Skupinové videohovory podléhají omezení v rámci zásad spravedlivého používání služby ve výši 100 hodin měsíčně a nejvýše 10 hodin denně a 4 hodiny na jeden videohovor. Po dosažení tohoto omezení se video vypne a hovor bude převeden na standardní hlasový hovor.

© Skype – Poslední revize: říjen 2010