Det finns nya uppdateringar för dig

2020-09-15 | Skype-bloggen | Nyheter

Skype-teamet har jobbat hårt för att förse Skype med nya funktioner, och med version 8.64 för Windows, Mac, Linux, Android, iPhone och iPad, kan du nu anpassa väljaren för meddelandereaktion. Kontrollera att du har den senaste versionen av Skype.

Ibland vill du ha den perfekta emojin till hand, utan att behöva leta igenom hundratals reaktioner. Eller har du kanske en emoji som du jämt använder, och som ska ha en framskjuten placering. Nu kan du ställa in din reaktionsväljare på det sätt som passar dig bäst.

Anpassa väljaren för meddelandereaktion:

  1. 1. Välj uttryckssymbolen intill meddelandet du vill reagera på.

  2. 2. Välj ikonen Anpassa reaktioner.

  3. 3. Välj minus-ikonen intill alla reaktioner du vill avlägsna från reaktionsväljaren.

  4. 4. Välj plus-ikonen intill alla reaktioner du vill lägga till i reaktionsväljaren.

    Du kan välja fler ikoner från de olika kategorierna längst ned i fönstret Anpassa reaktioner.

  5. 5. Välj Klar för att spara den anpassade reaktionsväljare.

Dina nya reaktioner visas när du väljer glad min-ikonen intill ett meddelande.

Så här anpassar du dina reaktioner


Vi ser fram emot att höra från dig i Skype-communityn, där miljontals personer runt om i världen har registrerat sig för att dela upplevelser, feedback och kunskaper om Skype.