Skypes riktlinjer för varumärket

Skypes riktlinjer för varumärket

Syftet med dokumentet är att informera om hur du använder Skypes varumärkestillgångar, som är:

 • våra varumärken såsom Skypes logotyp, Skype-ikonen och Skypes ordmärke
 • de ljud du hör när du använder Skype (till exempel, Skypes ringsignal)
 • Skypes användargränssnitt (hur Skype visas på datorn eller mobilskärmen)

Dessa riktlinjer gäller endast Skype, inte Skype för företag. Om du vill använda en logotyp eller ikon för Skype för företag, kontakta Skype varumärkeshjälp.

Användningskrav

Tack för visat intresse för att använda Skypes varumärkestillgångar. Vi skapade varumärket Skype och Skypes riktlinjer för varumärket för att kunna hantera och skydda varumärkets värde. Genom att använda någon av Skypes varumärkestillgångar samtycker du till att omfattas av dessa villkor.

Kontrollera först om du har ett befintligt avtal med Microsoft eller Skype för att avgöra om det omfattar hur du vill använda Skypes varumärkestillgångar. Om det uppstår konflikt mellan dessa riktlinjer och villkoren i avtalet ska villkoren i avtalet styra och du ska följa dessa.

Om inget avtal finns eller om den föreslagna användningen inte omfattas av det befintliga avtalet ska du kontrollera om användningen hamnar inom Microsofts riktlinjer för varumärket.

Slutligen kan du begära en separat licens från Microsoft om användningen inte finns med i något av ovanstående avtal eller om du är osäker. Sådana licenser måste initieras och godkännas av den Microsoft-företagsägare som du arbetar med. Skicka e-post till Skype varumärkeshjälp om du vill komma igång utan att ha kontaktuppgifter till en företagsägare.

Ikonanvändning

Allmän användning

Du får under inga omständigheter använda hela Skype-logotypen.

Ändra inte Skype-logotypen eller -ikonen som du får på något sätt. Det inbegriper att ändra färger, vinklar, dimensioner eller relationer mellan element.

Kontrollera att Skype-logotypen eller -ikonen är tydlig och sticker ut från den omgivande texten eller bakgrunden.

Ändra inte ordet Skype eller dess format. Lägg inte till text eller förkorta ordet Skype på något sätt.

Lägg inte till ljud för Skype-ikonen.

Det är förbjudet att ändra Skypes logotyper och ikoner på något sätt.

Om du tar med ett varumärkeserkännande för att informera om dina egna varumärken eller tredje parts varumärken när du använder Skypes varumärkestillgångar ber vi dig att lägga till följande text: ”Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.”

Skype-logotyp
Skype color logo
Skype-logotyp
Skype color icon
Skype-ikon
Skype color icon

Förbjuden användning

Du får inte inkludera någon av Skypes varumärkestillgångar eller variationer av dem, i dina egna produktfunktioner, produktnamn, namn på tjänster, varumärken, logotyper, företagsnamn, domännamn eller konton i sociala medier såvida det inte är tillåtet enligt Microsofts riktlinjer för varumärket.

Du får inte använda märken, logotyper eller andra objekt som är förvillande lika Skypes varumärkestillgångar och du får inte marknadsföra någon produkt eller tjänst med namn som är förvillande likt våra produkter.

Du får inte kopiera eller plagiera Skypes varumärke, utseende eller känsla eller andra identifierbara och unika visuella elementen i Skypes varumärkestillgångar eller på webbplatsen www.skype.com, bland annat färgkombinationer, grafik, ljud, bilder, närvaroikoner, typsnitt eller stilisering som används av Skype (eller något som liknar detta).

Du får inte använda Skypes varumärkestillgångar i anslutning till produkter eller tjänster eller på webbplatser som kan anses vara sexuellt stötande, vulgära, profana, anstötande, frivola, ärevidriga eller på annat sätt olagliga, religiöst eller rasistiskt stötande eller på annat sätt främjar hat mot individer eller grupper; eller som kan bryta mot några gällande lagar eller på annat sätt är motbjudande enligt Skype efter Skypes eget gottfinnande.

Du får inte använda någon av Skypes varumärkestillgångar på något sätt som uttrycker eller innebär samarbete, förening, sponsring, godkännande, certifiering eller godkännande med eller av Skype eller Microsoft.

Se till att referenser till Skype är sanna, korrekta, rättvisa och inte på något sätt missledande eller motbjudande (enligt Skype).

Du får inte använda Skypes varumärken som nyckelord eller sökterm i eller för sökannonser.

Tillåten användning av Skypes varumärkestillgångar

Användning av ordet ”Skype” i text

Följ Microsofts riktlinjer för varumärket. Undvik att använda logotyper, ikoner, slogan eller andra delar av Skypes varumärkestillgångar i text.

Eftersom ordmärket Skype och appikonen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft-koncernen, behöver du inte använda varumärkessymbolen ™ eller ® när du använder dem, såvida inte Microsoft uttryckligen har bett dig att göra det. När du använder ”Skype” eller andra Skype-varumärken i text, ska du utföra en eller flera följande åtgärder:

 • Skriva den första bokstaven i ordet med versal: Skype
 • Skriv hela ordet med versaler: SKYPE
 • Skriv hela ordet i kursiv stil: Skype
 • Skriv hela ordet inom citattecken: ”Skype”

Använd ordet Skype endast som ett adjektiv eller egennamn, inte som ett verb.

Rätt användning

”Programvaran från Skype tillhandahåller produkter för internetkommunikation.”

”Jag använder programvara från Skype.”

”Prata med mig på Skype.”

Fel användning

”Jag använder programvara från Skype.”

”Jag ska skajpa med min kompis.”

”Skajpa med mig.”

