Dessa riktlinjer anger hur tredje part får använda eller på annat sätt referera till varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, skyltar, logotyper, ikoner, slogans, banners, skärmdumpar av Skypes användargränssnitt, länkar, ljud och andra varumärkesegenskaper som tillhör Skype (“Skypes varumärkeselement”).

För oss på Skype är vårt anseende och varumärke oerhört viktigt. Vi vill att våra kunder ska ha en trygg och säker upplevelse av våra produkter i vår kommunikationsplattform och vi måste följaktligen säkerställa att vi skyddar vårt anseende och varumärke. Skypes varumärkeselement är värdefulla tillgångar för oss och skyddas av tillämpliga varumärkes-, copyright- och upphovsrättslagar.

På denna sida:

 1. Allmänna regeln
 2. Tillstånd från Skype

(a) Om du redan har en skriftlig överenskommelse med Skype

(b) Om du inte har en skriftlig överenskommelse med Skype

 1. Begränsade undantag från allmänna regler

(a) Användning av Skypes ordmärken

(b) Dina Skype kontaktuppgifter

(c) Skärmdumpar

(d) Länkning

(e) Skolrapporter och -projekt

(f) Publikationer, seminarier och konferenser

(g) Användning i sändningar

(h) Användning av utvecklare

(i) Användning av maskinvarupartners

(j) Användning av partners

 1. Korrekt användning av Skypes varumärkeselement
 2. Användning som uttryckligen förbjuds av Skype
 3. Lista över Skypes varumärken
 4. Allmänt

1. Allmänna regeln

Vi tillåter inte tredje part att använda Skypes varumärkeselement såvida de inte har antingen i förhand givet skriftligt tillstånd från oss eller om den föreslagna användningen hamnar inom extremt begränsade undantag: se avsnitt 3 “Begränsade undantag från allmänna regler” nedan.

Du måste se till att du följer dessa riktlinjer eller andra riktlinjer utgivna av oss från tid till annan, exempelvis, i anslutning till storlek, färgställningar, typsnitt eller presentation av Skypes varumärkeselement. Vi kan när som helst modifiera vilket som helst av Skypes varumärkeselement och på grund av det ska du regelbundet kontrollera om det finns uppdateringar av dessa riktlinjer på denna webbplats för att se till att din användning följer dessa riktlinjer.

2. Tillstånd från Skype

(a) Om du redan har en skriftlig överenskommelse med Skype

Om du redan har en skriftlig överenskommelse med Skype som gör att du har rätt till användning av vissa av Skypes varumärkeselement styr den överenskommelsen dina rättigheter att använda Skypes varumärkeselement utöver dessa riktlinjer. I händelse av konflikt mellan din överenskommelse och dessa riktlinjer kommer din överenskommelse att gälla.

(b) Om du inte har en skriftlig överenskommelse med Skype

Om du inte har en skriftlig överenskommelse med Skype som styr din föreslagna användning av Skypes varumärkeselement måste du i förhand begära skriftligt tillstånd från Skype för din föreslagna användning av relevanta Skype varumärkeselement, enligt beskrivning nedan, om inte användningen tillhör undantagen som finns listade i avsnitt 4 nedan.

För att begära tillstånd, exempelvis för användning av skärmdumpar i akademiska textböcker eller i filmer, måste du skicka ett e-postmeddelande (på engelska) med din begäran till skypebrand@microsoft.com. Din begäran ska innehålla uppgifter om vilka Skype varumärkeselement som du önskar använda samt detaljerade förslag på hur dessa varumärkeselement ska användas. Du får inte använda Skypes varumärkeselement innan vi uttryckligen gett dig tillstånd. Vid förändringar från ditt ursprungliga förslag måste du göra en ny begäran för den användningen.

Om du får tillstånd från Skype att använda några Skype varumärkeselement styr dessa riktlinjer användningen förutom de speciella förutsättningar som finns angivna i tillstånden. Skype förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka tillståndet att använda Skypes varumärkeselement varvid du samtycker till att omedelbart upphöra med all användning av relevanta Skype varumärkeselement.

