă) apărută din sau în legătură cu:

(i) incapacitatea dumneavoastră de a folosi Software-ul pentru a contacta Serviciile de urgență;

(ii) imposibilitatea dumneavoastră de a realiza aranjamente suplimentare pentru accesarea Serviciilor de urgență în conformitate cu paragraful 5.5 de mai sus;

(iii) limitările serviciului stabilite în paragraful 5.6;

(iv) imposibilitatea dumneavoastră de a asigura informații exacte referitoare la poziția dumneavoastră geografică pentru personalul operativ al Serviciilor de urgență; sau

(v) asigurarea de indicații pentru personalul operativ al Serviciilor de urgență și al centrelor de apel la care ați putea fi conectat.

(e) orice reclamație, daună sau pierdere (fie directă, fie indirectă) apărută din sau în legătură cu:

(i) orice produs sau serviciu furnizat de către un terț conform propriilor termeni de utilizare;

(ii) orice altă Tehnologie de terță parte;

(iii) orice site web terț.

12.6 În conformitate cu paragrafele 12.3 - 12.5 de mai sus, responsabilitatea totală a Skype față de dumneavoastră sau în legătură cu acești Termeni (fie prin contract, daune (inclusiv neglijență)) NU VA DEPĂȘI ÎN TOTAL SUMA PLĂTITĂ DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU PRODUSE ÎN PERIOADA DE 12 LUNI IMEDIAT ANTERIOARĂ DATEI EVENIMENTULUI CARE GENEREAZĂ RECLAMAȚIA RESPECTIVĂ, ÎN VALOARE DE MAXIMUM CINCI MII DE EURO ÎN TOATE CAZURILE.

12.7 Dacă orice terț prezintă Skype o reclamație în legătură cu sau apărută din (i) faptul că ați încălcat acești Termeni; (ii) faptul că ați încălcat orice lege sau reglementare aplicabilă; (iii) faptul că ați încălcat drepturile oricăror terți (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală); (iv) Transmiterile realizate de utilizator sau (v) reclamația dumneavoastră în legătură cu orice Transmitere realizată de utilizator, veți despăgubi și veți menține Skype fără nicio daună, responsabilitate, pierdere, costuri și cheltuieli (inclusiv taxele și costurile legale la nivel rezonabil) în legătură cu această reclamație.

13. SITE-URI WEB, PRODUSE ȘI SERVICII TERȚE

13.1 Terții pot oferi produse sau servicii prin intermediul Software-ului și/sau al Site-urilor web Skype, inclusiv jocuri, aplicații, imagini, tonuri de apel sau poze. Cu toate că Skype nu își asumă nicio responsabilitate pentru aceste produse sau servicii, dacă vă confruntați cu orice probleme legate de plata sau descărcarea acestora, utilizarea instalării acestor produse sau servicii, Skype va folosi mijloacele rezonabile la nivel comercial pentru a acorda asistență sau a rezolva problemele. Produsele sau serviciile terțe pot face obiectul propriilor termeni și al politicii de confidențialitate a furnizorului terț, pe care este posibil să fie necesar să le acceptați în timpul descărcării sau al instalării. Ar trebui să analizați acești termeni înainte de a realiza orice achiziție sau înainte de a folosi orice produs sau serviciu terț, iar Skype nu va răspunde în cazul în care nu faceți acest lucru.

13.2 Confirmați și sunteți de acord că orice informații și prețuri ale produselor terțe care sunt prezentate pe Site-urile web Skype referitoare la produsele și serviciile terțe sunt acordate Skype de către comerciantul terț respectiv („Comerciant”). Comerciantul are posibilitatea în orice moment de a își schimba prețul sau a rezilia disponibilitatea produsului. Skype nu este implicat în nicio tranzacție între dumneavoastră și niciun Comerciant ale cărui produse/servicii sunt enumerate pe Site-urile web Skype. Skype nu controlează, nu răspunde de și nu garantează: (i) prețul, calitatea, performanța, disponibilitatea sau termenii și condițiile achiziției produselor sau serviciilor furnizate de către Comerciant; (ii) nicio tranzacție de plată, livrare, retururi sau activități postvânzare referitoare la produsele sau serviciile achiziționate pe site-urile web ale Comercianților; (iii) disponibilitatea site-urilor web ale Comerciantului; (iv) caracterul complet, adevărat sau exactitatea oricărei reclame sau a altor materiale de la, sau care sunt disponibile de la, site-urile web ale comercianților și nici al oricărei liste sau al altui conținut referitor la aceste produse și servicii afișate pe Site-urile web Skype; (v) linkurile la site-urile web ale Comercianților care sunt prezentate pe Site-urile web Skype. Orice întrebări, reclamații sau plângeri referitoare la orice produs sau serviciu furnizat de către un Comerciant trebuie îndreptate către respectivul Comerciant.

