Policy för rättvis användning

På Skype strävar vi efter att alla våra kunder ska ha bästa möjliga abonnemang till lägsta möjliga kostnad. Denna policy för rättvis användning finns för att förhindra bedrägerier och missbruk av våra abonnemang av ett fåtal av användarna.

Enligt denna policy för rättvis användning tillåter Skype obegränsade samtal till fasta telefoner i de nämnda abonnemangsländerna (undantaget special-, betal-, service- och icke-geografiska nummer). Obegränsade samtal till mobiler kan också inkluderas om det anges vid tidpunkten för köpet. Alla samtal kopplas ned och kräver återuppringning efter två timmars varaktighet.

Skypes abonnemang är enbart för enskilt bruk (privat kommunikation eller affärskommunikation) enligt våra användningsvillkor och vår policy för rättvis användning ("legitimt bruk"). Följande är en icke uttömmande lista över saker som inte anses vara legitimt bruk:

  • Använda abonnemang för telemarketing eller callcenter-drift;
  • vidareförsäljning av abonnemangstid;
  • dela abonnemang mellan användare vare sig det gäller PBX, callcenter, dator eller på annat sätt;
  • ringa samtal (enskilt, sekventiellt eller automatiskt) för att generera intäkter för dig själv eller andra genom det ringda samtalet, annat än för din personliga affärskommunikation (och enligt avsnitt 4.1 i våra användningsvillkor); och
  • ovanliga samtalsmönster som inte stämmer överens med normalt, enskilt abonnemangsbruk, exempelvis återkommande samtal med kort varaktighet eller samtal till flera nummer under korta tidsperioder.

Andra sätt kan anses vara relevanta för att avgöra legitimt bruk och Skype förbehåller sig rätten att ta hänsyn till alla olagliga, förbjudna, onormala eller ovanliga aktiviteter för att träffa sitt avgörande. Skype kan efter eget godtycke avsluta sin relation med dig, eller stänga av ditt abonnemang omedelbart om Skype bedömer att du använder ditt abonnemang på något sätt som strider mot denna policy för rättvis användning eller användningsvillkoren. I rimlig omfattning kommer Skype att meddela dig om felaktig användning före avstängning eller avslutande av ditt abonnemang och, om möjligt, kommer Skype att erbjuda dig ett alternativt abonnemang.

© Skype – Senast uppdaterat: September 2012