Skypes juridiska villkor

Villkoren gäller Skypes konsumentprogramvara och -produkter. De gäller inte Skype for Business-produkten och -onlinetjänsten som erbjuds av Microsoft Corporation.

Konsumentvillkor

Användningsvillkor
Hur du får använda Skype-programmet och våra produkter (om du befinner dig i något annat land än USA).

Användarvillkor (USA)
Hur du får använda Skype-programmet och våra produkter (om du befinner dig i USA).

Abonnemang

Policy för rättvis användning för abonnemang
Hur du kan använda våra abonnemang.

Policy för rättvis användning av gruppvideosamtal
Hur du kan använda gruppvideosamtalsfunktionen med ett Premium-konto.

Policy för rättvis användning för minutpaket till USA
Hur du kan använda vårt abonnemang "Minutpaket till USA".

Servicevillkor − Skypenummer
Hur du kan använda Skype-nummer (kallades tidigare för onlinenummer) som du får från en tredje parts operatör.

IP, dataskydd & integritet

Integritetspolicy
Hur vi använder och skyddar den information du ger oss när du använder Skype-programmet och våra produkter.

Policy för cookies
Varför och hur vi använder cookies.

Varumärkesriktlinjer
Hur du kan använda vårt Skype-varumärke.

Procedur för anmälan och borttagning
Hur du skickar en anmälan om intrång.

Annat

Etikett
Hur du bör uppföra dig på Skype.

Begränsade nödsamtal

Villkor för kunder i USA som använder Skype Manager och Skype Connect
Hur du kan använda Skype-programmet och våra produkter i samband med Skype Manager (om du är baserad i USA).