13.3 Software-ul și Site-urile web Skype pot include hiperlinkuri către site-uri web ale terților. Skype nu răspunde de aceste site-uri web terțe și nici de disponibilitatea acestor site-uri web și nici nu aprobă niciun conținut sau material de pe site-urile web terțe. Faptul că dumneavoastră utilizați aceste site-uri web terțe face obiectul termenilor și condițiilor publicate pe respectivul site web.

14. TERMENI SUPLIMENTARI

14.1Eticheta Skype asigură un ghid asupra modului de utilizare a Skype și a modului de tratare corectă și cu respect a altor membri ai comunității Skype. Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid care reprezintă o parte a Termenilor.

14.2 Dacă doriți să folosiți software-ul de comunicare prin Internet în legătură cu orice difuzare, trebuie să respectați Termenii de utilizare privind difuzarea la adresa http://www.skype.com/legal/broadcast

14.3 Kiturile pentru dezvoltarea software-ului și API. Kiturile pentru dezvoltarea software-ului furnizate prin intermediul grupului Skype Developer de la site-ul web Skype (inclusiv „SkypeKit”) și utilizarea oricărei interfețe a programului aplicației („API”) expuse sau puse la dispoziție de către Skype fac obiectul propriilor termeni de licențiere, caz în care acești termeni de licențiere vor guverna utilizarea de către dumneavoastră a acelui software. Dacă folosiți orice asemenea kit pentru dezvoltarea software-ului sau API (după caz), sunteți de acord că ați citit și vă conformați cu termenii de licențiere aplicabili, care sunt disponibili la adresa http://developer.skype.com/.

15. INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ CONFIDENȚIALE ȘI CONFIDENȚIALITATEA

Skype se angajează să vă respecte intimitatea și confidențialitatea informațiilor personale. Vă vom procesa informațiile personale, datele referitoare la trafic și conținutul comunicărilor în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate: http://www.skype.com/go/privacy.

16. NUMAI PENTRU UTILIZATORII GUVERNAMENTALI

Software-ul și documentația sunt „software comercial pentru computere” și, respectiv, „documentație pentru software-ul comercial pentru computere”, așa cum sunt folosiți acești termeni la paragraful 12.212 al Regulamentului Statelor Unite pentru achizițiile la nivel federal. Orice utilizare, copiere sau dezvăluire a Software-ului sau a documentației de către sau în numele Guvernului S.U.A. face obiectul restricțiilor stabilite în acest Acord.

17. CUM SĂ CONTACTAȚI SKYPE

17.1 Pentru a contacta Skype în legătură cu software-ul Skype sau produsele purtând marca „Skype”, vă rugăm să transmiteți o solicitare de asistență către support.skype.com.

17.2 În cazul în care contactați Skype prin alte metode decât cele precizate la paragrafele 17.1, este posibil ca solicitarea dumneavoastră să nu fie confirmată.

18. DIVERSE

18.1 Sunteți de acord să folosiți comunicațiile electronice pentru a accesa contactele, a lansa comenzi și a crea alte înregistrări și pentru livrarea pe suport electronic a avizelor, politicilor și a modificărilor aduse acestora și înregistrarea tranzacțiilor cu Skype.

18.2 Pentru comoditate, Skype vă poate pune la dispoziție o traducere a versiunii în limba engleză a acestor Termeni. În cazul oricăror inconsecvențe între versiunea diferită de limba engleză a acestor Termeni și versiunea în limba engleză, versiunea în limba engleză va guverna relația dumneavoastră cu Skype.

