Skype One Microsoft Place, South County Business Park,
Microsoft Ireland Operations Limited Leopardstown, Dublin 18, Irland
[23. 11. 2020] För klagomål, se https://support.microsoft.com/en-ie/assistKontraktöversikt

  • Denna kontraktöversikt innehåller de viktigaste delarna av detta tjänsteerbjudande enligt EU-lagstiftning (1).

  • Den hjälper till att göra en jämförelse mellan tjänsterbjudanden.

  • Du hittar fullständig information om tjänsten i andra dokument.
     

Tjänster

Skype är en kommunikationsapplikation som tillhandahåller videochatt och röstsamtal mellan datorer, surfplattor, mobila enheter, Xbox One-konsolen och smarta klockor över internet. Skype tillhandahåller också snabbmeddelanden, så att användare kan överföra text, video, ljud och bilder. Skype tillåter också videokonferenssamtal.

Pris

Det är alltid gratis att ringa Skype-kontakter på Skype, men Skype gör det också möjligt för en användare att ringa en mobiltelefon eller fast telefon via Skype. Dessa samtal kräver Skype-kredit eller ett Skype-till-telefon-abonnemang. Nedan finns länkarna som förklarar prissättningen för varje abonnemang. I varje länk presenteras villkoren för planerna före utcheckningen och varje uppsättning villkor anger återkommande avgifter, när användaren kommer att debiteras och när användaren ska avbryta tjänsten för att undvika förnyelseavgiften.

Skype-krediter: https://www.skype.com/en/credit/

Skype-till-telefon: https://secure.skype.com/en/international-calls

En användare kan också aktivera ett reserverat Skype-nummer för att ta emot samtal på det numret:

Skype-nummer: https://secure.skype.com/en/skype-number/

Varaktighet, förnyelse och uppsägning

Ingen minsta kontraktstid för Skype-tjänster som inte innebär att ringa till eller från ett telefonnummer. Skype-till-telefon- och Skype-nummerabonnemang erbjuds för 1, 3 eller 12 månader. Dessa abonnemang återkommer automatiskt men kan avbokas utan avgift när som helst upp till tre dagar före nästa återkommande datum. Uppsägning under tre dagar före ett återkommande datum kommer att tillämpas på följande förnyelseperiod.

Funktioner för slutanvändare med funktionsnedsättningar

Microsoft utformar och bygger sina elektroniska kommunikationstjänster med hänsyn till globala tillgänglighetsstandarder som ETSI EN 301 549. Ytterligare information om Microsofts åtagande om tillgänglighet finns på https://www.microsoft.com/accessibility. Dessutom finns information om tillgänglighetsfunktioner för Skype på https://support.skype.com/en/faq/FA12371/what-accessibility-features-are-available-for-skype

(1)

(1) Artikel 102(3) i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 för den 11 december 2018 om upprättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (EUT L 321, 17.12.2018, s.36).