Για τις ομαδικές βιντεοκλήσεις ισχύουν περιορισμοί εύλογης χρήσης: συνολική χρήση 100 ωρών το μήνα με όριο τις 10 ώρες χρήσης ημερησίως και τις 4 ώρες ανά βιντεοκλήση. Όταν υπερβαίνονται αυτά τα όρια, η βιντεοκλήση θα διακόπτεται και θα μετατρέπεται σε ηχητική κλήση.

© Skype – Τελευταία αναθεώρηση: Οκτώβριος 2010