18.3 Acești Termeni (și, acolo unde este aplicabil, Acordul Microsoft de licență a software-ului) reprezintă întregul acord între dumneavoastră și Skype în ceea ce privește utilizarea de către dumneavoastră a Software-ului, a Produselor și/sau a Site-urilor web Skype și înlocuiesc orice acorduri anterioare între dumneavoastră și Skype în ceea ce privește Software-ul, Produsele și/sau Site-urile web Skype.

18.4 Dacă oricare prevedere din acești Termeni (sau parte a acestora) se constată a fi ilegală, nevalabilă sau neaplicabilă de către orice tribunal sau organism administrativ al jurisdicției competente sau arbitru, atunci respectiva prevedere (sau parte a acesteia) va fi eliminată din Termeni fără a afecta legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea Termenilor rămași. Paragraful 20,3(i) arată ce se întâmplă în cazul în care părți ale paragrafului 20,3 (arbitrajul și renunțarea în grup la drepturi) se constată a fi ilegale, nevalabile sau neaplicabile. Paragraful 20,3(i) prevalează față de acest paragraf dacă nu este consecvent cu acesta. În cazul oricărui conflict direct între acești Termeni și Acordul Microsoft de licență a software-ului, Acordul Microsoft de licență a software-ului se va aplica dacă folosiți o versiune a Software-ului care este inclusă în Windows 8.1 sau o versiune ulterioară.

18.5 Incapacitatea Skype de a exercita sau întârzia exercitarea unui drept legal sau a unei acțiuni de remediere asigurată prin acești Termeni sau prin lege nu va constitui o renunțare la dreptul sau acțiunea de remediere a Skype. Dacă Skype renunță la încălcarea acestor Termeni, aceasta nu va acționa ca o renunțare la încălcarea ulterioară a acestor Termeni.

18.6 Nu aveți dreptul să atribuiți acești Termeni sau orice drepturi sau obligații incluse în aceștia. Skype poate, fără preaviz, să atribuie către orice terț acești termeni sau orice drepturi sau obligații conținute în aceștia.

18.7 Acest paragraf 18, împreună cu paragrafele 4.2, 12, 20,3 și orice alte prevederi, care sunt exprimate sau clar intenționate să supraviețuiască sau să funcționeze în cazul rezilierii, vor supraviețui rezilierii Termenilor.

18.8 Confirmați și sunteți de acord că dacă Skype nu poate furniza Software-ul, Produsele și/sau Site-urile web Skype ca rezultat al unui eveniment de forță majoră, Skype nu își va încălca niciuna din obligațiile proprii față de dumneavoastră conform acestor Termeni.

18.9 Acești Termeni, diferiți de paragraful 20.3, vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile statului Luxemburg și vor face obiectul jurisdicției tribunalelor districtului Luxemburg. Paragraful 20.3 este guvernat de Legea arbitrajului a Statelor Unite.

18.10 NOTIFICARE AVC/H.264: Dacă Software-ul este folosit pentru realizarea apelurilor video (i) între un computer personal și un dispozitiv care nu este un computer personal sau (ii) între dispozitive care nu sunt computere personale, poate fi folosit codecul AVC/H.264 pentru a facilita funcționalitatea video, caz în care se aplică următoarea notă: FUNCȚIONALITATEA VIDEO AVC A ACESTUI PRODUS ESTE LICENȚIATĂ CONFORM LICENȚEI PORTOFOLIULUI DE BREVETE AVC PENTRU UTILIZARE COMERCIALĂ ȘI NECOMERCIALĂ A UNUI CONSUMATOR PENTRU (i) CODIFICAREA ÎNREGISTRĂRILOR VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („VIDEO AVC”) ȘI/SAU (ii) DECODAREA ÎNREGISTRĂRII VIDEO AVC CARE A FOST CODIFICATĂ DE UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ ȘI/SAU A FOST OBȚINUTĂ DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENȚIAT PENTRU A FURNIZA ÎNREGISTRĂRI VIDEO AVC. NICIO LICENȚĂ NU ESTE ACORDATĂ PENTRU ALTĂ UTILIZARE ȘI NICI NU ESTE IMPLICATĂ ÎN ACEASTA. INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE DE LA MPEG LA, L.L.C. CONSULTAȚI www.mpegla.com.

