Microsoft® Teams ersätter Skype för företag – Online som Microsofts professionella lösning för onlinemöten.

Teams kombinerar snabbmeddelanden, videokonferenser, samtal och dokumentsamarbeten i en och samma app – och möjliggör nya och spännande sätt att arbeta.
Mer information om Microsoft Teams