Företagsbrevpapper och Skype-kontaktuppgifter

Följ Microsofts riktlinjer för varumärket. Använd ikonen för Skype-appen bredvid ditt Skype-användarnamn för att visa att du kan kontaktas via Skype.

Använd bara appikonen för att ange Skype-kontaktuppgifter.

Appikonen ska vara liten och placeras på rätt sätt med dina andra kontaktalternativ (och inte vara mer framträdande än andra kontaktalternativ).

Du kan också skapa en officiell ”kontakta mig”-knapp

Rätt användning

Skype [ditt Skype-namn]

Webbplatser som erbjuder lektioner

Namnet Skype får endast användas för att informera om att lektioner kan genomföras med Skype-appen. Ingen annan användning är tillåten såvida inte de tillåts enligt dessa riktlinjer.

Du kan nämna Skype i text, men se till att följa Tillåten användning av Skypes varumärkestillgångar i detta avsnitt. Användningen av namnet får inte antyda samarbete, förening, sponsring, godkännande, certifiering eller godkännande med eller av Skype eller Microsoft. Microsoft förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande dra tillbaka rätten att använda namnet Skype där man bedömer att användningen kan innebära katastrofala följder för Skypes varumärke.

Skolrapporter och -projekt

Du kan använda bilder av Skypes produkter i rapporter för skola eller universitet. Om bilderna innehåller innehåll från tredje part (t.ex. logotyper, bilder m.m. från tredje parter) kan du behöva ytterligare tillstånd från tredje part att använda sådant innehåll.

Om dessa projekt kan komma att publiceras, måste du få tillstånd från oss på Skype varumärkeshjälp innan du använder någon av Skypes varumärkestillgångar eller bilder.

Publikationer, seminarier och konferenser

Se Microsofts riktlinjer för varumärket och riktlinjerna för publikationer, seminarier och konferenser.

Du måste ta med följande mening tydligt läsbar:

”[Ange att de av Skypes varumärkestillgångar som används [är] [ett] varumärke eller andra immateriella rättigheter som tillhör Microsoft-koncernen och [namn på publikation] är inte kopplad, sponsrad, auktoriserad eller på annat sätt förknippad av eller med Microsoft-koncernen.”

Använd inte namnet Skype som ledande ord eller det mest framträdande elementet i namnet på publikationen, seminariet eller konferensen.

Sändningar, filmer och podcaster

Om du vill använda Skype i en sändning, film eller podcast kan du behöva använda vissa av Skypes varumärkestillgångar för att ange denna användning. Såvida du inte har ett separat avtal med Microsoft eller Skype som tillåter sådana användning, måste du följa Användningsvillkoren för sändning.

För alla sändningsförfrågningar, kontakta Skype varumärkeshjälp.

Användning för utvecklare

Skrivbords-API: Användning av Skypes API omfattas av avtalet Skypes användningsvillkor för Desktop API som finns på: . Med förbehåll för de villkoren och dessa regler har du sedan rätt att hänvisa till att din produkt är kompatibel med Skype.

Använda URI:er för att bygga Skype-åtgärder: Du får använda de URI:er som finns på Skype-URI:er eller skapa en egen enbart för att låta personer öppna ett Skype-program eller utföra en Skype-åtgärd.

Du får inte kalla programmet Skype, något som liknar Skype eller använda Skype-logotypen och du måste följa dessa riktlinjer.

Du måste regelbundet övervaka dessa webbplatser för att säkerställa att din användning följer riktlinjerna och villkoren.

Ditt gränssnitt får inte efterlikna gränssnittet i Skype eller antyda ett samarbete eller sponsring med/av Microsoft och/eller Skype i fråga om din produkt.

Vanliga frågor

F: Kan jag använda en skärmdump med Skype-produkters startskärmar, öppningsskärmar, splash-skärmar eller skärmar från betaprodukter eller andra produkter som inte släppts för kommersiellt bruk?

S: Kontakta oss för att begära tillstånd. Även med tillstånd får du inte göra följande:

 • Du får inte ändra skärmdumpen förutom att storleksförändra den.
 • Du får inte använda delar av skärmdumpar.
 • Du får inte ta med skärmdumpar i gränssnittet för din produkt.
 • Du får inte använda skärmdumpar som innehåller innehåll från tredje part (såvida du inte har behörighet från berörd tredje part att använda innehållet).
 • Du får inte använda skärmdumpar med bild på någon identifierbar person.

F: Kan jag länka till Skype.com från min egen webbplats?

S: Du kan länka till Skype.com från en annan webbplats som ägs av dig, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och juridiskt korrekt och inte skadar eller inte skulle kunna (efter Skypes eget gottfinnande) skada vårt rykte eller dra nytta av det. Du får inte upprätta en länk på sådant sätt som föreslår någon form av förening, godkännande eller stöd från Skype där det inte finns.

F: Kan jag använda de ljud som hörs vid användning av Skype?

S: Nej, tyvärr. Vi tillåter inte att andra använder Skypes ljud såvida de inte ska användas när Skype visas i ett sändningsscenario. Information om att använda Skypes ljud i sådana sammanhang finns i Tillåten användning av Skypes varumärkestillgångar.

F: Kan jag lägga till Skypes webbplats på min webbplats?

S: Nej, du får inte visa webbplatsen på en annan webbplats.

F: Kan jag annonsera på Skype?

S: Du kan skicka en begäran om att få en prislista och tillstånd att annonsera på Skype till Microsoft Advertising (välj alternativet Oath Advertising).

Har du fler frågor om att använda Skypes varumärkestillgångar? Kontakta oss på Skype varumärkeshjälp. Vi hjälper dig gärna.

Ladda ner Skypes riktlinjer för varumärket