19. TERMENI SPECIFICI PRODUSELOR

19.1 Numere Skype și numere Skype To Go

(a) Disponibilitate și utilizare. Atunci când vă punem la dispoziție un număr Skype sau un număr Skype To Go, sunteți de acord că:

(i) nu sunteți proprietarul numărului și nici nu aveți dreptul de a păstra pentru totdeauna acel număr;

(ii) numărul pus la dispoziția dumneavoastră face obiectul regulilor de atribuire a numerelor și practicilor de reglementare;

(iii) vă veți conforma în mod continuu oricăror cerințe de alocare specifice a numerelor pe care vi le aducem la cunoștință sau oricăror instrucțiuni rezonabile pe care Skype sau partenerii Skype vi le pot da în ceea ce privește utilizarea numerelor și a Produselor;

(iv) nu vă veți transfera sau încerca să vă transferați numărul către niciun terț. În special aveți responsabilitatea pentru conformarea cu orice cerințe referitoare la rezidență și/sau amplasare; și

(v) ne veți furniza informații exacte, complete și actualizate în cazul în care le solicităm și ne veți informa în cazul modificării acestor informații. Skype își rezervă dreptul de a modifica termenii referitori la numerele Skype și/sau numerele Skype To Go, inclusiv, dar fără a se limita la impunerea sau modificarea oricăror cerințe referitoare la reședință și/sau a solicita furnizarea de informații suplimentare pentru continuarea accesului la aceste numere. În anumite țări, un număr vă poate fi pus la dispoziție de către un partener Skype, și nu de către Skype și poate fi necesar ca dumneavoastră să participați la un acord separat cu acel partener.

(b) Alte modificări aduse numerelor. Dacă Skype trebuie să retragă sau să modifice numărul pe care vi l-a pus la dispoziție, Skype va folosi mijloacele rezonabile disponibile la nivel comercial pentru a vă informa prin e-mail, precizând data intrării în vigoare a modificării și, acolo unde este posibil, noul dumneavoastră număr. Dacă nu doriți să acceptați acest nou număr, aveți dreptul să vă reziliați numărul.

19.2 Cont de utilizator în grupul Skype Manager

(a) Nu vi se permite să aparțineți decât maximum unui grup Skype Manager la un moment dat.

(b) Orice număr Skype alocat dumneavoastră de către un administrator al grupului Skype Manager va fi retras de către administratorul grupului Skype Manager dacă părăsiți din orice motiv grupul Skype Manager. Dreptul de a folosi numărul și anularea acestui drept este la discreția totală a administratorului grupului Skype Manager și nu la a dumneavoastră.

(c) Date personale și de trafic - Membri. Ca membru al contului grupului Skype Manager, confirmați și sunteți de acord că administratorul grupului Skype Manager poate, în cazul în care sunteți de acord, să vizualizeze informații detaliate despre activitatea din Contul dumneavoastră de utilizator, inclusiv ora, data, durata și numărul destinatarului apelurilor și SMS-urilor transmise și detalii ale achizițiilor și descărcărilor dumneavoastră. Vă puteți retrage acordul în orice moment prin modificarea setărilor Contului dumneavoastră de utilizator. Dacă furnizați date personale, inclusiv numele dumneavoastră și funcția, care să fie incluse în directorul grupului Skype Manager, confirmați că aceste date pot fi văzute de către ceilalți membri ai grupului Skype Manager.

19.3 Abonamente

(a) Politica de utilizare corectă. Skype dorește ca toți clienții săi să beneficieze de cele mai bune planuri de apelare, cunoscute sub numele de „abonamente”, la cel mai mic preț posibil. Această Politică de utilizare corectă („PUC”) are rolul de a preveni frauda și utilizarea abonamentelor noastre de un număr mic de utilizatori.

Sub rezerva acestei PUC, abonamentele cu minute nelimitate Skype permit efectuarea de apeluri nelimitate către telefoane fixe (și mobile din anumite țări), în țările în care se aplică abonamentele (fiind excluse numerele speciale, premium, de service și negeografice). Țările incluse în abonamentul dumneavoastră sunt stabilite la momentul achiziției inițiale și rămân aceleași la reînnoire. Toate apelurile vor fi deconectate și va fi necesară reapelarea după o convorbire care durează 2 ore.