Alla tillstånd vi ger dig innebär att Skype behåller alla rättigheter och intressen i och till Skypes varumärkeselement. Dessutom kommer all goodwill som uppkommer på grund av din användning av Skypes varumärkeselement att exklusivt tillhöra Skype. Sådant tillstånd förutsätter enligt överenskommelsen att du inte vid något tillfälle nu eller i framtiden ska göra ifrågasätta eller hjälpa någon annan att ifrågasätta giltigheten för Skypes varumärkeselement.

3. Begränsade undantag från allmänna regler

Om du inte har vårt uttryckliga skriftliga tillstånd att använda Skypes varumärkeselement kan du fortfarande använda vissa begränsade Skype varumärkeselement under vissa begränsade omständigheter, men ENBART så som beskrivs nedan i detta avsnitt 3 och avsnitt 4 nedan. Du får inte använda några Skype varumärkeselement på något sätt som uttrycker eller antyder anknytning, association, sponsring, rekommendation, certifiering eller godkännande av Skype.

(a) Användning av Skype ordmärken för att faktamässigt referera till vårt företag eller våra produkter

Du får använda vissa av våra ordmärken (se den utvalda listan med ordmärken i slutet av detta dokument) för att identifiera Skype-gruppen eller dess produkter men du får inte använda våra ikoner, logotyper, slogans eller andra delar av Skypes varumärkeselement.

"Jag använder programvara från Skype."

"Jag använder programvara från ."

"Skype tillhandahåller produkter för internetkommunikation."


 

Om du har några frågor eller är osäker på hur du använder våra ordmärken kan du kontakta skypebrand@microsoft.com (på engelska).

(b) Dina Skype kontaktuppgifter

Du får använda Skypes “S”-logotyp på dina visitkort och/eller på din webbplats bredvid ditt Skype-namn på samma sätt som du kan använda bilden av en bokstav för din e-postadress. I sådana fall ska den vara liten (inte större än andra symboler som används för andra kontaktmetoder) och lämpligt placerad tillsammans med andra kontaktmetoder och inte framträdande som:

[ditt Skype-namn]

(c) Skärmdumpar

Du får inte använda skärmdumpar med Skype-produkters startskärmar, öppningsskärmar, "splash-skärmar" eller skärmar från betaprodukter eller andra produkter som inte släppts för kommersiellt bruk. Du får använda andra skärmdumpar i reklam, i dokumentation (inklusive utbildningsbroschyrer), i handledningar, på videoband eller på webbplatser, förutsatt att du, förutom enligt kraven ovan:

(i) kontaktar skypebrand@microsoft.com (på engelska) med uppgifter om din begäran och den skärm du vill använda och inte använder utan deras godkännande

(ii) inte ändrar skärmdumpen förutom att storleksförändra den

(iii) inte använder delar av skärmdumpar

(iv) inte inkluderar skärmdumpar i gränssnittet för din produkt

(v) inte använder skärmdumpar med innehåll från tredje part

(vi) inte använder skärmdumpar med bild på någon identifierbar person

(d) Länkning

Du kan länka till Skypes webbplats från en annan webbplats som du äger om det görs på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar eller utnyttjar vårt rykte. Du får inte skapa en länk på ett sätt som påvisar någon form av förbindelse, godkännande eller rekommendation av Skype när så inte är fallet. Du får inte rama in webbplatsen på en annan webbplats.

(e) Skolrapporter och -projekt

Förutsatt att du följer dessa riktlinjer får du: använda bilder eller innehåll från Skype-produkter i skol- och universitetsrapporter; och kritisera eller kommentera Skype-produkterna.

(f) Publikationer, seminarier och konferenser

Du får referera till Skype på omslag till magasin och tidskrifter och i ämnesbeskrivningar på seminarier och konferenser förutsatt att du följer dessa riktlinjer och följande specifikationer:

(i) Publikationen, seminariet eller konferensen ska handla om den specifika Skype-produkt eller -teknologi som det refereras till.

(ii) Ditt namn och din logotyp ska vara mer framträdande än Skype-ordmärket på allt tryckt material i anslutning till magasinet, tidskriften, seminariet eller konferensen.

