Samtal till telefoner och mobiler i USA och Kanada är inkluderde i ditt minutpaket till USA som har en användningsgräns på 5 000 minuter i månaden, per minutpaket till USA. Maximal längd på ett samtal med minutpaketet till USA är 12 timmar. Antalet minutpaket till USA kan inte överskrida antalet Skype Connect-kanaler som du har köpt för en SIP-profil. Minuterna som ingår i minutpaketet till USA flyttas inte över från månad till månad och går förlorade om de inte används inom den månaden. När minuterna som inkluderats i ditt minutpaket till USA har använts upp debiteras och faktureras alla ytterligare samtal som rings med Skype Connect enligt Skype Connects vanliga samtalsavgifter och faktureringsintervall.

Samtal till följande riktnummer i USA och Kanada är inte inkluderade i minutpaketet till USA och kan ändras med omedelbar verkan. Aktuella riktnummer som inte är inkluderade i minutpaketet till USA finns också publicerade på http://www.skype.com/go/business.sip.pricing. Samtal till dessa riktnummer i USA och Kanada debiteras enligt Skype Connects vanliga samtalsavgifter:

218632xxxx, 605475xxxx, 605477xxxx, 605562xxxx, 641213xxxx, 641235xxxx, 641237xxxx, 641262xxxx, 641264xxxx, 641308xxxx, 641309xxxx, 641388xxxx, 641395xxxx, 641398xxxx, 641410xxxx, 641453xxxx, 641509xxxx, 641551xxxx, 641570xxxx, 641608xxxx, 641612xxxx, 641654xxxx, 641665xxxx, 641696xxxx, 641739xxxx, 641749xxxx, 641795xxxx, 641826xxxx, 641827xxxx, 641865xxxx, 641962xxxx, 641982xxxx, 641983xxxx, 641985xxxx, 641992xxxx, 760569xxxx, 951262xxxx, 6057154xxxx, 6412104xxxx, 6413152xxxx, 6413155xxxx, 6413158xxxx, 6415525xxxx, 6417102xxxx, 6417105xxxx, 6417108xxxx, 6417132xxxx, 6417133xxxx, 6417134xxxx, 6417135xxxx, 6417138xxxx, 6417150xxxx, 6417153xxxx, 6418162xxxx, 6418163xxxx, 6418164xxxx, 6418165xxxx, 6418168xxxx, 7122276xxxx, 7124396xxxx, 7124510xxxx, 7124511xxxx, 7124512xxxx, 7124513xxxx, 7124514xxxx, 7124515xxxx, 7124516xxxx, 7124517xxxx, 7124720xxxx, 7124756xxxx, 7125416xxxx, 7125686xxxx, 7127256xxxx, 7127266xxxx, 7127379xxxx, 218237xxxx, 218339xxxx, 218486xxxx, 218548xxxx, 218844xxxx, 218862xxxx, 218895xxxx, 218936xxxx, 219632xxxx, 712432xxxx, 2096471xxxx, 5595461xxxx, 7123387xxxx, 7123388xxxx, 7605690xxxx, 7605691xxxx, 7605692xxxx, 7605694xxxx, 7605696xxxx, 7605697xxxx, 7605821xxxx, 8053601xxxx, 9512620xxxx, 9512621xxxx, 9512622xxxx, 9512623xxxx

Skype Connect är avsedd för vanliga företagssamtal och inte för massmarknadsföringssamtal med samtalslängder på mindre än sex sekunder. Skype kan kontrollera om det finns många kortvariga samtal och förbehåller sig rätten att återkalla användningen av minutpaketet till USA med omedelbar verkan om Skype misstänker att minutpaketet till USA används på detta sätt.

Skype förbehåller sig rätten att ändra denna policy för rättvist användande när som helst. Ändringar tillämpas när de publiceras på Skypes webbplats. Ditt fortsatta användande av minutpaketet till USA efter publicering av den reviderade versionen innebär att du godkänner dessa villkor för den uppdaterade policyn för rättvist användande.

Senast reviderad i juli, 2011.