Abonamentele Skype sunt exclusiv pentru uz individual (personal sau convorbiri în interesul afacerilor), în conformitate cu Termenii de utilizare și PUC („Utilizare legitimă”). Lista de mai jos este o listă neexhaustivă a practicilor care nu sunt considerate ca având o Utilizare legitimă:

(i) Utilizarea abonamentelor pentru operațiuni de telemarketing sau centru de apel;

(ii) Revânzarea minutelor incluse în abonament;

(iii) Schimbul de abonamente între utilizatori prin PBX, centru de apel, computer sau orice alte mijloace;

(iv) Apelarea numerelor de telefon (individual, secvențial sau automat), pentru a genera venituri pentru dumneavoastră sau pentru alții, ca urmare a efectuării apelului, altele decât cele pentru convorbiri personale în interes de afaceri (și sub rezerva Secțiunii 4.1 din Termenii de utilizare); și

(v) Moduri neobișnuite de apelare incompatibile cu utilizarea de abonamente individuale normale, de exemplu, apeluri tradiționale de scurtă durată sau apeluri către numere multiple într-o perioadă scurtă de timp.

Alte practici pot fi relevante pentru determinarea Utilizării legitime, iar Skype își rezervă dreptul de a lua în considerare orice activitate ilegală, interzisă, anormală sau neobișnuită pentru determinarea acesteia. Skype poate, la alegerea sa, să înceteze raportul cu dumneavoastră sau poate suspenda abonamentul dumneavoastră imediat, dacă se stabilește că utilizați abonamentul dumneavoastră contrar celor specificate în această PUC sau în Termenii de utilizare Skype. Dacă este necesar, Skype vă va notifica utilizarea necorespunzătoare înainte de suspendarea sau încetarea abonamentului dumneavoastră și, dacă este cazul, Skype vă poate oferi un abonament alternativ.

(b) Skype își rezervă dreptul de a retrage sau modifica abonamentele în orice moment. Dacă Skype modifică Produsele incluse în abonament, Skype vă va informa prin e-mail, precizând modificările și data intrării în vigoare a acestora. Dacă nu doriți să acceptați aceste modificări, aveți dreptul la rezilierea abonamentului, cu intrare în vigoare de la data la care aceste modificări trebuie să intre în vigoare.

(c) Abonamentul „Apeluri nelimitate în întreaga lume” are termen minim fix de 2 ani de la data achiziției. Nu vi se permite rezilierea acestuia înainte de expirarea termenului minim de 2 ani, decât cu excepția cazului în care Skype încalcă Termenii. Acest abonament este facturat lunar, ca plată repetitivă.

19.4 SMS

Fiecare mesaj SMS are o limită de 160 de caractere. Dacă tastați un mesaj mai lung, acesta va fi împărțit în mai multe mesaje SMS și veți fi taxat(ă) pentru fiecare mesaj trimis. Dacă trimiteți un mesaj SMS mai multor persoane, veți fi taxat(ă) pentru fiecare mesaj SMS trimis fiecărui destinatar. Dacă Skype nu poate (din orice motiv) trimite mesajul dumneavoastră SMS, Skype va continua să încerce și să trimită mesajul timp de maximum 24 de ore, după care costul mesajului SMS vă va fi returnat automat în creditul dumneavoastră Skype în cazul în care nu se reușește trimiterea.

19.5 Apelare video în grup

(a) Politica de utilizare corectă se aplică la adresa www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage și este încorporată în aceasta prin referință. Skype își rezervă dreptul de a modifica politica de utilizare corectă, în orice moment. Modificările intră în vigoare în momentul publicării pe Site-ul web Skype. Utilizarea în continuare a apelării video în grup după publicarea pe Site-ul web Skype va constitui consimțământul dumneavoastră privind termenele și condițiile politicii de utilizare corectă revizuite.

(b) Număr de participanți. Numărul permis de participanți într-un apel video în grup variază între 3 și maximum 10, în funcție de cerințele sistemului. Puteți găsi detalii suplimentare la adresa www.skype.com/go/gvc.

(c) Conversie audio. Dacă apelul video în grup depășește limita de utilizare corectă, atunci apelul se va transforma din video în audio.