(iii) Du måste inkludera följande mening tydligt läsbar:

“[Lista de Skype varumärkeselement som används] [är] är [ett] varumärke[n] som tillhör Skype och [namn på publikationen] är inte anknuten, sponsrad, auktoriserad eller på annat sätt associerad med företagen i Skype-gruppen.”

(iv) Använd inte Skypes ordmärken i titeln på magasin, tidskrift, seminarium eller konferens.

(v) Använd inte några Skype-logotyper på eller i publikationen eller på något material relaterat till publikationen, seminariet eller konferensen. Speciella omständigheter kan ge en licens från Skype.

 

(g) Användning i sändningar

Sändningsföretag och studios kan införliva live ansikte-till-ansikte videosamtal i TV eller film. Skype kan också användas för gratis Skype-till-Skype-samtal under radiosändningar. Skype får användas för live on-air-feeds från fjärrplatser, för intervju av tittare i deras hem, för att anlita experter från hela världen och även för uppkoppling till korrespondenter ute på fältet.

Om du använder Skype i sändning måste vissa Skype varumärkeselement användas för att visa detta men sådan användning ska ske enligt sändningsvillkor och riktlinjer för varumärket i sändning och film och dessa riktlinjer.

(h) Användning av utvecklare

(i) Skrivbords-API: Om du vill använda Skypes API i något syfte (inklusive, men inte begränsat till, i samband med en tillämpning eller programvara eller i syfte att passa tillsammans med maskinvara), måste du först godkänna villkoren på http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms.
Enligt dessa villkor har du sedan tillstånd att referera till din produkts kompatibilitet med Skype men enbart enligt villkoren för Skype API (se http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms vilka kan ändras från tid till annan) och dessa riktlinjer. Du får inte kalla din applikation för Skype, något som liknar Skype och inte använda Skype-logotypen. Du måste regelbundet övervaka dessa webbplatser för att säkerställa att din användning följer riktlinjer och villkor.

(ii) SkypeKit-program, “plugged into Skype™”: Om du accepteras i SkypeKit-programmet och din programvaruprodukt uppfyller våra testkriterier får du rätt att använda termen “plugged into Skype™” för att beskriva din produkts kompatibilitet med Skype. Du kan ansöka om att vara med i SkypeKit-programmet genom att gå till Skypes utvecklarwebbplats på http://developer.skype.com och be om en inbjudan. Du får även tillstånd att använda logotypen “plugged into Skype” (som visas på Skypes utvecklarwebbplats på http://developer.skype.com/skypekit) på din produkt, förpackning, webbplats och reklammaterial. Sådan användning ska ske enligt de riktlinjer för marknadsföring som finns på SkypeKit-sidorna. Du får inte kalla din applikation för Skype, något som liknar Skype och inte använda Skype-logotypen.

(iii) Använda URI för att bygga Skype-åtgärder: Du kan använda de URI som finns på http://developer.skype.com/skype-uris eller skapa din egen enbart för att låta personer öppna ett Skype-program eller utföra en Skype-åtgärd. Om du använder en URI för sådant syfte måste du använda de Skype varumärkeselement som finns på http://developer.skype.com/skype-uris/branding för att identifiera åtgärden och sådan användning regleras i dessa varumärkesriktlinjer och andra riktlinjer som vi publicerar (och kan ändras från tid till annan).

(i) Användning av maskinvarupartners

Maskinvarupartners får använda vissa Skype varumärkeselement beroende på om de har eller inte har genomgått och klarat Skypes certifieringsprocess:

(i) SkypeKit-program, “plugged into Skype™”: Maskinvarupartners får ansöka om att vara med i SkypeKit-programmet genom att gå till Skypes utvecklarwebbplats på http://developer.skype.com och be om en inbjudan. Om du accepteras och din produkt uppfyller våra testkriterier får du rätt att använda termen “plugged into Skype™” för att beskriva din produkts kompatibilitet med Skype förutsatt att den innehåller en programvarukomponent som byggts med SkypeKit. Du får även tillstånd att använda logotypen “plugged into Skype” (som visas på Skypes utvecklarwebbplats på http://developer.skype.com/skypekit) på dina produkter, förpackningar, webbplats och reklammaterial. Sådan användning ska ske enligt de olika riktlinjer för marknadsföring som finns på SkypeKit-sidorna. Du får inte kalla din applikation för Skype, något som liknar Skype och inte använda Skype-logotypen.

