Skypes riktlinjer för varumärket

Skypes riktlinjer för varumärket

Syftet med dokumentet är att informera om hur du använder Skypes varumärkestillgångar, som är:

 • våra varumärken såsom Skypes logotyp, Skype-ikonen och Skypes ordmärke
 • de ljud du hör när du använder Skype (till exempel, Skypes ringsignal)
 • Skypes användargränssnitt (hur Skype visas på datorn eller mobilskärmen).

Dessa riktlinjer gäller endast Skype, inte Skype för företag. Skicka e-post till skypebrand@microsoft.com om du vill använda en logotyp eller ikon för Skype för företag.

Användningskrav

Tack för visat intresse för att använda Skypes varumärkestillgångar. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att göra det. Vi har vissa användningskrav för att hantera och skydda varumärkets värde. Genom att använda någon av Skypes varumärkestillgångar samtycker du till att omfattas av dessa villkor.

Kontrollera först om du har ett befintligt avtal med Microsoft eller Skype för att avgöra om det omfattar hur du vill använda Skypes varumärkestillgångar. Om det uppstår konflikt mellan dessa riktlinjer och villkoren i avtalet ska villkoren i avtalet styra och du ska följa dessa.

Om inget avtal finns eller om den föreslagna användningen inte omfattas av det befintliga avtalet ska du kontrollera om användningen hamnar inom Microsofts riktlinjer för varumärket.

Slutligen kan du begära en separat licens från Microsoft om användningen inte finns med i något av ovanstående avtal eller om du är osäker. Sådana licenser måste initieras och godkännas av den Microsoft-företagsägare som du arbetar med. Skicka e-post till skypebrand@microsoft.com om du vill komma igång utan att ha kontaktuppgifter till en företagsägare.

Skype-logotyp

Eftersom ordmärket Skype och appikonen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft-koncernen, behöver du inte använda varumärkessymbolen ™ eller ® när du använder dem, såvida inte Microsoft uttryckligen har bett dig att göra det.

Om du tar med ett varumärkeserkännande för att informera om dina egna varumärken eller tredje parts varumärken när du använder Skypes varumärkestillgångar ber vi dig att lägga till följande text: ”Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.”

Microsofts logotyp

Använd Microsofts logotyp i fullfärg och en enfärgad eller omvänd Skype-logotyp. Gör höjden på bokstaven M i Microsofts logotyp till mellan 50 och 100 procent av höjden på S:et i Skype-ikonen.

Skype icon and wordmark
100 % (rekommenderas)
Microsoft and Skype logo
75%
Microsoft and Skype logo 75%
50%
Microsoft and Skype logo 50%

Användning av logotyp och ikon

Använd hela Skype-logotypen när det är möjligt. Du kan dock använda Skype-ikonen i vissa fall. Se Tillåten användning av Skypes varumärkestillgångar.

Färg

Färglogotypen är vår primära logotyp. Använd den på ljus eller vit bakgrund. Du kan använda den omvända logotypen och ikonen på blå bakgrund eller andra bakgrundsfärger samt på mörka områden inom fotografier.

Använd den enfärgade Skype-logotypen (svart eller omvänd till vit) för enfärgade meddelanden. Detsamma gäller för Skype-ikonen.

Färglogotyp (rekommenderas)
Skype color logo
Färgikon
Skype color icon
 Reverse logo
Skype reverse logo
Omvänd ikon
Skype reverse icon

Tomt utrymme

Ge logotypen och ikonen ett tomt utrymme som är minst lika högt som S:et i ikonen på alla sidor.

Minsta storlek

Gör inte logotypen och ikonen mindre än den minsta storleken.

Tomt utrymme
Skype logo with clear space
Minsta bredd
​​Skype logo - minimum width
Tomt utrymme – ikon
Skype icon with clear space
Minsta höjd
Skype logo - minimum height
Tomt utrymme – Microsofts logotyp
Microsoft logo with clear space
Minsta bredd – Microsofts logotyp
Microsoft logo minimum width

Allmän användning

Ändra inte Skype-logotypen eller -ikonen som du får på något sätt. Det inbegriper att ändra färger, vinklar, dimensioner eller relationer mellan element.

Kontrollera att Skype-logotypen eller -ikonen sticker ut bland den omgivande texten eller bakgrunden och är tydlig.

Ändra inte ordet Skype eller dess format. Lägg inte till text eller förkorta Skype på något sätt.

Lägg inte till ljud för logotypen.

Det är förbjudet att ändra Skypes logotyper och ikoner på något sätt.