(d) Versiuni software. Dacă un participant la un apel video în grup nu are o versiune a Software-ului de comunicare prin internet care acceptă apelurile video în grup, atunci apelul va fi unul audio numai pentru respectivul participant. Pentru detalii ale cerințelor sistemului pentru apelare video în grup, vă rugăm să consultați www.skype.com/go/gvc

19.6 Mesageria video Skype („Mesagerie video”)

În conformitate cu Politica de utilizare corectă („FUP”) de mai jos, nu există limitări în ceea ce privește numărul de Mesaje video pe care le puteți trimite. Dacă nu sunteți abonat Skype Premium, Mesajele video vor fi păstrate minimum 6 luni de la data trimiterii acestora și pot expira după acel termen.

Politica de utilizare corectă: Această politică de utilizare corectă (PUC) are rolul de a preveni fraudele și abuzul de Mesagerie video. Mesageria video este numai pentru uz personal, individual și necomercial și va fi în orice moment în conformitate cu acești Termeni („Utilizare legitimă”). Skype își rezervă dreptul de a lua în considerare orice activitate ilegală, interzisă, anormală sau neobișnuită a contului pentru a determina dacă activitatea dumneavoastră constituie sau nu Utilizare legitimă. Skype poate, la alegerea sa, să înceteze raportul cu dumneavoastră sau poate suspenda contul dumneavoastră imediat dacă se stabilește că utilizați Mesageria video contrar celor specificate în această PUC sau în acești Termeni.

19.7 Apelarea cu taxă inversă: Apelarea cu taxă inversă este disponibilă către următoarele destinații printr-un partener Skype. Apelurile cu taxă inversă sunt gratuite și nu aveți nevoie de un sold de credit Skype sau de abonament. Totuși, va trebui să vă comunicați printr-o solicitare vocală numele către persoana pe care o apelați, iar aceasta trebuie să accepte taxele fixe asociate apelului cu taxă inversă, dacă această funcționalitate este acceptată de furnizorul local de servicii de telecomunicații. Apelurile cu taxă inversă durează maximum 60 de minute, după care este necesară reapelarea.

20. PLATA CU TELEFONUL MOBIL

20.1 Această secțiune se aplică dacă selectați un sistem de plată terț care vă dă posibilitatea să plătiți creditul Skype și anumite Produse cu plată prin intermediul facturii dumneavoastră telefonice, acolo unde acest lucru este posibil („Plată cu telefonul mobil”).

20.2 Prin selectarea sau folosirea Plății cu telefonul mobil:

(a) Autorizați furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă să debiteze taxele respective direct pe factura dumneavoastră de telefonie mobilă; și

(b) Confirmați că sunteți persoana sau entitatea responsabilă pentru contul de telefon mobil asociat cu numărul de telefon mobil pe care îl furnizați când folosiți Plata cu telefonul mobil sau sunteți autorizată de acea persoană sau entitate să dispuneți aceste debitări.

21. SKYPE MANAGER ȘI CONTURILE CONECTATE

21.1 Responsabilitatea pentru conturile conectate. Un „cont conectat” este un cont Microsoft personal creat de un utilizator și conectat de către dumneavoastră, în calitate de administrator al grupului Skype Manager, nu de persoană juridică. Puteți desemna administratori suplimentari ai grupului Skype Manager, cu condiția ca aceștia să accepte prezenții termeni de utilizare. Sunteți responsabil pentru toate modurile în care utilizați Produsele Skype și Software-ul Skype în legătură cu Conturile conectate pe care le dețineți, inclusiv, fără limitare, orice acțiune și lipsă de acțiune a respectivilor administratori sau a utilizatorilor Conturilor conectate. Trebuie să vă asigurați că administratorii suplimentari și utilizatorii Conturilor conectate respectă prezenții Termeni de utilizare.

21.2 Deconectarea conturilor conectate. Înainte de deconectarea unui cont conectat, puteți solicita Numerele Skype pe care le-ați alocat Conturilor conectate și le puteți realoca altor Conturi conectate. Dacă vă hotărâți să deconectați un Cont conectat, toate Abonamentele alocate, Creditul Skype nerevendicat și toate Numerele Skype alocate Contului conectat vor fi șterse. Istoricul apelurilor și al SMS-urilor asociat cu Contul conectat șters nu va mai fi accesibil pentru dumneavoastră.

