Vanliga frågor och svar

Inga nödsamtal med Skype
Skype ersätter inte din vanliga telefon och kan inte användas för nödsamtal