* Villkor för erbjudandet: Måste lösas in senast det datum som anges i annonsen. Begränsning: 1 erbjudande per person/konto. En månads abonnemang börjar vid inlösen. Internet- och mobilavgifter kan tillkomma. Abonnemanget Obegränsat till världen gäller inte för special- och premiumnummer eller nummer som inte är knutna till ett geografiskt område. Det omfattar samtal till mobiler i 8 länder/regioner och samtal till fasta telefoner i över 60 länder/regioner. Se listan över länder/regioner. En policy för rättvis användning och Skypes användningsvillkor gäller. Ingen kontantåterbetalning såvida inte detta är lagstadgat. Du kan inte ringa nödsamtal med Skype. Skype ersätter inte en telefontjänst. Erbjudandet kan när som helst ändras eller återkallas utan föregående avisering.