21.3 Exclusiv pentru uz individual. Conturile conectate sunt exclusiv pentru uz individual și nu se pot folosi în comun.

21.4 Datele utilizatorilor de Cont conectat. Trebuie să informați fiecare utilizator de Cont conectat că dumneavoastră și orice administrator al grupului dumneavoastră Skype Manager puteți avea acces la datele personale și la datele despre trafic ale acestuia. Confirmați și sunteți de acord să prelucrați (și vă asigurați că administratorii dumneavoastră vor prelucra) datele personale în conformitate cu toate legile referitoare la protecția datelor.

21.5 Numere Skype.Conform Secțiunii 19.1, puteți achiziționa și puteți aloca Numere Skype unui Cont conectat. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor cerințelor referitoare la domiciliul și/sau locația utilizatorilor de Conturi conectate. Numerele Skype alocate unui Cont conectat se pot folosi în calitate de CLI pentru respectivul Cont conectat. Niciun număr de telefon fix sau mobil nu se poate aloca unui Cont conectat în calitate de CLI.

21.6 Credit Skype. Dacă nu locuiți în Japonia, Creditul Skype pe care îl achiziționați prin Skype Manager și care nu este alocat unui cont Skype nu expiră. Pentru Politica de rambursare, vă rugăm să consultați Secțiunea 10. Creditul Skype alocat de dumneavoastră unui Cont administrat poate fi retras de către dumneavoastră și poate fi realocat oricând soldului creditului Skype Manager. Nu puteți retrage Creditul Skype pe care îl alocați unui cont Skype care nu este Cont administrat. Dacă locuiți în Japonia, vă rugăm să consultați Secțiunea 9.2.

21.7 Produse Skype. Utilizatorii de Cont administrat nu pot achiziționa Produse Skype pentru a le utiliza prin intermediul Contului administrat și pot folosi numai Produse Skype alocate Contului administrat de către dumneavoastră.

22. SKYPE CONNECT

22.1 Mod de utilizare permis și restricții.

(a) Skype Connect se poate utiliza numai prin intermediul unui Cont administrat care este configurat prin Skype Manager. Înainte de a folosi Skype Connect, vi se solicită să configurați un profil SIP și să achiziționați un Abonament pentru canale Skype Connect. Puteți configura și conecta unul sau mai multe Conturi administrate la un profil SIP pe care îl creați, pentru a putea primi apeluri vocale în rețeaua telefonică PBX și în orice alte echipamente Skype Connect autorizate.

(b) Puteți șterge oricând un profil SIP. Dacă vă hotărâți să ștergeți un profil SIP, pierdeți toate detaliile de configurare și istoricul apelurilor aferente respectivului profil SIP și nu mai puteți efectua sau primi apeluri folosind acest profil SIP. Este posibil ca Numerele Skype și Creditul Skype pe care le-ați alocat respectivului profil SIP să fie returnate grupului Skype Manager și realocate înainte de ștergerea Profilului Skype. Abonamentele pentru canale nu se pot returna grupului Skype Manager și nu mai sunt disponibile după ștergerea profilului SIP.

(c) Conform Secțiunii 19.1, puteți achiziționa și puteți aloca Numere Skype unui Profil SIP. Numărul maxim de Numere Skype pe care le puteți aloca unui profil SIP este 99. Numerele Skype alocate unui Profil SIP se pot folosi în calitate de CLI pentru respectivul Profil SIP. Niciun număr de telefon fix sau mobil nu se poate aloca unui Cont conectat în calitate de CLI pentru un Profil SIP.

(d) Conturile conectate care folosesc Skype Connect se pot folosi numai cu rețeaua PBX și nu se pot utiliza la un calculator sau la un dispozitiv mobil sau de alt tip dacă și până când nu încetați să îl folosiți cu Skype Connect.

(e) Skype Connect nu trebuie folosit ca serviciu independent, ci ca un canal de comunicare secundar relaționat numai cu serviciile de telefonie tradiționale. Atunci când folosiți Skype Connect trebuie să configurați rețeaua PBX și orice alte echipamente Skype Connect certificate, astfel încât toate apelurile de urgență să se efectueze printr-o rețea standard de telefonie fixă sau printr-un alt serviciu de telefonie care acceptă apeluri de urgență.