(ii) Tillbehörsprogram: Vissa maskinvarupartners har ingått överenskommelser med Skype som tillåter användning av vissa av Skypes varumärkeselement. Sådana överenskommelser styr deras rätt att använda Skypes varumärkeselement.

(j) Användning av partners

Om du deltar i Skypes partnerprogram har du rätt att använda vissa Skype-banners och Skype-länkar (så som termen är definierad i Skypes partnerprogram) men sådan användning tillåts enbart enligt villkoren för Skypes partnerprogram och dessa riktlinjer.

4. Korrekt användning av Skypes varumärkeselement

(a) Allmänna regler som gäller för alla som använder något av Skypes varumärkeselement

 • Var noga med att stava Skypes varumärkeselement rätt – kontrollera i listan med Skypes varumärken i slutet av dokumentet.
 • Se till att du skiljer ut Skypes varumärkeselement från omgivande text och bakgrund så att de syns tydligt.

 
 • Gällande ordmärken kan du göra något av följande:
 1. Skriva första ordet i märket med versal, Skype™;
 2. skriva hela ordet med versaler eller kursivt, skype™, SKYPE™; eller
 3. skriva hela ordet inom citattecken, “skype™”.
 • Använd enbart ordmärken som adjektiv, använd exempelvis ordmärket följt av den beskrivande generiska termen som i Skype™-programvara. Skypes ordmärken får inte användas som verb.
 • Använd relevant varumärkessymbol. Använd märket ™ för att visa att vi hävdar varumärkesrättigheterna i Skypes varumärkeselement.
 • Se till att referenser till Skype är sanna, rättvisa och inte på något sätt missledande eller motbjudande enligt Skype.
 • Visa inte något av Skypes varumärkeselement som det mest framträdande elementet på din webbplats eller någon annanstans.
 • Följ dessa riktlinjer.

(b) Om ni har vårt uttryckliga tillstånd att använda några av Skypes varumärkeselement

 • Vid referens till något av Skypes varumärkeselement måste följande mening finnas med tydligt läsbar vid användning av Skypes varumärkeselement i tryckt material.

“[Lista de Skype varumärkeselement som används] [är] är [ett] varumärke[n] som tillhör Skype [och används med tillstånd från Skype Limited].”

(c) Om ni inte har vårt uttryckliga tillstånd att använda något av Skypes varumärkeselement men det faller inom något av de begränsade undantagen enligt avsnitt 4.

 • Vid referens till något av Skypes varumärkeselement måste följande mening finnas med tydligt läsbar vid användning av Skypes varumärkeselement i tryckt material:

“[Lista de Skype varumärkeselement som används] [är] är [ett] varumärke[n] som tillhör Skype och [namn på refererande användare] är inte anknuten, sponsrad, auktoriserad eller på annat sätt associerad med företagen i Skype-gruppen.”

5. Användning som uttryckligen förbjuds av Skype

 • Du får inte använda Skypes varumärkeselement såvida du inte har uttryckligen skriftligt tillstånd från Skype eller din användning på annat sätt är tillåten enligt dessa riktlinjer.
 • Du får inte tillverka, sälja eller ge bort varor, som T-shirts eller muggar, som bär några Skype varumärkeselement, inklusive logotyper, förutom efter att du fått uttryckligen skriftligt tillstånd från Skype.
 • Du får aldrig referera till Skype på något sätt som kan få någon att uppfatta det som om användningen är sponsrad, anknuten till, rekommenderad av Skype eller på annat sätt ekonomiskt knuten till Skype eller det kan uppfattas som om innehållet du visar har auktoriserats av, eller representerar åsikt från, Skype såvida du inte har fått skriftligt godkännande på detsamma från Skype.
 • Du får inte införliva något av Skypes varumärkeselement, eller varianter därav, i egna produktnamn, tjänstnamn, varumärken, logotyper, företagsnamn, domännamn, metataggar, annonsord, nyckelord eller söktermer, eller liknande.
 • Du får aldrig ändra eller modifiera Skypes varumärkeselement, exempelvis genom att att lägga till eller ta bort bindestreck, kombinationer av ord eller genom användning av förkortningar. Ändring av våra logotyper, exempelvis genom att ändra färger, dimensioner eller på annat sätt modifiera dem är även det förbjudet.

