Skypes policy för rättvis användning (Policy för rättvis användning) har utformats för att förhindra bedrägeri och missbruk av våra produkter. Skypes produkter är endast avsedda för individuell användning i enlighet med Villkor för Microsoft-tjänster och denna policy för rättvis användning (Legitimt bruk). Följande är en icke uttömmande lista över saker som inte anses vara legitimt bruk:

  • Använda abonnemang för telemarketing eller callcenter-drift.
  • Vidareförsäljning av abonnemangstid.
  • Dela abonnemang mellan användare vare sig det gäller PBX, callcenter, dator eller på annat sätt.
  • Ringa samtal (enskilt, sekventiellt eller automatiskt) för att generera intäkter för dig själv eller andra genom det ringda samtalet, annat än för din personliga affärskommunikation.
  • Ovanliga samtalsmönster som inte stämmer överens med normalt, enskilt abonnemangsbruk, exempelvis återkommande samtal med kort varaktighet eller samtal till flera nummer under korta tidsperioder.

Andra sätt kan anses vara relevanta för att avgöra legitimt bruk och Skype förbehåller sig rätten att ta hänsyn till alla olagliga, förbjudna, onormala eller ovanliga aktiviteter för att träffa sitt avgörande. Skype kan efter eget godtycke avsluta sin relation med dig eller stänga av ditt konto omedelbart om Skype bedömer att du använder produkten på något sätt som strider mot den här policyn för rättvis användning.

Abonnemang

Enligt denna policy för rättvis användning tillåter Skype obegränsade samtal till fasta telefoner i de nämnda abonnemangsländerna (undantaget special-, betal-, service- och icke-geografiska nummer) under den tidsperiod som specificerades vid köpet. Obegränsade samtal till mobiler kan också inkluderas om det anges vid tidpunkten för köpet. Alla samtal avbryts efter fyra timmars varaktighet och återuppringning krävs.

Gruppvideosamtal

För gruppvideosamtal gäller en gräns för rättvis användning om 100 timmar per månad med ett tak om 10 timmar per dag och en gräns om 4 timmar per enskilt videosamtal. När dessa gränser har uppnåtts kommer videon att stängas av och samtalet omvandlas till ett röstsamtal. Om en deltagare i ett gruppvideosamtal inte har en version av internetkommunikationsprogrammet som klarar gruppvideosamtal blir samtalet för den deltagaren ett röstsamtal. Antalet tillåtna deltagare i ett gruppvideosamtal varierar från 3 till högst 50 personer, beroende på enhet och systemkrav. Mer information finns på www.skype.com/go/gvc.

Ringa med Skype-kredit till fasta telefoner och mobiler

Alla samtal avbryts efter fyra timmars varaktighet, återuppringning krävs och ytterligare en öppningsavgift kommer då att debiteras.

SMS

Ett SMS-meddelande får vara max 160 tecken långt. Om du skriver ett längre meddelande delas det upp i flera SMS-meddelanden och du debiteras för varje skickat meddelande. Om du skickar SMS-meddelanden till mer än en person debiteras du för varje SMS som skickas. Om Skype (oavsett orsak) inte kan skicka ditt SMS fortsätter Skype att försöka skicka det i upp till 24 timmar, varefter kostnaden för SMS-meddelandet automatiskt återbetalas till ditt Skype-kreditsaldo om leveransen inte lyckas.

Videomeddelanden

Enligt den här policyn för rättvis användning finns det ingen begränsning för hur många videomeddelanden du får skicka. Om du inte har Skype Premium kommer videomeddelanden att sparas minst sex månader från det datum du skickat dem och kan därefter utgå.

BA-samtal

BA-samtal varar inte längre än 60 minuter, varefter numret måste ringas upp igen.