22.2 Abonamente pentru canale

(a) Pentru a configura un profil SIP și pentru a folosi Skype Connect, trebuie să achiziționați un Abonament pentru canale. Trebuie să dețineți suficient Credit Skype în soldul din Skype Manager pentru a achiziționa un Abonament pentru canale.

(b) Un Abonament pentru canale se plătește lunar cu ajutorul Creditului Skype din Skype Manager. Aceasta este o plată recurentă și plățile se efectuează către Skype la intervale lunare cu ajutorul Creditului Skype până când Abonamentul pentru canale este reziliat de către dumneavoastră sau de către Skype. Dacă nu aveți suficient Credit Skype, nu puteți achiziționa un Abonament pentru canale și nu puteți folosi Skype Connect cu respectivul profil SIP, până când nu depuneți suficient Credit Skype în Skype Manager. Trebuie să achiziționați un Abonament pentru canale separat pentru fiecare profil SIP pe care îl configurați.

(c) Taxa lunară care se plătește pentru un Abonament pentru canale variază în funcție de numărul de canale de apelare simultane pe care doriți să le folosiți cu un profil SIP. Un Profil SIP acceptă de la 1 până la 300 de canale de apelare simultane. Un Profil SIP poate avea mai multe canale de apelare simultane și fiecare canal acceptă un apel de intrare și un apel de ieșire în orice moment.

(d) Pe lângă taxa lunară care se plătește pentru un Abonament pentru canale, se plătesc tarife Skype pentru apeluri telefonice pentru toate apelurile de ieșire efectuate cu Skype Connect. Aceste tarife se plătesc cu Credit Skype din profilul dumneavoastră SIP. Pentru a efectua și pentru a plăti apelurile către telefoane, aveți nevoie de suficient Credit Skype în Profilul SIP. Durata minimă a unui apel Skype Connect facturat este de 30 de secunde. După primele 30 de secunde, apelurile Skype Connect sunt facturate la intervale de 6 secunde. Fracțiunile mai mici de 6 secunde se rotunjesc. Pentru apelurile Skype Connect nu se percepe taxă de conectare.

(e) În afară de taxa lunară a Abonamentului pentru canale, nu se plătește nicio altă taxă pentru recepționarea apelurilor de intrare prin Skype Connect.

(f) Taxele care se plătesc pentru un Abonament pentru canale sunt afișate în Skype Manager.

(g) Nu puteți folosi Skype Connect decât dacă achiziționați un Abonament pentru canale. Dacă nu achiziționați un Abonament pentru canale, orice Profil SIP existent se dezactivează și nu veți mai putea efectua sau recepționa apeluri prin Skype Connect.

(h) Puteți schimba oricând numărul de canale de apelare simultane incluse în Abonamentul pentru canale anulând numărul actual și configurând o nouă plată recurentă pentru noul număr de canale de apelare simultane. Skype vă rambursează suma neexpirată din cea mai recentă taxă lunară pe care ați achitat-o pentru Abonamentul pentru canale curent. Noua plată lunară recurentă începe la data la care schimbați numărul de canale de apelare simultane.

CONFIRMAȚI ÎN MOD EXPRES FAPTUL CĂ AȚI CITIT ACEȘTI TERMENI ȘI CĂ ÎNȚELEGEȚI DREPTURILE, OBLIGAȚIILE, TERMENII ȘI CONDIȚIILE STABILITE ÎN CONTRACT ȘI ÎN CONDIȚII. FĂCÂND CLIC PE BUTONUL PENTRU ACCEPTARE ȘI/SAU CONTINUÂND SĂ INSTALAȚI SOFTWARE-UL SAU SĂ FOLOSIȚI SOFTWARE-UL, PRODUSELE ȘI/SAU SITE-URILE WEB SKYPE, VĂ EXPRIMAȚI CONSIMȚĂMÂNTUL EXPRES DE A ÎI RESPECTA TERMENII ȘI CONDIȚIILE ȘI DE A ACORDA SKYPE DREPTURILE STABILITE PRIN PREZENTUL.

© Skype și/sau Microsoft – Ultima actualizare: iunie 2018