Felanvändning av logotyp

Lägg inte till ord i Skype-logotypen
Lägg inte till ord.
Lägg inte till en skugga.
Lägg inte till en skugga.
Förvräng inte logotypen.
Förvräng inte logotypen.
Lägg inte till en kontur.
Lägg inte till en kontur.
Använd inte färglogotypen på en bakgrund som inte är i harmoni.
Använd inte färglogotypen på en bakgrund som inte är i harmoni.
Använd inte den vita logotypen på en ljus bakgrund.
Använd inte den vita logotypen på en ljus bakgrund.
Använd inte en grå logotyp.
Använd inte en grå logotyp.
Använd inte andra färger än blå för logotypen.
Använd inte andra färger än blå för logotypen.
Använd inte logotypen på en plottrig bakgrund.
Använd inte logotypen på en plottrig bakgrund.

Förbjuden användning

Du får inte inkludera någon av Skypes varumärkestillgångar eller variationer av dem, i dina egna produktfunktioner, produktnamn, namn på tjänster, varumärken, logotyper, företagsnamn, domännamn eller konton i sociala medier såvida det inte är tillåtet enligt Microsofts riktlinjer för varumärket.

Du får inte använda märken, logotyper eller andra objekt som är förvillande lika Skypes varumärkestillgångar och du får inte marknadsföra någon produkt eller tjänst med namn som är förvillande likt våra produkter.

Du får inte kopiera eller plagiera Skypes varumärke, utseende eller känsla eller andra identifierbara och unika visuella elementen i Skypes varumärkestillgångar eller webbplatsen www.skype.com, bland annat färgkombinationer, grafik, ljud, bilder, närvaroikoner, typsnitt eller stilisering som används av Skype (eller något som liknar detta).

Du får inte använda Skypes varumärkestillgångar i anslutning till produkter eller tjänster eller på webbplatser som kan anses vara sexuellt stötande, vulgära, profana, anstötande, frivola, ärevidriga eller på annat sätt olagliga, religiöst eller rasistiskt stötande eller på annat sätt främjar hat mot individer eller grupper; eller som kan bryta mot några gällande lagar eller på annat sätt är motbjudande enligt Skype efter Skypes eget gottfinnande.

Du får inte använda någon av Skypes varumärkestillgångar på något sätt som uttrycker eller innebär samarbete, förening, sponsring, godkännande, certifiering eller godkännande med/av Skype eller Microsoft.

Se till att referenser till Skype är sanna, korrekta, rättvisa och inte på något sätt missledande eller motbjudande (enligt Skype).

Tillåten användning av Skypes varumärkestillgångar

Användning av ordet ”Skype” i text

Följ Microsofts riktlinjer för varumärket. Undvik att använda logotyper, ikoner, slogan eller andra delar av Skypes varumärkestillgångar i text.

Gör minst en av följande saker när du använder ”Skype” eller andra Skype-varumärken i text:

 • Skriva den första bokstaven i ordet med versal: Skype
 • Skriv hela ordet med versaler: SKYPE
 • Skriv hela ordet i kursiv stil: Skype
 • Skriv hela ordet inom citattecken: ”Skype”

Använd bara ordmärken som adjektiv, inte som substantiv eller verb. Använd till exempel ordmärken följt av det generiska namnet på produkten eller tjänsten: Skype-program.

Använd inte Skype-ordmärket som ett verb – säg till exempel inte ”Jag ska Skype min vän” eller ”Låt oss Skype.”

Rätt användning

”Programvaran från Skype tillhandahåller produkter för internetkommunikation.”

”Jag använder programvara från Skype.”

Fel användning

”Jag använder programvara från .”

Företagsbrevpapper och Skype-kontaktuppgifter

Följ Microsofts riktlinjer för varumärket. Använd ikonen för Skype-appen bredvid ditt Skype-användarnamn för att visa att du kan kontaktas med Skype.

Använd bara appikonen för att ange Skype-kontaktuppgifter.

Appikonen ska vara liten och placeras på rätt sätt med dina andra kontaktalternativ (och inte vara mer framträdande än andra kontaktalternativ).

Rätt användning

[ditt Skype-namn]

Webbplatser som erbjuder lektioner

Skype-logotypen får endast användas för att informera om att lektioner kan genomföras med Skype. Ingen annan användning är tillåten såvida inte de tillåts enligt dessa riktlinjer.

Endast Skype-logotypen ska användas. Gör den inte större eller mer framträdande än andra logotyper.

Du kan nämna Skype i text, men se till att följa Tillåten användning av Skypes varumärkestillgångar i detta avsnitt. Användningen av logotypen eller ordmärket får inte antyda samarbete, förening, sponsring, godkännande, certifiering eller godkännande med/av Skype eller Microsoft. Microsoft förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande dra tillbaka rätten att använda Skype-logotypen där man bedömer att användningen kan innebära katastrofala följder för Skypes varumärke.