 
 • Du får inte använda märken, logotyper eller andra objekt som är förvillande lika Skypes varumärkeselement och du får inte marknadsföra någon produkt eller tjänst med namn som är förvillande likt våra produkter.
 • Du får inte kopiera eller efterlikna Skypes varumärke eller "utseende och känsla" hos något av Skypes varumärkeselement eller webbplatsen www.skype.com inklusive (utan begränsning) färgkombinationer, grafik, ljud, bildspråk, närvaroikoner, typsnitt eller stilar som används av Skype (eller något liknande).
 • Du får inte använda Skypes varumärkeselement på något sätt som gör intrång, är missledande, orättvist, förnedrande eller obscent eller på annat sätt motbjudande enligt Skype och utifrån Skypes eget godtycke.
 • Du får inte använda Skypes varumärkeselement i anslutning till produkter eller tjänster eller på webbplatser som kan anses vara sexuellt stötande, vulgära, profana, anstötande, frivola, ärevidriga eller på annat sätt olagliga, religiöst eller rasistiskt stötande eller på annat sätt främjar hat mot individer eller grupper; eller som kan bryta mot några gällande lagar eller på annat sätt är motbjudande enligt Skype och utifrån Skypes eget godtycke.
 • Du får inte registrera domännamn och internetnyckelord som innehåller termen "skype" eller liknande varianter som “scipe”, “scype”, “skipe”, “sykpe” etc. Det inkluderar både latinska och icke-latinska tecken, både generiska och landsspecifika domännamnstillägg som (“gTLDs” respektive “ccTLDs”) och gäller för alla nivåer i domännamnshierarkin (“DNS”). Förbudet gäller även alla likljudande icke-engelska översättningar, utskrifter och translitterationer vare sig de integrerats i något “Internationalized Domain Name” (“IDN”) eller på annat sätt. Exempelvis är din användning eller registrering av domännamn som “sykpe.com”, “skypeapplication.net” eller “scipe-application.fr” (dvs andranivåregistreringar); “skype.xyz.com”, “skype.xyz.123.org” eller “skype.xyz.123.net.cn” (tredje-, fjärde och- femtenivåregistreringar); likväl som “application.scipe” (förstanivåregistreringar) och “xn--[skype_translation].[idn]” uttryckligen förbjudet.

6. Lista över Skypes varumärken (uppdateras från tid till annan)

Ordmärken:

 • Skype™
 • Skype™ AccessWiFi™
 • Skype To Go™
 • SkypePhone™
 • Skype Certified™
 • Skype Connect™
 • Skype Manager™
 • Silk™

 

Logotyper:

 • Skype-logotypen
   

   

 • "S"-logotypen
   

   

7. Allmänt

 • Skype förbehåller sig rätten att modifiera dessa riktlinjer när som helst. Skype förbehåller sig även rätten att dra in tillstånd för eller på annat sätt förbjuda dig rätten att använda Skypes varumärkeselement om denna användning inte skulle överensstämma med dessa riktlinjer eller andra villkor som ställs från tid till annan. Skype ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som orsakas av modifieringen av riktlinjer.
 • DU GODKÄNNER HÄRMED UTTRYCKLIGEN ATT DU HAR LÄST DESSA RIKTLINJER GÄLLANDE SKYPES VARUMÄRKESELEMENT OCH ATT DU FÖRSTÅR RÄTTIGHETERNA, SKYLDIGHETERNA, VILLKOREN OCH KRAVEN SOM UPPGES HÄRI. GENOM ATT ANVÄNDA NÅGOT AV SKYPES VARUMÄRKESELEMENT SAMTYCKER DU TILL ATT OMFATTAS AV DESSA VILLKOR.

© Skype – Senaste revidering: Februari 2015