Vidarekoppla samtal

Vidarekoppla samtal

Med vidarekoppling behöver du aldrig missa ett samtal. Vidarekoppla dina samtal till vilken telefon som helst för en låg minutkostnad och betala med Skype-kredit eller täck kostnaden med ett abonnemang.

Så här fungerar det:

  1. Någon ringer dig på Skype men du kan inte ta samtalet eller så är du inte online.
  2. Då vidarekopplas samtalet till en fast telefon eller mobil som du har valt.
  3. Du svarar och det blir ingen extra kostnad för den som ringer dig.

Denna fiffiga funktion fungerar även med inkommande samtal från Skype-nummer.

Vidarekoppla samtal redan nu.

Skaffa Skype


Support för vidarekoppling