Skolrapporter och -projekt

Du kan använda bilder av Skypes produkter i rapporter för skola eller universitet. Om bilderna innehåller innehåll från tredje part (t.ex. logotyper, bilder m.m. från tredje parter) kan du behöva ytterligare tillstånd från tredje part att använda sådant innehåll.

Om dessa projekt kan komma att publiceras, måste du få tillstånd från oss på skypebrand@microsoft.com innan du använder någon av Skypes varumärkestillgångar eller bilder.

Publikationer, seminarier och konferenser

Se Microsofts riktlinjer för varumärket och riktlinjerna för publikationer, seminarier och konferenser.

Du måste ta med följande mening tydligt läsbar:

”[Ange att de av Skypes varumärkestillgångar som används [är] [ett] varumärke eller andra immateriella rättigheter som tillhör Microsoft-koncernen och [namn på publikation] är inte kopplad, sponsrad, auktoriserad eller på annat sätt förknippad av/med Microsoft-koncernen.”

Använd inte Skypes ordmärke som ledande ord eller det mest framträdande elementet i namnet på publikationen, seminariet eller konferensen.

Sändningar, filmer och podcaster

Om du vill använda Skype i en sändning, film eller podcast kan du behöva använda vissa av Skypes varumärkestillgångar för att ange denna användning. Såvida du inte har ett separat avtal med Microsoft eller Skype som tillåter sådana användning, måste du följa användningsvillkoren för sändning.

Skicka e-post till skypebrand@microsoft.com för alla förfrågningar som rör sändningar.

Användning av utvecklare

Skrivbords-API: Användning av Skypes API omfattas av avtalet Skypes användningsvillkor för Desktop API som finns på: https://www.skype.com/en/legal/developer-tou/accessories-terms/. Med förbehåll för de villkoren och dessa regler har du sedan rätt att hänvisa till att din produkt är kompatibel med Skype.

Använda URI:er för att bygga Skype-åtgärder: Du får använda de URI:er som finns på http://developer.skype.com/skype-uris eller skapa en egen enbart för att låta personer öppna ett Skype-program eller utföra en Skype-åtgärd.

Du får inte kalla programmet Skype, något som liknar Skype eller använda Skype-logotypen och du måste följa dessa riktlinjer.

Du måste regelbundet övervaka dessa webbplatser för att säkerställa att din användning följer riktlinjerna och villkoren.

Ditt gränssnitt får inte efterlikna gränssnittet i Skype eller antyda ett samarbete eller sponsring med/av Microsoft och/eller Skype i fråga om din produkt.

Vanliga frågor

F: Kan jag använda en skärmdump med Skype-produkters startskärmar, öppningsskärmar, splash-skärmar eller skärmar från betaprodukter eller andra produkter som inte släppts för kommersiellt bruk?

S: Kontakta oss för att begära tillstånd. Om vi ger dig tillstånd att göra det får du inte göra följande (såvida vi inte samtycker till något annat):

 • Du får inte ändra skärmdumpen förutom att storleksförändra den.
 • Du får inte använda delar av skärmdumpar.
 • Du får inte ta med skärmdumpar i gränssnittet för din produkt.
 • Du får inte använda skärmdumpar som innehåller innehåll från tredje part (såvida du inte har behörighet från berörd tredje part att använda innehållet).
 • Du får inte använda skärmdumpar med bild på någon identifierbar person.

F: Kan jag länka till Skype.com från min egen webbplats?

S: Du kan länka till Skype.com från en annan webbplats som ägs av dig, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och juridiskt korrekt och inte skadar eller inte skulle kunna (efter Skypes eget gottfinnande) skada vårt rykte eller dra nytta av det. Du får inte upprätta en länk på sådant sätt som föreslår någon form av förening, godkännande eller stöd från Skype där det inte finns.

F: Kan jag använda de ljud som hörs vid användning av Skype?

S: Nej, tyvärr. Vi tillåter inte att andra använder Skypes ljud såvida de inte ska användas när Skype visas i ett sändningsscenario. Information om att använda Skypes ljud i sådana sammanhang finns i Tillåten användning av Skypes varumärkestillgångar.

F: Kan jag lägga till Skypes webbplats på min webbplats?

S: Nej, du får inte visa webbplatsen på en annan webbplats.

Har du fler frågor om att använda Skypes varumärkestillgångar? Skicka e-post till oss på skypebrand@microsoft.com. Vi hjälper dig gärna.

Ladda ner Skypes riktlinjer för varumärket