Hantera grupper med Skype Manager

Tilldela Skype-kredit och hantera Skype-funktioner för företaget, gruppen eller familjen.

Komma igång
Skype Manager

Hantera företaget eller gruppen

Lägg till och ta bort medlemmar, konfigurera automatisk omdebitering och mycket mer.

Tilldela Skype-kredit eller abonnemang

Lägg till kredit, abonnemang eller Skype-nummer automatiskt till gruppmedlemmar.

Full kontroll över vad du spenderar

Dra nytta av instrumentpanelen och rapporter för att ha kontroll på samtalskostnader och användning.

Inga nödsamtal med Skype
Skype ersätter inte din vanliga telefon och kan inte användas för nödsamtal